ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان شمس آباد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دیروز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دیروز

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد بلواربیژن کوی گلستا..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دو روز قبل

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد خ کمالی کوی جلالی پور ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دو روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن کوی جمشید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد سه روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی مقدم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد سه روز قبل

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی شها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد سه روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان بهشتی نبش علمداریان (پی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد پنج روز قبل

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد پنج روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ صب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی قلیچ خانی شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد بالاترازهمت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد یک هفته قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد یک هفته قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شمس آباد کوی قادری پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد یک هفته قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

در ۲بلوک

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد بین شهید مولوی و شهید کرد گلستان ۱۰ شرقی ر..

امکانات: آسانسور . داکت اسپلیت . چیلر . پکیج . هواساز . مسترروم

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله ابوالحسنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی شقایق بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی اسکوئی مج..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۳بلوک

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد جنب پارک ارکیده خ قیاسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی حسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی کوی شقایق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

نقاشی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قابل پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ باقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی شکوفه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

داشتن دسته چک الزامی میباشد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ علمداریان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شمس آباد کوی رنجب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ مولوی کوچه صف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کوی یاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی صبای شرقی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ ابر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد کوی آذین فرعی سلیمان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی نادر حسین پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صبای شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ قلیچ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

یا ---/۳م----/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شمس آباد ریحانی کوی اف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ عبدی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی مع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . جاروبرقی مرکزی

کنتورها مستقل میباشند

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی شریفی شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوالحسنی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات