رهن اجاره مغازه میدان هروی

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی حسین آباد خ جوانشیر خ شعبانلو روبر..

گاز . اسپلیت . آب و برق

یک دهنه

۳۶۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش کوی ..

گاز . آب و برق

ورودی مستقل

۵۶ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; میدان هروی خ گلستان ۵ پاساژ گ..

گاز . آب و برق

۶۰ متر ۳۰ ساله ; هروی بلوار گلزار خ ۱۵ خ ادیب ک ..

۳۵ متر ۳۰ ساله ; پاسداران هروی بعد از میدان شریفی نبش ک فرزا..

کولر . گاز

۶۰ متر - طبقه زیر همکف ۶ ساله ; هروی ضابطی نبش رسولی..

شوفاژ . کولر . گاز

به تهیه غذا اجاره داده نمی شود

۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی خ پناهی نیا خ نهم پلاک..

آب و برق

۷۵ متر قدیمی ; هروی خ گلزار خ رنجب..

گاز

نانوائی فعال

۶۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; هروی خ گلزار خ ضابطی نبش کوی رسولیان ..

کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

۳۰ متر ۱ ساله ; میدان هروی مرکز خ..

گاز

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی خ گلستان پنجم پاساژ..

آسانسور . اسپلیت

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پاسداران هروی مرکزخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

مناسب تمامی مشاغل-اطلاع دقیق نداشتند

۱۲ متر نوساز ; میدان هروی پاساژ هروی..

کولر . گاز

اسپیلت

۶۰ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; میدان هروی پاسا..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف ; هروی نبش گلستان بازارچه گلستان پل..

۴مترانباری-اطلاع دقیق نداشتند

۵۷ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هروی خ گلزار خ رنجبر کوی ابوذر پل..

مناسب انبار-اطلاع دقیق نداشتند

۱۶ متر - طبقه همکف ; پاسداران میدان هروی پ..

کولر . گاز . آب و برق

از سن بنااطلاع نداشتند

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هروی گلستان ۵ مرکزخرید گلستان راهرو..

۴۰۰ متر نوساز ; هروی خ وفامنش خ آزادی خ افتخاریان پ..

گاز

۳۶۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; هروی خ وفامنش خ آزادی پلاک..

گاز

۳۰ متر - طبقه اول قدیمی ; هروی گلستان پنجم پاساژ گلستان پل..

کولر . گاز

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پاسداران خ گلستان پنجم میدان هروی پا..

اسپلیت . ایرکاندیشن

مورد در طبقه منفی یک میباشد- صنف طلا و بدلیجات و ساعت-اطلاع دقیق نداشتند

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی ضلع جنوب شرقی میدان پلاک ..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۱۹ متر - طبقه اول ; هروی پاساژ الماس هروی پلاک..

۲بر-سن بنا اطلاع نداشت

۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هروی خ گلستان پنجم شر..

شوفاژ . کولر

مناسب میوه فروشی

۳۰ متر - طبقه اول قدیمی ; هروی بلوار گلزار نبش کوی صفر..

کولر . آب و برق

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی خ گلزار خ نادر زندی غ..

کولر . گاز

۸۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی بلوار گلزار کوی هش..

گاز

سابقه آرایشگاه زنانه

۱۱ متر - طبقه اول نوساز ; پاسداران نبش میدان هروی پاس..

گاز . آب و برق

۴۱ متر ; هروی نبش خ نازک ..

اطلاع دقیق نداشتند

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی خ ساقدوش خ رحمان..

کولر . گاز . آب و برق

۵۰ متر ۳۰ ساله ; هروی انتهای بلوار گلزار نادرزندی غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴ متر - طبقه سوم نوساز ; هروی خ موسوی مجتمع ت..

کولر . آسانسور . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

۱۷ متر - طبقه اول قدیمی ; هروی خ موسوی مرکز خ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پاسداران میدان هروی بالاتر از پاساژ گلستان جنب ..

آب و برق

۱۳ متر ; هروی بین مکران و ساقدوش ..

گاز . چیلر . آب و برق

از سن بنا و نما و جهت ملک اطلاع نداشتند

۳۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی ضلع غربی میدا..

دودهنه

۳۰ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; پاسداران میدان هروی گلستان پنجم..

کولر . گاز

بورس برندها

تهران رهن اجاره مغازه |  30 متر

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هروی بالاتر از پاساژ گلستان روبروی قن..

کولر . گاز

۱۵۰ متر ۴ ساله ; هروی ضلع جنوب غربی میدان شریفی ه..

گاز . آب و برق

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; میدان هروی بلوار گل..

کولر . مبله

باجواز قنادی با ۷ سال سابقه

۳۰ متر قدیمی ; هروی خ گلزار خ خا..

۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; میدان هروی گلزار زندی شر..

گاز

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی مکران جنوبی پلاک ه..

گاز

۴۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش کوی بهشتی ..

کولر . گاز . آب و برق

-فاقد جواز

۱۱۰ متر قدیمی ; هروی خ گلزار خ نادر زندی غربی خ قادری ..

۴۰مترانباری-از طول بر اطلاع نداشتند

۲۲۸ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; هروی خ وفامنش ساختمان..

کولر . گاز . آب و برق

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی خ گلزار خ نادر زندی غ..

کولر . گاز

یک دهنه -جواز آزاد

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی گلزار نبش کوی دوازده..

۴۰ متر نوساز ; هروی خ افتخاریان نبش کوی بهشتی پل..

کولر . گاز . آب و برق

۵ دهنه - دارای ۲ زیرزمین (۱۰۰متر زیرزمین)

۳۰ متر - طبقه دوم ; هروی پاساژ هر..

از سن بنا و جهت ملک اطلاع نداشتند

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی گلزار خ ۱..

با کلیه لوازم آشپز خانه

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی خ ساقدوش خ نادر زن..

گاز . آب و برق

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی بالاتر از پاساژ گلستان جنب پاسا..

کولر

تبدیل تا ---/۲۰۰م

۱۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; میدان هروی گلزار پلاک ه..

کولر . گاز

۳۹۰ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش کو..

کولر . گاز . آب و برق

۶دهنه-فاقد جواز

۴۰۶ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش بن بست بهشتی..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

۲۵۰متر بالکن-با تخفیف

۲۰ متر - طبقه همکف ; هروی پاساژ گلستان پ..

/- از بر و ارتفاع بی اطلاع--بازذیذ بعد محرم

۱۰۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش کوی..

کولر . گاز

۱۲ متر - طبقه زیر همکف نوساز ; هروی گلستان پنجم نبش نازک مج..

کولر . گاز

۲۲ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; میدان هروی گلستان پنجم ضابطی جنوبی نبش ..

گاز . اسپلیت

دارای جواز سوپرمارکت

۲۳ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; هروی خ گلستان پنجم ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

دارای ۱۰سال سابقه آرایشگاه مردانه-

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی بلوار گلزار خ..

مکانیکی

۱۷ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; هروی مرکز خرید گلستان ..

کولر

جواز پوشاک

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی مرکز خرید گلستان ط ..

/- ارتفاع ۲/۶۰ - با جواز پوشاک

۲۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; هروی پاساژ ..

گاز . آب و برق

۱۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; هروی گلزار خ ۱۵..

کولر . گاز . آب و برق۱۰۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی گلستان پنجم شرقی روبروی با..

گاز . آب و برق

مناسب سوپرمارکت--یاشراکت کاری ۴۰ متری ---/۵۰ م ودیعه ---/۴ م اجاره

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی خ گلزار ..

یک دهنه

۱۴ متر - طبقه دوم نوساز ; میدان هروی پاس..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- دکور پوشاک

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; پاسداران هروی بوستا..

/- ارتفاع ۷ متر - جواز تعمیرگاه

۹۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی خ گلستان پنجم شرقی روبروی با..

مناسب سوپرمارکت

۲۲ متر - طبقه اول نوساز ; هروی ضلع شمای شرقی مرک..

کولر . گاز . چیلر

یک دهنه جواز آزاد

۲۴ متر نوساز ; میدان هروی پاسداران روبروی ساقدوش مرکز خری..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هروی خ استاد حسن بنا مجتمع ..

/- دیزاین عالی

۱۶ متر - طبقه بالکن ۱۰ ساله ; هروی روبروی بازار روز هروی تقاطع گلزار..

/- ارتفاع ۲/۵ متر - جواز میوه فروشی

۱۴ متر - طبقه سوم نوساز ; میدان هروی ابتدای ساقدوش پاساژ مایسا ..

کولر . چیلر . فن کوئل

پاساژ دارای وکافی شاپ وشهر بازی

۱۴ متر - طبقه سوم نوساز ; هروی خ موسوی مجتمع تجار..

کولر . گاز

۵۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی بلوارگلزار خ پانزدهم خ ا..

کولر . گاز . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-یک دهنه-جوازآزاد

۱۸ متر نوساز ; هروی مرکز خرید گلستان جنب لوازم موسیقی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پاسداران م هروی پاساژ..

کولر . گاز

۲۱ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; هروی گلستان پنجم مرکز خر..

۷۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی گلزار خ رنجبر پلاک ..

کولر . گاز . باز سازی شده . برق 3 فاز

یک دهنه-دارای جوازخشکوئی

۳۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; م هروی مرکز خرید گلستان..

کولر

/- ارتفاع ۴ - جواز آزاد

۱۷۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی مکران جنوبی نبش ک۱۱ پلاک..

گاز

تعمیر گاه فعال

۱۴ متر - طبقه دوم نوساز ; هروی خ موسوی مجتمع تجار..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هروی پاساژ الماس ط..

کولر

جواز خراطی

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی خ وفامنش ..

باز سازی شده

۱۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هروی تقاطع گلزارو خ نادر..

شوفاژ . آب و برق

۲بر:۴متر

۱۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی خ وفامنش ..

آب و برق

۱۹ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی ابتدای تپه شمس آباد مرکز خ..

کولر . گاز . آب و برق

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی خ گلزار خ پانز..

کولر . گاز . برق 3 فاز

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی ساقدوش مکران جنوبی نب..

کولر . گاز

فست فود -ارتفاع ۳.۵ متر

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی شمس آباد ساختمان یاس..

باکمیسیون کامل-یک دهنه

۴۰ متر قدیمی ; هروی بلوار گلزار خ رنجبر خ طا..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

فاقد جواز-۲دهنه

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی بر مکران جنوبی جنب نانو..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

۱۸ متر - طبقه اول نوساز ; میدان هروی مرکز خر..

شوفاژ . کولر . گاز

بی واسطه - ارتفاع ۲

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; م هروی مرکز خری..

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; میدان هروی شهید پناهیان نبش کوی ۱۳جن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; هروی مرکز خرید گلست..

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هروی انتهای مکران جنوبی ..

کولر

۴۵ متر نوساز ; هروی بعدازپاساژ گلستان تقاطع ض..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۵/۵

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هروی گلزار خ رنجبر طالقان..

۱۶۵ متر - طبقه همکف نوساز ; میدان هروی گلزار نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- مناسب کارواش - ۱۰۰متر فضای بسته استراحتگاه

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; میدان هروی خ گلزار پ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میدان هروی گلزار خ نادرزندی غربی خ قادری..

کولر . گاز

یک دهنه

۱۲ متر نوساز ; میدان هروی گلزار پناهی نیا خ ۸ پل..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

۵۷ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; میدان هروی خ گلستان پنجم شرقی بعد از با..

شوفاژ . گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز آژانس هواپیمای

۴۵ متر نوساز ; میدان هروی شهید پناهیان نبش کوی ۱۳جن..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴

۱۸ متر نوساز ; هروی مرکز خرید گل..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی گلزار خ ۹..

کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر 

۴۰ متر ۲۵ ساله ; هروی مکران جنوبی پلاک ه..

گاز

ارتفاع ۳ متر 

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی خ گلزار بعد از ..

گاز

دیوار کاشی، ارتفاع ۴ متر

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی حسین آباد خ شعبانلو خ شهی..

کولر . گاز

۲۴۱ متر - طبقه زیرهمکف ۲۶ ساله ; هروی حسین آباد خ شعبان لو جن..

کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر ، جواز سالن ورزشی

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی خ ساقدوش ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

۷۶ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی خ ساقدوش ..

گاز

ارتفاع ۴ متر ، تقریبا ۱۵ متر انباری ، قابل تبدیل

۳۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; هروی خ گلزار خ زندی نبش..

گاز

ارتفاع ۴ متر

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی خ گلزار بعد از خ ۱۵ پلاک..

گاز

۲۰ متر نوساز ; هروی گلزار نادرزندی شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

۶۴ متر نوساز ; میدان هروی گلزار خ زندی غربی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۵-کترینگ در حال شروع

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی خ وفامنش جنب بانک پار..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

۹۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی خ گلستان پنجم شرقی روبروی با..

کولر . گاز . آب و برق

مناسب مبل فروشی-اتومبیل-کادوئی

۱۸ متر - طبقه اول نوساز ; هروی مرکز خرید گلستان فروش..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۳متر

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی خ گلزار بعد از خ ۱۵ پلاک..

گاز

دیوار کاشی، ارتفاع ۴ متر

۴۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; هروی خ وفامنش خ آزادی خ افتخاریان نبش ک بهشت..

ارتفاع ۵ متر ، ۳۵۰ متر زیرزمین + ۲۵۰ متر بالکن

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۹ ساله ; میدان هروی خ گلزار..

گاز

ارتفاع ۳ متر، اول دی - قابل تبدیل

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هروی خ شهیدموسوی..

گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل-مناسب مبلمان

۲۴۱ متر ۴ خوابه - طبقه زیر همکف ۲۴ ساله ; حسین آباد خ شعبان لو جنب..

کولر

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی حسین آباد خ شعبانلو خ شهی..

کولر . گاز

۱۸ متر نوساز ; پاسداران هروی مرکزخرید گلستان راه..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳/۵

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پاسداران هروی خ گلستان پ..

گاز . آب و برق

کمیسیون کامل-مناسب مبلمان و لوازم خانگی و کادوئی-شراکتی نیز اجاره داده میشود

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هروی گلستان پنجم شرقی روبروی با..

گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل--بصورت شراکتی نیزاجاره داده مناسب مبلمان ولوازم خانگی وکادویی

۱۸ متر - طبقه اول ۱۶ ساله ; هروی مرکز خرید گل..

گاز

ارتفاع ۲.۸ متر

۲۳ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; هروی گلستان ۵ پ..

کولر

۲۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هروی م حسین آباد خ شعبانلو روبرو..

کولر

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; هروی حسین آباد خ جوانشیر ابتدای خ شعبانلو رو..

گاز

ارتفاع ۵ متر ، قابل تبدیل

۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی نرسیده به میدان ملت پلاک..

کولر . گاز . اسپلیت

مناسب تمامی مشاغل--/۱۰۰ م(--/۵ م)اجاره

۲۲۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; میدان هروی خ گلزار نبش کوی..

کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه- جواز آزاد

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; هروی گلزار خ نادرزندی غربی خ ..

گاز

ارتفاع ۳ متر

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی ساقدوش مکران جنوبی نب..

گاز

ت.ت/ارتفاع ۳.۵ متر

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هروی خ گلزار پاس..

گاز

ت.ت/ارتفاع ۲.۸ متر

۲۴۱ متر - طبقه زیرهمکف ۲۶ ساله ; هروی حسین آباد خ شعبان لو جن..

کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر ، جواز سالن ورزشی

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; پاسداران هروی ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۵- جهت سوپر و میوه فروشی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

مغازه

میدان هروی

منطقه 4

چهار شهرداری تهران