اجاره آپارتمان مجیدیه

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه امروز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مجیدیه شمالی خ امیرنیا کوی صاحب الزمان ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه امروز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی میدان بهشتی بلوار بیژن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

در کل ۱۶ واحد

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه امروز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; مجیدیه شمالی خ قربان ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ۶۵۰---/۵۰م- قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه امروز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم کوی عادل ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه سه روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مجیدیه جنوبی خ اثنی عشری خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه سه روز قبل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ کرمان خ صافی کوی طهماسب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه سه روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی کوی مه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه پنج روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی میرشر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت مجیدیه شش روز قبل

۱۰ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; رسالت خ مجیدیه جنوبی کوی سعدی کوی در..

امکانات: کولر . گاز . فلت . ورودی مجزا

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه شش روز قبل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ امامیان کوی هوشمند پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

این واحد نوساز میباشد

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی خ منصوری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی بلواربیژن کوی اس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مجیدیه خ لاهیجانی خ کمالی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵ پله به پایین -پارکینگ مزاحم

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; مجیدیه جنوبی خ حیدری کوی حسین..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ داریوش سعدی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی میدان امام رضا مسیل باختر ..

امکانات: کولر . گاز

طبقه اول:(---/۵۰م رهن کامل- تبدیل تا ---/۴۰م)

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی نریسده به رودخانه ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مجیدیه جنوبی پل مجیدیه خ قدس کوی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی امامیان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول کوی رفیعا ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

تبدیل تا ---/۱۵م

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ قاری بن بست ش..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی عر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن کوچه گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مجیدیه شمالی سازمان آب پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ مقیسه بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶ متری دوم شمالی بعد از چهارراه لاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۵ متر تراس- به بچه دار اجاره داده نمیشود

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول کوی فراهانی بن بست چهارم غربی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی الیاسی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی الیاسی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی بالاترازمیدان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی بعد از مسیل باختر کوی غن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه شمالی خ شهید کرد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون با توافق

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی کوی علی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی رمضانی پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان صافی بن بست نوب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول کوی فراهانی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

بصورت غیرمبله:۱/۲۵۰--/۲۵م

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی شهید خط..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی میدان بهشتی خ ولیزاده..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۷ ساله ; مجیدیه جنوبی ایستگاه علمداری روبروی مسجد المهدی ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی شجاعی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی میرش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۸۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; مجیدیه شمالی خ۲۰متری برادران محمودی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی شیرد..

امکانات: کولر . گاز . فلت . مبله

فقط اجاره به مجرد-جای موتور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; مجیدیه شمالی کوی زندی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی ناصر صالحی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کاظمی خ شادالوئی نبش حق دوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶مترانباری-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی نرسیده به میدان سرباز نرسیده به خ رحیمی (پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; مجیدیه شمالی میدان سرباز خ امیرنیا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات