رهن اجاره مغازه میرداماد

۳۲ متر ۱۰ ساله ; میرداماد پاس..

مناسب پوشاک

۳۰ متر قدیمی ; میرداماد نبش رودبارش..

دارای جوازفست فود-باوسایل

۴۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد میدان محسنی پاساژ میرداماد فروشگاه ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- دارای جواز پوشاک

۵۲۲ متر - طبقه درکل ۶ ساله ; میرداماد جنب آزمایشگاه مسعود ساختم..

کولر . گاز . لابی . آب و برق

۱۵باب مغازه-یک طبقه پارکینگ

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی خ بهروز مر..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۱۶ متر ۲۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی خ بهروز مرکز خرید..

کولر . گاز

۵۰ متر ۲۰ ساله ; میرداماد نرسیده به ولیعصر مجتمع تجاری ب..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; میرداماد برج آرین طبقه ..

۲۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; میرداماد پاساژ آ..

۲۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; میرداماد جنب مترو..

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد بین خ نفت ومد..

کولر . گاز

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میرداماد میدان مادر خ وزیر..

گاز

جوازپوشاک

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; میرداماد بالاتر از میدان ما..

۷۴ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میدان محسنی مرکز خرید م..

۷۰ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; میرداماد بعد از موزه دفینه بازا..

کولر . گاز . آب و برق

باوسایل چلوکبابی

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; میرداماد بالاترازنفت جنوبی ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد بالاتر از مسجد الغدیر جنب م..

کولر . گاز

مشاغل غیر خدماتی

۱۷ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; میرداماد پاس..

۲۰ متر ۲۶ ساله ; میرداماد جنب موزه دفینه بازار بزرگ م..

گاز . چیلر

۸۵ متر ۱۲ ساله ; میرداماد نرسیده به شریعتی بالاتر از می..

کولر . گاز . آب و برق

۱۷ متر - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; میرداماد بعداز خ نفت برج آ..

کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; میرداماد پاساژ کی..

۲۲ متر - طبقه دوم ۳ ساله ; میرداماد بالاتر از مسجد الغدیر جنب مترو م..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

مناسب مشاغل غذایی دربخش فود کورت

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۶ ساله ; میرداماد جنب موزه دفینه بازار بزرگ م..

گاز . چیلر . آب و برق

دارای جواز قهوه خانه سنتی

۲۰ متر - طبقه دوم نوساز ; میرداماد بالاتر از مسجد الغدیر جنب مترو ..

کولر . گاز

مناسب مشاغل غیرخدماتی

۲۶ متر - طبقه سوم قدیمی ; میرداماد ابتدای میردام..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میرداماد میدان مادر خ وزیر..

گاز

جوازپوشاک - قابل تبدیل - ارتفاع ۳.۵ متر

۲۳ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; میرداماد میدان محسنی خ به..

کولر . گاز

۳۸ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری کوی نازآف..

گاز . آسانسور . آب و برق

متراژها از ۸ الی ۳۸ متر میباشد-اطلاع دقیق نداشتند

۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری مجتمع اداری تجاری ..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۶ متر - طبقه سوم ۲۰ ساله ; میرداماد مجتمع کامپیوتری ..

آسانسور . باز سازی شده . آب و برق

۷۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

گاز

ارتفاع ۲.۸ متر -ملک و سرقفلی - ۴ بر

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میدان محسنی پاساژ مر..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; میرداماد بالاتر از شمس تبریزی پاس..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ می..

گاز . آب و برق

مناسب پوشاک - یک دهنه

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; میرداماد برج آری..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد میدان مادر خ وزیر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فقط پوشاک

۱۴۰ متر نوساز ; میرداماد خ کوش..

کولر . گاز

۲۴ متر ۸ ساله ; میرداماد میدان مادر خ بهروز کوی هفتم ورودی C مرکز..

کولر

اطلاع دقیق نداشتند

۷۴ متر - طبقه زیر همکف ۱۳ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

گاز

ملک و سرقفلی - ۴ بر

۷۴ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میدان محسنی مرکز خرید م..

۱۷ متر ۱۰ ساله ; میرداماد بالاتر از خ ن..

پارکینگ طبقاتی

۱۷ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; میرداماد بین میدان محسنی و خ شریعتی مجتمع..

کولر . گاز

۱۱ متر ۶ ساله ; میرداماد خ شاه نظری ساختمان ..

۲۳ متر - طبقه اول ۳۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی برج ..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میدان محسنی پاساژ مر..

کولر . گاز

۸۵ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد شاه نظری پلاک ه..

