ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان یوسف آباد

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; یوسف آباد خ مدبر خ ۲۶ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد دو روز قبل

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; یوسف آباد خ ۲۴ بین مدبر و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد دو روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; یوسف آباد خ ابن سینا نبش ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد چهار روز قبل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; یوسف آباد خ ۴۸..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد چهار روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; یوسف آباد خ ۳۳ خ ابن سینا غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد پنج روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; یوسف آباد خ ۲۵ خ ابن س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد یک هفته قبل

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; یوسف آباد خ ۴۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد یک هفته قبل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; یوسف آباد خ دوازدهم نبش بیستون پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد یک هفته قبل

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; یوسف آباد خ ۲۹ جهان آراء بن بست دوم ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; یوسف آباد مدبر کوی ۳۲ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه نوساز ; یوسف آباد خ۱۸..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; یوسف آباد خ ۶۸ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ در حیاط و۲ انباری داخل واحد بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۲ به بعد

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء خ اشک شهر خ ۲۷..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; یوسف آباد بین خ چهارم و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل تا--/۱۱۰م

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; یوسف آباد میدان گلها کوی شرف شاهی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; یوسف آباد خ ابن سینا کوی۲۷ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; یوسف آباد خ مدبر خ مهماند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

طبقه سوم سندی-بازدید با هماهنگی----/۵۰م ---/۲م اجاره به ایرانی

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; یوسف آباد مستوفی بین ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . ورودی مجزا

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۷ ساله ; یوسف آباد خ دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۲ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; یوسف آباد خ فتحی شقاقی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۵۰متری ۲خوابه میباشد

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; یوسف آباد خ اسدآبادی خ هفتم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۲۱۳ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; یوسف آباد کوی ۳۰..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; یوسف آباد خ جهان آرا خ ۲۱ نبش عظیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ۲/۱۰۰م---/۵۵م

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۹۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; یوسف آباد خ ابن سین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; یوسف آباد خ کاج شمالی کوی چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; یوسف آباد خ چهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مبله

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; یوسف آبادبالاترازمیدان سلماس خ شهریا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; یوسف آباد خ ۵۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; یوسف آباد خ ۵۷..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۶ ساله ; یوسف آباد خ مدبر خ ۲۸غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; یوسف آباد خ ۴/۱ بیست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; یوسف آباد خ جهان آراء کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . لابی . درب ضد سرقت . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; یوسف آباد خ اسدآبادی خ نهم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; یوسف آباد میدان سلماس خ دهم پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; یوسف آباد کوی هفتم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; یوسف آباد خ ۲۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; یوسف آباد خ ابن سینا نبش جنوب شرقی ۱۹/۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; یوسف آباد خ ۵۶ کوی پمپ بنزین پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; یوسف آباد مستوفی روبروی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; یوسف آباد جهان آرا کوی بابک روبروی پار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; یوسف آباد خ ۵۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; یوسف آباد خ ۶۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات