رهن کامل آپارتمان تهران نو

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهران نو فلکه لوزی خ افضلی ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی احمدی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; تهران نو خ وحیدیه جنب قمر س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران نو میدان امامت خ غ..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهران نو خ فتحنائی کوی فرشادپور..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; تهران نو خ حافظ پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهران نو میدان اطلاعات میدان سنائی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو بلوار اشراقی کوی قرنفلی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهران نو میدان چایچی خ ۱۳/۳۶ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران نو چهارراه خاقانی خ هاشمی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو میدان امامت خ قاسم زاده کوی پاک..

کولر . گاز

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهران نو میدان امامت خ ابوریحان خ معنوی کوی ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران نو مسیل جاجرو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهران نو ایستگاه وحیدیه خ ناصری پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران نو خ مهربار کوی غزالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تماس ۱۱الی ۱۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ حسینی کوی عقدائی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  110 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; تهران نو مسیل جاجرود خ بصیر خ امیری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تهران نو کوی پمپ بنزین کوی صابر بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ مهرآور کوی ۱۱..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید ازساعت ۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران نو خ واشقانی کوی طهماسبی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

دارای وام بانکی

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهران نو خ فتحنائی کوی نعمتی جم کوی شهید نجف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهران نو خ خاقانی خ هاتف کوی مصطف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی علی احمدی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهران نو ۳۰متری نیروی هوائی خ حا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ امامت نرسیده به میدان ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهران نو میدان چایچی خ شواخ نبش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهران نو خ امامت خ تیموری فر خ معنوی کوی زار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; تهران نو خ وکیل باشی کوی سعیدی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; تهران نو خ بخت آزا..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ شورا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهران نو خ بصیر ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی-قراداد۶ماهه

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهران نو خ کیائی کوی امینائی پل..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ غفاری نسب خ ۸متری دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد (کیائی) بن بست غف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ مشاع

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهران نو پدرثانی کوی آوا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو خ وحیدیه بن بست نانگیر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو خ منوچهری نبش خ ط..

کولر . گاز . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهران نو خ ارمغانی بن بست توکلی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهران نو ارباب مهدی کوی علی اکبر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; تهران نو فلکه اطلاعات خ س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ صائب تب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهران نو خ تیموری کوی فر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو خ تیموری فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو میدان اطلاعات کوی مولو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد نبش کوی سعادتی ..

کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ شواخ نبش کوی سن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; تهران نو خ بصیر پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تهران نو روبروی بیمارستان بوعلی خ..

کولر . گاز

۶پله به پائین-از نما اطلاع نداشتند

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهران نو خ ابوریحان خ معنوی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران نو فلکه اطلاعات خ سعدی خ شواخ نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهران نو ایستگاه پل کوی تواناپسند ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو نرسیده به سبلان خ نبئیان ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهران نو ایستگاه داریوش خ شهید صدیقیان کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مسترروم

اجاره حداکثر به ۳نفر

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهران نو ایستگاه سبلان خ صبوری کو..

گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو کنارگذر امام علی کوی عربی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران نو ایستگاه داریوش کوی صدیقیان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; امام حسین خ تهران نو کوی کمال اسماعیلی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ نبیئیان نبش کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو خ مدنی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ کیائی کوی میرامینی بن..

کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ بصیر خ مهرآور کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تهران نو روبروی ایستگاه BRT ابوریحان ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ افضلی نبش کوی قدیمی..

کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  60 متر

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران نو خ زرکش کوی آوانسیان ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی فو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهران نو خ شورا ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو ۱۰متری بانک کوی محمدی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو خ مهربار کوی داوود ق..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  55 متر

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو ایستگاه BRT فتحنائی کو..

گاز . آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهران نو بالاتر از چهارراه آیت روبروی ایستگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو خ شورا پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

طبقه سوم:(----/۱۰۰م رهن کامل)

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهران نو خ اشراقی پلاک ه..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو قاسم آباد کوی میر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ غفاری کوی خداپ..

کولر . گاز

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ مه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; تهران نو خ فتحنائی کوی صابر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  60 متر

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; تهران نو امامت خ بیهقی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو خ خاقانی بین فرخی و بلال حبشی خ س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; تهران نو خ غفاری..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهران نو خ ایران مهر کوی د..

کولر . گاز . آسانسور

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهران نو نرسیده به چهارراه آیت جنب تالار قصر کیان ک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهران نو خ شورا خ تیموری بن بست بنفش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; تهران نو میدان چایچی خ بوعلی نبش بلال حبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ داوود..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهران نو ۳۰متری نیروی هوائی کوی جلیل خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو نرسیده به پل خاقانی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو بین سبلان و وحیدیه خ نبیئیان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; تهران نو خ کهن کوی نعمتی جم ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران نو بلال حبشی خ مو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی-پارکینگ باتوافق

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران نو خ قاسم آبا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهران نو چهارراه نظام آباد خ وحیدیه کوی نجاری بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو خ نبئیان نبش علی سری روبرو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهران نو نرسیده به حافظ خ شمس پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهران نو خ ابوریحان نبش معنوی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو خ نبئیان نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهران نو خ حیدری کوی غفار ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; تهران نو چهارراه خاقانی خ فرخی کوی بها..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  80 متر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو ایستگاه وحیدیه خ وحیدیه کوی اع..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

اجاره به زوج جوان

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو خ نبئیان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهران نو جنب خ وحیدیه خ ارمغانی کوی حسن گرما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ غفاری کوی خداپرس..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران نو خ امامت بین عبدالعظیمی و غدیر خ بیه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو تیموری فر نرسیده به میدان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهران نو بخت آزاد کوی پنجم ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهران نو میدان امامت خ شهید عبد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهران نو خ ابوریحان کوی ت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهران نو خ زرکش خ هاشمی کوی جلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهران نو خ باباطاهر نرسیده به شواخ پ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; تهران نو خ شورا خ افضلی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-۲پارکینگ

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهران نو فلکه چایچی روبروی پارک اوستا کوی گش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; تهران نو کوی میرحسینی کوی درمانگا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهران نو خ ۲۷متری پلا..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهران نو خ حافظ شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهران نو بلوار اشراقی کوی رنجبر تاری کوی دادگر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهران نو میدان امامت خ ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهران نو خ چایچی بین شواخ و ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; تهران نو خ ایرانمهر کوی محمدیان سخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ بیهقی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو خ افضلی نبش داو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهران نو خ زاهدگیلانی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهران نو خ زاهدگیلانی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهران نو ۳۰متری آیت خ بیهقی خ حسین..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهران نو میدان امامت خ تیموری فر پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تهران نو بالاترازچهارراه خاقانی خ عرب خ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط- انباری داخل واحد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو میدان امامت بیهقی خ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهران نو خ صائب تب..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهران نو بلوار اشراقی روبروی ایستگاه سبلان خ واع..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ اجاره ای

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهران نو خ کهن شیرین اصفهانی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو خ اقبال کوی ح..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; تهران نو خ صائب تب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ بو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه ۱ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ شورا پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

با یک پارکینگ:(----/۲۶۰م رهن کامل)

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; تهران نو بین مهربار ..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲ متر حیاط خلوت

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران نو خ غزالی غربی ..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو خ صائب تبریزی بین مهربار و بل..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهران نو بالاتر از چهارراه سبلان ۱۵متری وکیل باشی کوی شهید سعیدی نبش ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ غزالی پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

قرارداد۲ساله:--/۱۲۵م رهن کامل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران نو میدان امامت خ قاسم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران نو خ حسینی کوی اک..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط- ۱۲مترانباری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران نو مسیل جاجرود کوچه فره..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران نو فلکه لوزی خ مهرآور خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم:(---/۶۰م رهن کامل)

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو خ وحیدیه کوی کشاورزیان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; تهران نو زاهدگیلانی کوی بهرامی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; تهران نو کیائی روبروی بیمارستان بهرامی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهران نو خ غفاری کوچه حاج ا..

کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

تهران نو

منطقه 13

سیزده شهرداری تهران