ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب چهار روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوارفردوس غرب خ ار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب شش روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی خ نوزدهم مرکزی خ شانز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب شش روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ پروانه شمالی نبش جنوبی کوی هف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب یک هفته قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بلوار فردوس غرب بالاتر از بهار شمالی بلوار ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب یک هفته قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بلوارفردوس غرب روبروی فرهنگسرا ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

مناسب فقط پزشک

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب پروانه شمالی کوی هفده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; بلوارفردوس غرب خ ورزی جنوبی خ هج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارجنوبی خ وحید غربی ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

از جهت ملک و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوارفردوس غرب باکری بهارجنوبی استادشهریار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مبله

اجاره به خارجی

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری غربی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۲لاین آسانسور-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بلوارفردوس غرب خ استادشهریار خ ا..

امکانات: گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بلوار فردوس غرب خ پروانه جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی خ عزتی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; بلوارفردوس غرب پروانه شمالی کوی شیرپ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید ازساعت ۱۸:۳۰

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه مرکزی خ شبنم غربی ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; بلوارفردوس سازمان برنامه جنوبی وحید جنوبی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه مرکزی خ شبنم خ وحید ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ لاله مرکزی نبش بهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بلوارفردوس غرب خ ورزی جنوبی کوی نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بلوارفردوس غرب خ شقایق جنوبی کوی شان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی خ ارم بن بست مین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . روف گاردن . لابی

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی خ ۲۱ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوارفردوس غرب شقایق جنوبی خ هفد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی کوی نوزدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب خ پروانه جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس خ ولیعصر خ رز غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش هفدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار فردوس غرب سازمان برنامه شمالی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارجنوبی خ یاس بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بلوارفردوس غرب خ بهارجنوبی استادشهریار نبش ارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

---/۱۳۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی خ فرشته جنوبی نبش م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

در۲بلوک

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی کوی ۲۳شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بلوارفردوس غرب شقایق جنوبی ۱۶متری شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; بلوارفردوس وفاآذرجنوبی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی خ عزتی کوی دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی ارکید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مناسب زوج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی نبش شانزدهم شر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوار فردوس غرب خ لاله مرکزی نبش ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارشمالی منوچهری غربی کوی عزتی مج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارجنوبی کوی ارم دوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش بی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات