رهن کامل مغازه نارمک

۸ متر - طبقه دوم نوساز ; نارمک بالاتر از میدان نبوت خ آیت پا..

۳۰ متر قدیمی ; نارمک خ دردشت نرسیده به مترو عل..

کولر . گاز

۱۸ متر ۳۰ ساله ; نارمک میدان ۸۵..

کولر . گاز

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض پاساژ نب..

گاز

باکمیسیون کامل

۱۶ متر ۲۰ ساله ; نارمک میدان هلال احمر خ گلستان تقاط..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; هفت حوض ک عظیمی نیا پاساژ ..

کولر . گاز

۲۰ متر قدیمی ; نارمک میدان ۸۵..

گاز . آب و برق

مناسب تمامی مشاغل

۲۱ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نارمک ۴۵متری غربی خ سمن..

۳۲ متر ۶ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری شرقی خ شهید کربلای..

کولر . گاز

۱۳ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; نارمک بالاتر از میدان هفت حوض پاس..

گاز . چیلر . آب و برق

۳۷ متر ۵ ساله ; نارمک نرسیده به میدان هفت ..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک میدان ۸۵..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲۰ متر قدیمی ; نارمک میدان ۸۵..

۳۰ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ گلستان خ ارشی میدا..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض عظیم نیا ..

کولر . گاز

۱۴ متر ۱۶ ساله ; نارمک هفت حوض ک عظیمی نیا مرکز خرید کیمیا م..

۳۰ متر نوساز ; نارمک خ دردشت ..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک ۴۶متری غربی خ قیاسی پور ..

کولر

کمیسیون کامل

۱۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ آیت جنب بانک ایران زمین پل..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب بانک

۱۲ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; نارمک خ گلستان مقابل پارک فدک پل..

کولر

بازدید با هماهنگی

۲۴ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نارمک میدان ۹۸ کوی ۱۴۶غ..

گاز . آب و برق

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک شیرمردشمالی نبش کوی باقری سوپ..

کولر . گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۱۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ آیت جنب بانک ایران زمین پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۳ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نارمک میدان تسلیحات خ برادران..

گاز

باکمیسیون کامل

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک میدان تسلیحات نبش خ کریم..

گاز . آب و برق

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک شیرمرد جنوبی..

کولر . گاز . آب و برق

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک میدان ۸۵..

گاز . آب و برق

قرارداد تا ۳سال

۱۰۰ متر ۲۰ ساله ; نارمک بین تلفنخانه و جوی..

کولر . پکیج

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; نارمک کوی عظیمی نیا..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ آیت روبروی بانک سپه کوی..

گاز

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نارمک کوی یو پا..

کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۵ متر قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی خ افشاری نبش ..

کولر

۱۵ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری خ گلدار پلاک..

کولر . گاز . آب و برق

۱۶ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

دارای جوازپوشاک-یک دهنه

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; نارمک بالاتراز میدان هفت حوض کوی فاطمی..

گاز

جواز پوشاک یک دهنه

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نارمک ضلع غربی میدان هفت حوض کوی عظی..

کولر . گاز . آب و برق

دارای جوازپوشاک-یک دهنه-۶پله به پائین

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک خ شیرمرد شمالی بالاتر از خ ارشی جنب نا..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

کمیسیون کامل-دارای جواز املاک با ۶سال سابقه با کلیه لوازم

۱۴ متر - طبقه چهارم نوساز ; نارمک هفت حوض مجتمع..

آسانسور . پکیج

۲بر- یک دهنه

۲۵ متر ۶ ساله ; نارمک ابتدای آیت ک رس..

کولر . گاز . آب و برق

۱۸ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری قبل از..

گاز

بازسازی کامل ، ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی ، ۷ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۲۱.۵ متر

۱۶ متر - طبقه اول ۵ ساله ; گلبرگ غربی پاساژ گلست..

گاز

ارتفاع ۵ متر - ۲۶ متر انباری - متراژ دقیق کف ۱۶.۵ متر میباشد

۱۶ متر ; نارمک چهارراه تلفنخانه خ آیت نبش خ قانع عبادی ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد-یک دهنه-از سن بنا و نما و جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک خ شیرمرد شمالی بین عرشی و..

گاز . آب و برق

۲۸ متر ۸ ساله ; نارمک خ شیرمرد شمالی چهارراه ارشی جنب نان..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-باجواز

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک خ شیرمرد شمالی بالاتر از..

کولر . آب و برق

کمیسیون کامل-فاقد جواز-یک دهنه

۸۵ متر نوساز ; نارمک سمنگان نرسیده به مسجد جامع جنب ب..

گاز

ارتفاع ۵ متر

۱۶ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک اول آیت ک رسو..

گاز

ارتفاع ۳ متر

۳۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نارمک ۴۶متری غربی سهیلیان شمالی(شیرمردشمالی) چ..

گاز

باکمیسیون کامل-دارای جواز املاک-قرارداد۵ساله بالوازم

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک سمنگان پ..

گاز

ارتفاع ۴ متر حدودا

۸۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک سمنگان نرسیده به مسجد جامع جنب ب..

گاز

ارتفاع ۵ متر

۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک روبروی دانشگاه علم وصنعت پل..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز-

۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک شرقی سرسبزنبش م ..

گاز

ارتفاع ۳.۶ متر

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک میدان هفت حوض کوی عظیمی ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۵ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; نارمک هفت حوض ک عظیمی نی..

گاز

ارتفاع ۳ متر

۱۳ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نارمک خ سهیلیان شم..

ارتفاع ۳/۶۰ متر - قابل تبدیل--/۱۰ م(---/۱/۲۵۰ م)اجاره

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; نارمک خ آیت بالاتر از میدان هفت حوض جنب بستنی حاجی ..

جواز و شغل خرازی ، ارتفاع ۴ متر ، قرارداد ۲ ساله

۲۲ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; نارمک ۴۶ متری غربی نبش خ آبادان..

گاز

ارتفاع ۴ متر ، ۶ متر انباری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

مغازه

نارمک

منطقه 4

چهار شهرداری تهران