ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان امام حسین

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین دیروز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; امام حسین خ مدنی کوی نور پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ صفا شرقی خ باقر قاسمی کوی فارابی نب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر کوی غیاثی بن ..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر بالاتر از صفا کوی نور..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; امام حسین خ مدنی خ مظفری نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

تبدیل تا ---/۳۵م

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; امام حسین خ منتظری چهارراه صفا شرقی کوی زارع کلخوران بن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; امام حسین خ ثارالله کوی لطفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; امام حسین خ اقبال کوی ثارالله بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; امام حسین نرسیده به خ مازندران جنب مسجد حاج نجف بن بست ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; امام حسین خ کمال اسماع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; امام حسین خ صفای غربی خ احمدی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر خ مرتجائی ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; امام حسین خ منتظری بالاترازچهارراه صفا ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین خ زرین نعل کوی پرستاری کوی سیاوش نژاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امام حسین خ منتظری خ ثارالله کوی پورهدایت..

امکانات: کولر . گاز

اجاره به مجرد-بصورت ۲اتاق تودرتو

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; امام حسین خ منتظری بلوار شهید اسدی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; امام حسین خ اقبال شمالی خ الماسی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امام حسین چهارراه صفا صفای شرقی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید ازساعت ۱۸-انباری کاذب

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امام حسین خ منتظری بلوار اسدی نبش کوی گودرز..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ اقبال لاهوری کوی اس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۴۰ متر - طبقه اول قدیمی ; امام حسین خ انقلاب بالاترازمترو بن ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر بلوار اسدی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ صفا شرقی خ محوی کو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; امام حسین خ صفا پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; امام حسین خ ثارالله بن بست آذری ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امام حسین ابتدای خ انقلاب بالاتر از مترو ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۲۵م

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; امام حسین زرین نعل خ پرستاری کوی سیاووش نژاد بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; امام حسین خ صفا کوی نوروزی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

اجاره به زوج یا بچه بزرگ داشته باشند

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امام حسین ضلع شمالی میدان جنب بانک ملی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; امام حسین خ مازنداران مقابل پار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۲۰ ساله ; امام حسین کوی اسلام..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; امام حسین خ صفاشرقی کوی زع..

امکانات: کولر . گاز . مبله

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; امام حسین منتظری بلواراسدی کوی عبدال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; امام حسین خ اقبال کوی من..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; امام حسین خ کمال اسماعیلی کوی خطیبی نبش بن بست د..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; امام حسین خ زرین نعل خ پرستاری ک احم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; امام حسین صفای شرقی خ افسر..

امکانات: کولر . گاز

بصورت۲اتاق تودرتو

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; امام حسین خ کمال اسماعیلی ک مهراب بیگی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین خ صفای غربی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; امام حسین خ اقبال نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر خ ثارالله پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر روبروی پارک خیام کوی افش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر بلوار ابوحسینی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امام حسین خ صفا کوی زارع کلخوران کوی رفیعی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; امام حسین خ مرتجائی شرقی نبش جلالی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی امام حسین ثارالله کوچه پور هدای..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان امام حسین ۱۳۹۴/۱۰/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; میدان امام حسین خ ایرانمهر روبروی پارک خیا..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات