ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان مجیدیه

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجدیه جنوبی ۱۶متری دوم جنوبی نرسیده به ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; مجیدیه شمالی خ شهیدکرد خ خا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه پنج روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مجیدیه شمالی خ ۱۶متری دوم خ عل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه پنج روز قبل

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی میر شریفی یکم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه شش روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مجیدیه شمالی خ حسینی نبش کوی قدس پ..

امکانات: کولر . گاز

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی کوی رخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی باغ شازده خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی سی سی نبش پارک اتریشی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی خ گلبرگ ۱۴متری لشگر خ زمزم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

انباری درسند قید نشده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی کوی شاهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی خ ۱۶متری دوم خ موسوی بن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم خ لاهیجانی بین کما..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم خ منصوری بالاتر از پارک م..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج-تبدیل بازدید با هماهنگی ۲۲۵۲۱۸۳۱ آقای خانی

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مجیدیه جنوبی خ ابراهیم نژاد پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; مجیدیه شمالی خ خانعلی شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول کوی مهدوی خ قلی بیگی..

امکانات: گاز . اسپلیت

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ شهیدکرد کوی کی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; مجیدیه جنوبی خ خضری پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی میدان سرباز کوی نصیبی کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مجیدیه جنوبی خ ۱۶متری اول ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۵۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی اصغر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فلت

زوج یا آقا مجرد

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی کاظ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; مجیدیه شمالی کوی شهید داوود علی بخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۲۰ الی ۲۱

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ۲۰متری برادران محمودی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی بن بست دا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

از نما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول خ فراهانی کوی عربشاه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مجیدیه شمالی خ کمالی کوی ول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی شیردل فرد ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم خ گلستان پنجم غربی کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی خ مظفری بن بست خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی نبش کم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی سه راه پیاله خ ابو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مجیدیه مسیل باختر بین کاری و ..

امکانات: گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی رحی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; مجیدیه جنوبی نرسیده به مسیل باختر خ داریوش س..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مجیدیه جنوبی خ لشگر خ نقابی کو..

امکانات: شوفاژ . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی شهید صالحی بالاتر از شهید یوسف طال..

امکانات: کولر . گاز

انباری مشترک

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه جنوبی تقاطع ۱۶متری و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ خانعل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه شمالی خ هدایتی کوی نو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی عر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی خ صفائی خ نوروزی فرد شمالی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی میدان سرباز خ امیرنیا تقاطع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ صالحی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات