اجاره آپارتمان شهید عراقی

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۲۶۴ متر ۵ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; عراقی جنب شهناز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پاسداران شهید عراقی کوی قاضی زاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهیدعراقی کوی شهناز پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ در محوطه

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهید عراقی شمالی ک اردیب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهید عراقی محسن کشوری کوی قاسم محمدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهید عراقی شمالی کوی گل پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهید عراقی کوچه سرو کوچه ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پاسداران خ شهید عراقی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شهید عراقی شمالی ک اردیب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شهیدعراقی خ کشوری نبش خ رض..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهیدعراقی نبش کوی سع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهید عراقی کوی بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شهید عراقی خ ملکی نسب بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهیدعراقی کوی اردیبه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۰پله به پائین-اجاره فقط به خانواده کم جمعیت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شهید عراقی شمالی شهید کشوری پایدارفر خ ملکی نسب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهید عراقی خ فرهنگستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله خ شهید عراقی نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

۸ ساله ; پاسداران خ شهید عراقی شمالی خ کشوری خ ملکی ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

۱۲ ساله ; شهید عراقی کوی گل نرگس پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

۹ ساله ; شهید عراقی خ یاس چه..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهید عراقی کوی شقا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

۱۰ ساله ; شهید عراقی خ رضاسیف نبش فرهن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; شهید عراقی شمالی نبش گلزار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهیدعراقی شمالی کوچه زنبق بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شهید عراقی کوچه گل پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهیدعراقی کوی مجید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهیدعراقی خ رضاسیف نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; عراقی خ شهیدکشوری ک شهید قاس..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهید عراقی شمالی خ رضا سیف نبش یز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . جاروبرقی مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهید عراقی ابتدای کوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهیدعراقی خ شهید کشوری ک شهید قا..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; عراقی خ گل نرگس خ سیف خ گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۲۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; عراقی نبش بانک پاسارگاد کوی سرو مجتم..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

انبار ۸متر- درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شهیدعراقی شمالی کوی قاضی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; عراقی شمالی خ فرهنگستان یکم پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهید عراقی خ اردیبهشت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهیدعراقی خ کشوری خ مح..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهید عراقی شمالی ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره حداکثر ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; عراقی فرهنگستان دوم پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهیدعراقی کوی فروردین نبش ملکی نسب پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شهیدعراقی خ شاهنده بن بست احسان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درکل ۲۰ واحد-در۴ بلوک-بازدید ازساعت ۱۶

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهید عراقی خ کشوری بن بست گل پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهید عراقی شمالی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهید عراقی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهید عراقی خ فروردین خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شهید عراقی ک فرورد..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; عراقی فروردین نبش اتوبان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; عراقی فرهنگست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . مبله

دوربین- درب ریموت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.