۳۷ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد خ شاه نظری مجتمع ..

آب و برق

تجاری

۲۴ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

گاز . آسانسور . فن کوئل . آب و برق

جواز کافی نت- یک دهنه-مناسب همه مشاغل-

۱۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد کوشا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مناسب داروخانه

۳۰ متر - طبقه اول قدیمی ; میرداماد بعد از خ نفت برج ..

کولر . گاز

۷۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاسا..

گاز

جواز پوشاک -

۱۹ متر ; میرداماد مجتمع کامپیوتر پا..

کولر . گاز

۷۴ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی مرکز خری..

۳۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; میرداماد نرسیده به محسنی ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۷ متر ۱۸ ساله ; میرداماد نرسیده به پل بازار بزرگ میر..

گاز

۲۴ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; میرداماد بهروز کوی هفتم جنب ورودی مر..

کولر . گاز . اسپلیت

۲۷ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

کولر . گاز

۳۸ متر - طبقه زیر همکف ۲۰ ساله ; میرداماد میدان مادر پاساژ ..

آسانسور . آب و برق

۱۵ متر نوساز ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری خ نازآفرین مر..

کولر . آب و برق

متراژ از ۱۵ الی ۳۸ متر میباشد- دارای ۱۵ باب

۲۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; میرداماد پاساژ آ..

۳۰ متر - طبقه اول ۱۶ ساله ; میرداماد بعد از خ نفت برج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷ متر ۱۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی مرک..

کولر . گاز

۷۴ متر ۱۳ ساله ; میرداماد میدان محسنی ..

گاز

ارتفاع ۲.۸ متر -ملک و سرقفلی - ۴ بر

۱۹ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; میرداماد مجتمع کامپیوتر پا..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد بین میدان محسنی و خ شریعتی مجتمع..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; میرداماد میدان مادر خ وزیر..

کولر . گاز

۶۰ متر ۸ ساله ; میرداماد میدان مادر جنب..

کولر . گاز

۱۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ولیعصر خ میرداماد جنب پاساژ پایتخت..

کولر

۲۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; میرداماد بالاتر از خ نفت بر..

کولر . گاز . آب و برق

پوشاک

۱۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میرداماد جنب رستوران هانی ساختمان ..

کولر . گاز

۷۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; میرداماد میدان محسنی ..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۶۰متر ویترین- با ۲درب ورودی - سقف شیشه ای- ۸پله به پایین

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد جنب پایتخت داخل پاساژ ..

اطلاع دقیق نداشتند

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ; میرداماد م محسنی مجتمع..

از سن اطلاع نداشتند

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد م محسنی پلاک ه..

۱۳ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; میرداماد جنب مسجد الغدیر مجتمع پاسارگاد..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶ متر - طبقه دوم ۱۶ ساله ; میرداماد روبروی مترو شریعتی ب..

کولر . گاز . آسانسور

دارای برق-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۳۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; میرداماد نرسیده به میدان محسنی ساخ..

کولر . گاز . آسانسور

جواز پوشاک و خرازی

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد جنب گالری ژس..

کولر . گاز . باز سازی شده

فقط سوپر مارکت - جهت مشارک درکار

۴۱ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میرداماد جنب مترو میرداماد مجت..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; میرداماد پاساژ..

۴۱ متر ۳۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری..

کولر . گاز . آب و برق

مغازه یک دهنه -

۱۵ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; میرداماد بالاترازمیدان محسنی جنب مترو ..

گاز

۲۶ متر - طبقه سوم قدیمی ; میرداماد برج آرین پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; میرداماد بین مدرس و کازرون پلا..

کولر . آب و برق

۲۵ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی ..

کولر . گاز

کمیسیون دوبرابر

۲۸ متر - طبقه دوم قدیمی ; میرداماد مجتمع کامپیوتر پا..

کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۷ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاس..

شوفاژ . گاز

کمیسیون دو برابر

۷۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; میرداماد نرسیده به میدان محس..

گاز

باکمیسیون کامل

۱۹ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; میرداماد میدان مادر پاساژ..

اسپلیت

مناسب پوشاک

۴۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد محسنی خ شاه نظری پاساژ ..

کولر . گاز . آب و برق

بازسازی شده

۱۷ متر ; میرداماد میدان مادر خ وزیری پور پل..

گاز

آب- بورس لباس عروس و مجلسی-از طول بر و سن بنا اطلاع نداشتند

۹۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به تقاطع آفر..

کولر . گاز

۱۹ متر ۱۵ ساله ; میرداماد مجتمع کامپیوتر پا..

تهران رهن اجاره مغازه |  19 متر

۳۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; میرداماد بین ولیعصر وجردن پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . چیلر

ازنمااطلاع نداشتند

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۷ ساله ; میرداماد نرسیده به خ ولیعصر ساختم..

کولر . گاز

۹۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به تقاطع آفر..

آب و برق

با تجهیزات کترینگ

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد نبش رودبار شر..

جواز فست فود

۲۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; میرداماد بالاتر از خ نفت بر..

کولر . گاز

جواز و فعالیت پوشاک

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; میرداماد بلوار میرداماد بالاتر از مجتمع پایتخت..

چیلر

۳نبش

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; میرداماد بازار بزرگ میرداماد دا..

کولر . گاز

۳بر جواز ازاد

۳۲ متر - طبقه همکف ; میرداماد غربی جنب موزه دفینه بازاربزرگ می..

گاز . فن کوئل

ازسن بنااطلاع نداشتند

۱۳۸ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری میدان..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد نرسیده به پل ( بازار بزرگ م..

گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جواز کافی شاپ

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; میرداماد میدان محسنی نبش خ وزیری پ..

آب و برق

۱۲پله به پائین

۶۰ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی ..

کولر . گاز

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد م محسنی برج ..

کولر . آب و برق

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ; میرداماد محسنی پ..

۲۴ متر - طبقه دوم نوساز ; میرداماد بالاتر از مسجد الغدیر پل..

با دکور کیف و کفش و روسری و شال

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد بین نفت جنوبی ومدرس پل..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد بلوار میرداماد جنب ایستگاه مترو برج تجار..

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; میرداماد میدان مادر پاساژ..

کولر . گاز

۳۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; میرداماد نرسیده به میدان محسنی مجتمع شهر..

کولر . گاز . آب و برق

جواز پوشاک- یک دهنه

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد روبروی اداره ثبت ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

جواز طلا فروشی مناسب برای خشکشویی سوپر مارکت -آجیل فروشی

۲۵ متر ۱۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

کولر . گاز . آب و برق

۴۱ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; میرداماد ایستگاه مترو مجتم..

گاز

۴۶ متر - طبقه اول قدیمی ; میرداماد نبش ولیعصر..

کولر . آب و برق

یک دهنه - تابلوخور

۱۲۷ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی..

کولر . گاز

۲۴ متر - طبقه اول نوساز ; میرداماد مجتمع پاسارگاد جن..

کولر . گاز

یک دهنه

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

گاز . آب و برق

۲۰ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی ..

کولر . گاز

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; میرداماد حصاری رازان جنوبی نبش خ دوم ..

کولر . گاز

دارای وسایل سوپرمارکت

۶۸ متر ; میرداماد بین مدرس و ن..

کولر . پکیج . آب و برق

از سن بنا و جهت ملک اطلاع نداشتند

۳۰ متر - طبقه زیر همکف ۲۷ ساله ; میرداماد نرسیده به خ ولیعصر ساختم..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی شاه نظری ..

کولر . گاز

مناسب پوشاک

۱۳ متر ; میرداماد غربی بین جردن وولیعصر ..

گاز . چیلر

ازطول بر و سن بنا اطلاع نداشتند

۲۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; میرداماد غربی جنب موزه دفینه بازار بزرگ..

کولر

کاربری کافی شاپ-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۷ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; میرداماد جنب مترو میرد..

کولر . گاز . آسانسور

۴۰۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی..

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ مریم پل..

کولر . گاز

جواز پوشاک

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۷ ساله ; میرداماد نرسیده به ولیعصر مرکز خری..

کولر . گاز

۱۰ پله به پایین

۲۴ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; میرداماد میدان محسنی پاساژ..

کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد میدان محسنی خ شاه..

گاز . آسانسور

۴۲ متر نوساز ; میرداماد بالاترازمسجد الغدیر جنب مترو مجتمع تج..

گاز . آسانسور . چیلر

بابهای ۱۳الی ۴۲متر میباشد مناسب شغل سیسمونی کودک

۲۵ متر - طبقه اول نوساز ; میردامادمیدان محسنی..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۶ ساله ; میرداماد خ رودبارشرقی مرکزخرید ..

یک دهنه

۸۰ متر - طبقه اول ۳ ساله ; میرداماد جنب مترو ..

آسانسور . چیلر . فن کوئل

۳۸ متر - طبقه همکف نوساز ; میرداماد میدان محسنی ساختمان..

کولر . گاز . آب و برق

جواز خرازی -دو دهنه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

مغازه

میرداماد

منطقه 3

سه شهرداری تهران