رهن اجاره مغازه نارمک

۵۰ متر قدیمی ; نارمک چهارراه گلستان نرسیده به گل..

گاز

۲۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری شرقی نبش مهریزی پ..

کولر . گاز

۱۰۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; میدان هفت حوض خ کمیجانی ..

کولر . گاز

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک ۴۶متری خ غیاثی پ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۳ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی بین آغمیونی وطاهری..

کولر . گاز

۲۷ متر ۱۳ ساله ; نارمک خ آیت بین رجب بلوکات و ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۸ ساله ; نارمک ضلع جنوب شرقی میدان هف..

گاز

۷۰ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ مدائن نرسیده به گ..

کولر . گاز

۳۱ متر ۱۵ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری شرقی خ کربلایی..

کولر . گاز

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک سمنگان نرسیده به گلبرگ جنب ک..

گاز

۹ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; نارمک خ آیت بالاتر از هفت حوض پاس..

کولر . گاز . آب و برق

۱۶۰ متر ۱۵ ساله ; هفت حوض بین چمن و جوی..

کولر . گاز . آب و برق

۵۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ سامان شمالی خ ۱۱۲..

۲۸ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; نارمک هفت حوض پا..

کولر . گاز

۵۴ متر قدیمی ; میدان هفت حوض کوچه عظیمی..

گاز . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نارمک ضلع شرقی میدان ن..

۹۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نارمک ۴ راه تلفنخانه خ هفت حوض طبقه زیرین..

کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر -ملک و سرقفلی- در۳ دهنه

تهران رهن اجاره مغازه |  96 متر

۵۴ متر قدیمی ; نارمک ابتدای سمنگا..

کولر . گاز

۶۴ متر قدیمی ; هفت حوض بالاتر از ۴راه س..

کولر . گاز

۳۸ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ بهمن شرقی شهید خاموشی ن..

کولر . گاز

۳بر

۶۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک چهارراه سرسبز خ ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

انباری تجاری ۷۰ متر

۲۰ متر ۱۰ ساله ; نارمک خ مدائن شمالی نبش جنوب..

کولر . گاز

۶۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نارمک خ آیت چهارراه سرسبز روبروی ایس..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک جنب مترو گلبرگ خ مهرانپور پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۲دهنه

۲۱ متر نوساز ; نارمک خ سامان جنوب..

گاز . آب و برق

۸۰ متر ۱۸ ساله ; نارمک سمنگان بالاتر از مسجد ..

مناسب تمامی مشاغل

۷۵ متر ۱۰ ساله ; هفت حوض جنب پاساژ..

گاز

۱۸ متر - طبقه چهارم نوساز ; نارمک هفت حوض خ آیت مجتمع سون..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک هفت حوض پاساژ..

کولر

۲۰ متر ۲۰ ساله ; نارمک مهران پور غرب..

کولر . گاز

۲۴ متر ۱۸ ساله ; نارمک خ آیت بالاتر از چهارراه تلفنخانه نرسید..

کولر

۲۵ متر نوساز ; نارمک گلستان ابتدای ا..

گاز

۱۸ متر ۱۰ ساله ; نارمک میدان نبوت کوی اما..

شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

مناسب طلافروشی-نقره فروشی وغیره

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک خ ارشی ضلع شمالی میدا..

گاز . آب و برق

جواز سوپرمارکت

۹ متر ۴ ساله ; نارمک خ رودباری..

کولر . گاز

۱۵ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری شرقی خ گلدار پل..

کولر . گاز

۲۵۰ متر نوساز ; نارمک ضلع شرقی م هفت حوض جنب صراف..

کولر . گاز . آب و برق

۹۰ متر ۲۵ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی خ شهید طاهری پ..

گاز

۳۰ متر قدیمی ; نارمک خ آبادان شما..

گاز . آب و برق

۲۰ متر ۳۰ ساله ; نارمک نبش ورودی میدان..

کولر . آب و برق

۲۴ متر نوساز ; نارمک هفت حوض بالاتر از میدان نبوت خ..

۲۴ متر قدیمی ; نارمک گلبرگ غربی خ بختیاری جنوبی(..

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک دردشت پایین تر از فروشگاه..

کولر . گاز

۲۴ متر ۲۵ ساله ; هفت حوض خ آقایی..

کولر . گاز

۱۵ متر ۹ ساله ; نارمک خ مهرانپور نرسیده به هفت حوض..

کولر . گاز

۶۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; نارمک م ۷حوض نبش گلبرگ غربی روبروی..

کولر . گاز

۲۰ متر ۱۰ ساله ; نارمک چهارراه تلفنخانه خ..

کولر

۱۶ متر ۲۰ ساله ; نارمک بین هفت حوض و سرسبز خ عسگری مرک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی شیرمردجنوبی ک..

کولر . گاز

۲۷ متر ۱۰ ساله ; نارمک خ رودباری شما..

کولر

۲۱ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی نبش خ رجب ..

کولر . گاز

۲۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک خ آیت پایینتر از تلف..

کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نارمک خ مدائن شمالی نبش جنوب..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲۵ ساله ; نارمک هفت حوض جنب پاس..

گاز

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت پایین تر از چهارراه حا..

کولر . گاز . آب و برق

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; هفت حوض ک عظیمی نیا پ..

کولر . گاز

۲۰ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ آیت نرسیده به چهارراه تلفنخانه نبش کوی ا..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۱۴ متر ۲۰ ساله ; نارمک بالاتر از میدان هفت حوض ..

۲۵ متر ۴ ساله ; نارمک خ ثانی خ شیرمرد ..

کولر . گاز

۱۲ متر قدیمی ; نارمک بالاترازمیدان هفت حوض نبش کوی عسگ..

گاز . آب و برق

فقط جهت پوشاک

۱۲ متر ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض ک امام زمان ..

کولر

۱۲ متر نوساز ; نارمک خ دردشت شمال..

۱۲۰م رهن کامل

۱۰۰ متر قدیمی ; نارمک خ گلستان بین بن بست پنجم و و..

به بانک اجاره داده میشود-از طول بر اطلاع نداشتند

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نارمک میدان هفت حوض پاس..

کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه همکف ; نارمک چهارراه تلفنخانه خ بهمن کلامی ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۲۵ متر ۲۵ ساله ; نارمک خ آیت پایین تر از میدان هفت حوض ای..

کولر

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی خ افش..

گاز . آب و برق

۱۲ متر ۳۰ ساله ; هفت حوض بالاتر از کوی خاموشی پاس..

کولر . گاز

۵۱ متر قدیمی ; نارمک نرسیده به چهارراه آیت روبروی سینما ماندا..

گاز

۱۰ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; نارمک میدان هفت حوض پاساژ امرال..

۱۶ متر ۲۵ ساله ; ۷حوض جنب شهرک کتاب پاساژ ..

گاز

از بر بی اطلاع/برق۱فاز

۱۰ متر - طبقه اول ۵ ساله ; نارمک خ ثانی بازار موبایل شرق پل..

گاز . اسپلیت . آب و برق

جهت کافی شاپ

۳۸ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ بهمن شرقی شهید خاموشی ن..

کولر . گاز

۱۳ متر ۱۵ ساله ; میدان هفت حوض پا..

کولر . گاز

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک خ آیت بالاترازمیدان نبوت مجتمع تجاری ..

گاز

باکمیسیون کامل

۱۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک هفت حوض پاساژ س..

گاز

ارتفاع ۴ متر

۷۵ متر ۱۵ ساله ; هفت حوض جنب پاساژ..

گاز

۹ متر ۱۷ ساله ; نارمک خ شیرمرد شمالی جنب نا..

کولر . گاز

۱۲ متر ۳۰ ساله ; نارمک سمنگان بالاتر از مسجد ..

۱۶ متر ۱۰ ساله ; نارمک هفت حوض خ گلبرگ غربی..

گاز . آب و برق

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک بالاترازپارک فدک م..

گاز . داکت اسپلیت

۳۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ مدائن شمالی نبش جنوب شرقی چهارر..

۵۰ متر ۲ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی بعد از خ..

کولر . گاز

با جواز قهوه خانه

۳۰ متر نوساز ; نارمک میدان هفت حوض ک فاطمه الزهرا پ..

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک مدائن نرسیده به گل..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; نارمک هفت حوض ک عظیمی نیا..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نارمک ۴۶متری غربی خ آباد..

کولر . گاز . آب و برق

۶۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ آیت ۴راه سرسبز پلاک..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

۷۰متر انباری-نوسازی شده

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک۴۶متری خ شیرمردجنوبی نبش همیشه بهار..

کولر . گاز . آب و برق

۲بر

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک نبش ورودی میدان ۶۲ پلا..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۳بر-گازمشترک-جهت آبمیوه و کافی شاپ

۲۵ متر ۲۵ ساله ; خ آیت پایین تر از میدان هفت حوض ایست..

کولر

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض پا..

کولر . گاز

۲۹ متر - طبقه همکف ; نارمک هفت حوض مرکز..

گاز

ازسن بنااطلاع نداشتند

۱۶ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; نارمک هفت حوض پا..

کولر . گاز

۲۸ متر - طبقه اول ۸ ساله ; نارمک بالاتر از میدان هفت حوض پاس..

کولر . گاز

جواز خرازی- ۱۴ متر بالکن

۶۰ متر نوساز ; نارمک خ دردشت پایین تر از فروشگا..

کولر . گاز

۲۵متر بالکن-

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی پدرثانی نبش خ رجب..

گاز

دارای جواز و۱۰سال سابقه ظروف یکبارمصرف

۱۶ متر قدیمی ; نارمک خ شیرمرد جنوبی خ ملایری نرسیده ب..

گاز . آب و برق

گاز اختصاصی-به آرایشگاه زنانه اجاره داده نمیشود

۵۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نارمک میدان هفت حوض خ کمیجانی جنب پا..

کولر

۲۹ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نارمک بالاتر از میدان نبوت خ آیت پ..

۱۳ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; نارمک هفت حوض خ مهران پور مرکز خ..

گاز

۲۰ متر قدیمی ; نارمک میدان تسلیحات خ زینعلی تجریشی روبر..

گاز

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک نبش گلبرگ و دردشت پلاک..

اطلاع دقیق نداشتند

۱۸ متر - طبقه اول نوساز ; نارمک میدان هفت حوض پاساژ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۱۰ متر ۱۵ ساله ; میدان هفت حوض پاساژ کوی..

۱۳ متر - طبقه دوم نوساز ; هفت حوض مجتمع تجاری امر الد..

کولر . گاز

۱۳ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; هفت حوض ضلع شمال شرقی میدان پاساژ اید..

کولر . گاز

۱۳ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نارمک بالاتر از هفت حوض ک عسگری پا..

گاز . پکیج

ارتفاع ۵ متر ملک و سرقفلی -دارای ۱۵ متر پارکینگ که به عنوان انبار استفاده می شود و در قیمت کلی محاسبه شده

۷۵ متر ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض جنب پاس..

گاز

۱۵ متر - طبقه زیر همکف ۱۰ ساله ; نارمک هفت حوض ک عظیمی نی..

کولر

۱۶ متر ۱۸ ساله ; نارمک هفت حوض مجتمع ..

کولر . گاز

۱۹ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ گلستان بالاتر از تقا..

کولر . گاز

۳۰ متر ۳۰ ساله ; میدان هفت حوض ک فاطمه الزهر..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; هفت حوض ک عظیمی نیا ..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره مغازه |  14 متر

۲۰ متر ۵ ساله ; نارمک خ۴۶ متری غربی خ دین ..

کولر . گاز

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نارمک هفت حوض خ آیت مرکز خری..

گاز

جواز پوشاک

۱۰ متر - طبقه چهارم ۴ ساله ; نارمک هفت حوض مجتمع..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲۵ ساله ; نارمک خ میرفخرایی نبش سر..

کولر . گاز

۱۷ متر ۴ ساله ; نارمک خ آیت جنوبی خ قانع عبادی..

کولر . گاز

۱۶ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; نارمک هفت حوض پا..

کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه اول قدیمی ; نارمک میدان هفت حوض پاساژ ک..

از بر و ارتفاع اطلاع نداشتند

۴۷ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ آیت نبش خ طا..

کولر . گاز

۱۶۰ متر قدیمی ; نارمک خ آیت روبروی ایستگاه سرسبز سفره خ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۶۰متری سفره خانه میباشد

۴۵ متر ۱۷ ساله ; نارمک خ ۴۶متری شرقی روبروی خ مهر جنب..

کولر . گاز

۱۲ متر - طبقه دوم ۱ ساله ; نارمک هفت حوض پاساژ امرا..

کولر . گاز

۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک میدان هفت حوض خ مهرجنوبی پل..

۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک دردشت نبش بصائری پلاک..

کولر . گاز

۲پارکینگ

۱۵ متر - طبقه چهارم ۲ ساله ; نارمک ضلع جنوب میدان هفت حوض پاساژ ..

اجاره پارکینگ جداگانه میباشد

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک بالاترازچهارراه سرسبز مسجد احمدیه میدان ۴۸خشک..

گاز . باز سازی شده . برق 3 فاز . آب و برق

شراکت کاری

۱۴ متر ۳۰ ساله ; نارمک میدان هفت حوض ک کیانی ثابت جنب..

کولر . گاز

۲۴ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ مدائن شمالی روبروی بوج..

کولر

کمیسیون کامل

۱۴ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; نارمک نرسیده به هفت حوض..

اسپلیت

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ طاهری ..

کولر . گاز . آب و برق

۹۰متری:(۴/۵۰۰م----/۵۰م)

۳۰ متر قدیمی ; نارمک خ سمنگان بالاتر از مسجد جامع خ شهید رمضانی روبروی دبیرستان کمال جنب..

۱۲ متر ۳۰ ساله ; نارمک هفت حوض پاساژ..

کولر . گاز

۱۶ متر ۱۵ ساله ; نارمک چهارراه سرسبز پاساژ..

۱۳ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نارمک بالاتر از هفت حوض ک عسگری پا..

گاز . پکیج

ارتفاع ۵ متر ملک و سرقفلی

۲۵ متر ۴ ساله ; نارمک نرسیده به متروی سرسبز خ د..

۲۳ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک خ گلستان خ ارشی نبش میدان ۹۵..

۶۴ متر قدیمی ; هفت حوض بالاتر از ۴راه س..

کولر . گاز

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ شهید سهیلیان (شیرمرد ..

۱۲ متر ۶ ساله ; نارمک خ گلستان مقابل پارک..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نارمک خ دردشت کوی کیا..

کولر . گاز . دوربین مداربسته . آب و برق

یا ---/۲ م اجاره ------/۱۰۰م ودیعه

۱۵ متر ۱۵ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی خ شهید ثانی نبش ..

کولر . گاز

۲۰ متر نوساز ; نارمک ۴۶متری شرقی روبروی مدائن نبش کوی مهریز..

کولر . گاز

اسپیلت-۶۰باب مغازه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

مغازه

نارمک

منطقه 4

چهار شهرداری تهران