ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان دیباجی شمالی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان شهید دوقوز بن..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

اجاره به مجرد داده نمیشود

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی شمالی کوی یاس پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۲۰۹ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دیباجی شمالی کهکشا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان خ پیرنیا کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دیباجی شمالی کوی گل شم..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ ارغوان غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی شمالی کوی محمد نوریان کوی شهن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی خ نوریان خ گلبرگ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۴۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاسم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

قابل تبدیل تا--/۱میلیارد

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی گلبرگ بن بست نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن خ آذرمینا خ جناب زا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی پیرنیا نبش گل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی شمالی کوی محمد نوریان کوی شهنا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۰متری با ۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن نبش آذرمینا مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن بدنسازی . لابی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان خ پیرنیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان خ پیرنیا گل شمال..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید حمید رضا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; فرمانیه خ دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی شهن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی شمالی بن بست ش..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن-کوی اختصاصی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی شمالی خ یاسمن نبش کا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی نرسیده به صدر کوی شکری بن بست گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان بن بست پیرنیا خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو خ عبدلی بن بست آف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید عبدلی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . هواساز

مناسب زوج و یک بچه

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی-فقط زوج- درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ سنبل محمود نوریان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

۲۸۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی شمالی خ عبدلی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان نبش دوق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوری خ پیرنیا کوی گل شمالی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۱۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; فرمانیه ( سنبل ) دیباجی شمالی کوهستان هشت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دیباجی شمالی نبش کوهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان ان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بی واسطه ، ،درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی شمالی خ د..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل - اسپیلت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی خ حاج محمود..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی کوچه محمود نوریان ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرمانیه خ دیباجی شمالی خ یاسمن نبش ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

گرمایش و سرمایش سیستم ال جی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی نرسیده به اتوبان صدر بن بست شکری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; دیباجی شمالی ک نوریان ک پیرنیا پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ نسری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریا..

امکانات: آسانسور . چیلر . لابی

-۱۵ متر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی محمود نوریان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دیباجی شمالی خ کهک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی ک کهکش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی حوریان کوی پیرنیا ابتد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فقط زوج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات