ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان پاسداران

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران دیروز

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پاسداران نگارستان هشتم خ فرخی یزدی چهارم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران دیروز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پاسداران بوستان هفتم نرسیده به امیرابراهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران چهار روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; پاسداران گل نبی ناطق نوری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران چهار روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; پاسداران خ سروستان دهم کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران چهار روز قبل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; پاسداران خ کشوری نبش رب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران چهار روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; پاسداران خ بهارستان دهم خ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران چهار روز قبل

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پاسداران بوستان دوم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران پنج روز قبل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; پاسداران فرخی یزدی خ ششم غربی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران پنج روز قبل

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران نبش دشتستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران پنج روز قبل

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پاسداران ساقدوش خ شقاقی نبش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران پنج روز قبل

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پاسداران دشتستان س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران پنج روز قبل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پاسداران خ گلستان پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران شش روز قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پاسداران بوستان ششم..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران شش روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پاسداران نرسیده به میدان نوبنیاد بهارستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران یک هفته قبل

۲۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پاسداران دشتستان هف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پاسداران بوستان ده..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

یا ۱/۵۰۰م---/۲۰۰م

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; پاسداران خ مژده خ احمدآبادی نبش کلان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; پاسداران بهستان نه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; پاسداران بوستان دهم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; پاسداران خ نگارستان ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۳۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پاسداران خ بهستان ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل.۲۲۵۵۰۵۱۶ آقای اکبر زاده بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; پاسداران خ مازیارروبروی ستادپش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۵پله به پایین-بازدید با هماهنگی مستاجر ۰۹۱۰۹۳۲۵۴۸۴

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پاسداران خ شهید کشوری خ مسجد کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پاسداران بوستان ششم چهارراه اول پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

۲بالکن (۱۰متر)-مبله۲۰۰ م ماهیانه ---/۶ م

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران بوستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; پاسداران خ فرخی یزدی بن بست چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; پاسداران خ سروستان یکم بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پاسداران بوستان نهم روبروی کلینیک لبافی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; پاسداران سروستان چهارم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

بصورت کوتاه مدت نیزاجاره داده میشود-به خارجی نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; پاسداران خ بوستان دوم خ عراقی شمالی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پاسداران تنگستان یکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پاسداران نگارستان ۸ خ مسجد کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پاسداران بوستان نهم بعد از اتوبان صیاد شیراز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۲ بالکن

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پاسداران شمالی کوهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۳۴ واحد

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; پاسداران بوستان دهم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران گلستان سوم پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ; پاسداران فرخی پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

ازسن بنااطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; پاسداران کوهستان یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پاسداران زمرد نبش بن بست رضابیک پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پاسداران نگارستان هشتم فرخی یزدی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران کوهستان ی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران خ امیرابراهیمی بین گلستان ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ-۲۰مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پاسداران چهارراه پاسداران ابتدای خ دولت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۲۰۰ متر ۳ خوابه ۲۵ ساله ; پاسداران خ ساقدوش گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

قیمت هر واحد هر ۴ واحد موجود است

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پاسداران خ زمرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پاسداران خ گلستان دهم بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پاسداران بهارستان دوم بلوار ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; پاسداران شمالی نبش تنگستان یکم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان پاسداران ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پاسداران خ فرخی یزدی خ هشتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات