رهن اجاره مغازه میدان نور

۳۳ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; ستاری حکیم پیامبر مرکزی روبروی پیا..

کولر . گاز

برق تک فاز/جواز فست فود/روشویی

۱۸ متر ۱۴ ساله ; ستاری پیامبر مرکزی مرکز خر..

گاز

۲۴ متر ۲۲ ساله ; شاهین جنوبی پارک ساحل..

گاز

۳۰ متر ۳۰ ساله ; شاهین جنوبی بالاتر از پی..

گاز

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; ستاری حکیم غرب بالاتر از اشرفی اصفهانی خ پیامبرمرکزی روبروی بانک..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره مغازه |  30 متر

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; ستاری بالاتر از حکیم خ پیامبر مر..

گاز

۲۴ متر ۱۶ ساله ; ستاری خ پیامبر غربی خ نادری خ د..

کولر . گاز

۱۶ متر ۲۴ ساله ; ستاری خ هجرت خ ذوالفقاری جنب پارکینگ پر..

کولر . گاز

۴۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ستاری شمالی خ پیامبر مرکزی خ..

گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده . آب و برق

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; ستاری نبش پیامبر مرکزی پاساژ کوروش..

آسانسور . چیلر . فن کوئل

پارکینگ اختصاصی

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; ستاری مجتمع کورو..

گاز

ازطول براطلاع نداشتند

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستاری لاله شرقی مجاهد کبیر روبر..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستاری سیمون بلیوار بلوارصبا لا..

کولر . گاز

مناسب فست فود

۱۵۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ستاری پیامبر شرقی نرسیده به میدا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲دهنه

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; ستاری پیامبر مرکزی مرکزخری..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; ستاری نبش پیامبر مجتمع ک..

گاز . چیلر

اطلاع دقیق نداشتند

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ستاری بالاتر از دانشگاه آزاد خ اما..

گاز . آب و برق

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; ستاری شمال نرسیده به پل همت بلوار شهید خلیل آبادی (مسجد جام..

گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۲۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ستاری بالاتر از حکیم مجتمع..

کولر . گاز . آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۱ متر ۵ ساله ; ستاری شمالی خ هجرت خ گلزار..

کولر . گاز . آب و برق

از ارتفاع اطلاع نداشتند-یک دهنه

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; ستاری حکیم غرب بالاتر از اشرفی اصفهانی خ پیامبر مرکزی روبروی بانک پاسار..

کولر . گاز . آب و برق

سابقه لوازم آشپزخانه- از جهت ملک اطلاع نداشتند

۳۰ متر ۱۵ ساله ; ستاری پیامبر مرکزی روبروی بانک..

کولر . گاز

۲۱ متر - طبقه همکف نوساز ; ستاری خ جهاد اکبر خ ب..

گاز

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; ستاری مجتمع تجاری کور..

آسانسور . چیلر

۹طبقه پارکینگ- مغازه در منفی یک واقع میباشد-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; ستاری جنب پیامبر پ..

گاز . آسانسور . چیلر

دارای جوازپوشاک

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی بالاتر از ستاری..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; ستاری حکیم غرب پیامبر مرکزی روبروی برج های م..

کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه

۱۵ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; ستاری مجتمع ک..

ارتفاع ۵/۸۰

۱۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پیامبر مجتمع تجاری ..

ارتفاع ۴ متر - جواز تجاری - اجاره فقط به موبایل فروشی

۳۰ متر نوساز ; ستاری پیامبر مرکزی ۲۰متری ..

شوفاژ . کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۶ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; ستاری پیامبر نبش حکیم غرب مرکز خ..

گاز

یک دهنه جواز آزاد

۱۵ ساله ; ستاری پیامبر مرکزی روبروی بانک پاسارگاد پ..

کولر . آب و برق

تبدیل تا ---/۳۰م

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ستاری طور شمالی خ فاطر پلاک..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز سوپرمارکت

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میدان نور بالاتر از حکیم ..

گاز

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲ ساله ; ستاری شمال نبش پیامبر مرکز..

آسانسور . آب و برق

از طول بر اطلاع نداشتند

۲۸ متر ۱۰ ساله ; ستاری پیامبر مجتمع تج..

گاز

۳۰ متر نوساز ; ستاری نیایش خ طو..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴- قیمت وسایل جدا

۴۰ متر نوساز ; پیامبر مرکزی روبروی مر..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- قیمت وسایل ۶۵م

۲۰ متر نوساز ; ستاری جنوب پایین تراز اخلاص خ طور شمالی کوی فاطرش..

شوفاژ . کولر . گاز

مکلیت- ارتفاع ۲/۵- سوپر گل گندم

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شیخ فضل الله بعد از چوپ تراش پل..

گاز

۳ اختلاف سطح

۳۵ متر نوساز ; پیامبر مرکزی مجتمع تجار..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳/۵

۳۸ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; ستاری پیامبرغربی بین مطهری وس..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

دارای جواز-یک دهنه--قابل تبدیل

۷ متر نوساز ; پیامبر غربی جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۶- قیمت وسایل ۲/۵۰۰م

۳۰ متر نوساز ; پیامبر مرکزی ۲۰متری..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیامبر مرکزی مجتمع تجاری..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳-قیمت لوازم ۲۵م

۱۰ متر نوساز ; ستاری مجتمع کوروش..

گاز

ارتفاع ۲.۸ متر 

۳۳۰ متر نوساز ; پیامبر مرکزی خ مطهری پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰ متر نوساز ; ستاری مجتمع کوروش..

گاز

ارتفاع ۲.۸ متر

۱۹ متر نوساز ; پیامبر خ هجرت خ شق..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۳متر - برق -جوازمسکن- ملک وسرقفلی

۳۴ متر نوساز ; ستاری جنوبی بعدازفردوس ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴/۵-قیمت بدون زیرزمین=۵م+۵۰م پیش

۳۵ متر نوساز ; پیامبر مرکزی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴

۵۷ متر - طبقه اول ۱ ساله ; ستاری پیامبر مرکزی روبروی بر..

گاز

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; ستاری شمال خ طورجنو..

گاز

ارتفاع ۳ متر-شغل سوپر مارکت اجاره با وسایل

۵۵ متر نوساز ; پیامبر غربی بلوار اباذر مجتمع تج..

شوفاژ . کولر . گاز

فست فود فعال- ارتفاع۳

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; ستاری مجتمع..

گاز

ارتفاع ۳ متر- اجاره دو ماه اول دریافت نمیشود

۲۱ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; ستاری بعد از خروجی حکیم نبش پیامبر مرک..

چیلر . فن کوئل

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; ستاری کوروش طبقه ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۳- نیم طبقه ۱۵متری

۵۷ متر - طبقه اول ۱ ساله ; ستاری پیامبر مرکزی روبروی بر..

گاز

۷۶ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; ستاری جنوبی بعداز گل فروشی مینیا..

ارتفاع ۲.۸ متر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

مغازه

میدان نور

منطقه 5

پنج شهرداری تهران