رهن اجاره مغازه مطهری

۱۸۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مطهری بالاتر از هتل بزرگ تهران ب..

کولر . گاز

جوااز ازاد

۲۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری شرقی نبش کوی فرهنگ پلاک..

کولر . گاز . آب و برق

۱۶۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مطهری خ جم ..

۱۱۱ متر ۱۱ ساله ; مطهری خ لارستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۰ متر ۳۰ ساله ; مطهری خ لارستان نبش ک..

کولر . گاز

۱۹ متر نوساز ; مطهری خ علی اکبری خ صحاف..

کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ شهید علی اکبری بین ک اول و دوم ..

گاز

۱۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ جم ..

اطلاع دقیق نداشتند

۱۸ متر ۲۰ ساله ; مطهری بعد از چهارراه مفتح خ علی اکبر..

کولر

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; مطهری بین ۹ و ۱۰ شر..

کولر . گاز

۴۰ متر ۳۰ ساله ; مطهری بالاتر از هتل بزرگ ت..

گاز

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ پارسا بین باغ و آ..

کولر . گاز . آب و برق

۳۲ متر ۲۶ ساله ; مطهری خ لارستان خ پورفلاح تعمیر..

کولر . گاز

۵۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری نبش میرزای شیرا..

گاز

یک دهنه

۱۳ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; ولیعصر تقاطع مطهری پاسا..

گاز . آسانسور . آب و برق

یک دهنه-اجاره به دفنر فنی مهندسی

۵۲ متر قدیمی ; مطهری بعداز مترو مفتح پلاک..

گاز

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ جم نبش خ لط..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۹ متر - طبقه همکف نوساز ; مطهری خ علی اکبری خ صحاف ..

گاز

۲۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مطهری نرسیده به سهروردی خ او..

کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ پارسا پلاک هن..

گاز . آب و برق

۵۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مطهری خ مهرداد پلاک ه..

۴۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مطهری نرسیده به شریعتی جنب داروخانه شبانه روزی مطهری ب..

کولر . گاز . پکیج . آب و برق

مناسب آرایشگاه زنانه-بازدید با هماهنگی

۸۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ سلیمان خاط..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۴دهنه -

۱۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; مطهری خ سلیمان خاطر خ ورامینی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ مهرداد..

گاز . آب و برق

۱۴۰ متر نوساز ; ولیعصر خ مطهری خ لارستان نبش کوی نوروزی..

گاز . آب و برق

۱۴۰متری:(۱/۲۰۰میلیارد رهن کامل)- ۹۰متری:(---/۹۰۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

۳۰ متر ; ولیعصر مطهری نرسیده به لار..

کولر . گاز

برق۳فاز - ۲دهنه- اجاره کوتاه مدت- اجاره به آجیل فروشی- از سن بنا اطلاع نداشتند

۳۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مطهری خ لارستان بالاتراز کوی ..

گاز

جواز تاسیسات - یک دهنه

۲۸ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; مطهری ابتدای امیراتابک جنب با..

یک دهنه-تحویل اسفندماه

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری نرسیده به میرزای شیرازی روبروی خ..

گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

۱۸۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مطهری روبروی سربداران بان..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۱۸۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مطهری بالاتر از هتل بزرگ تهران ب..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه-جواز آزاد-در حال حاضر بانک میباشد

۹۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مطهری خ سلیمان خاط..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ فجر (جم سابق) نبش خ ..

گاز . آسانسور . چیلر . آب و برق

۱۷۰ متر نوساز ; مطهری خ سلیمان خاطر خ ورا..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

۱۳ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; ولیعصر مطهری پاساژ ..

گاز . آب و برق

دارای جواز دفترفنی ومهندسی وخدمات کامپیوتری

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ علی اکبری کوی شمشی..

گاز . آب و برق

در حال حاضر تاکسی سرویس

۱۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مطهری خ لارستان..

کولر . گاز

۳۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ جم نبش خ غفا..

شوفاژ . کولر . گاز . چیلر . برق 3 فاز

اجاره فقط به بانک-۲دهنه-۴پارکینگ

۱۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مطهری خ علی اکبری روب..

گاز

۱۹۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مطهری بعداز ایستگاه مترو ..

کولر . گاز

۱۳۰متر حیات اختصاصی

۱۳ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; مطهری مترو مفتح مجتمع تجاری..

کولر . گاز . آب و برق

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه درکل ۳۰ ساله ; مطهری نرسیده به شری..

۱۰۰۰متر حیاط-مناسب میدان میوه و تره بار

۲۵ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; زرتشت پاسا..

گاز

۱۳ متر نوساز ; مطهری آبان شمالی کوی ج..

شوفاژ . کولر . گاز

سرقفلی-ارتفاع۴-جواز دارد

۱۰۰ متر ۲۰ ساله ; مطهری کوه ن..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

داروخانه بانک و دفتر خدماتی

۲۵ متر نوساز ; مطهری سلیمان خاطر ..

گاز

ارتفاع ۳ متر - قابل تبدیل

۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مطهری سلیمان خاطر نبش ملایر..

گاز

جواز نمایشکاه اتومبیل - ارتفاع ۵ متر - دارای ۴۴ متر بالکن - قابل تبدیل

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; مطهری بالاتر از خ سهروردی روبروی باشگا..

شوفاژ . کولر . گاز . تابلو خور

جواز آزاد- یک دهنه

۲۷ متر نوساز ; میرزای شیرازی بین..

شوفاژ . کولر . گاز

سوپر مارکت فعال -ارتفاع۴

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; مطهری بالاتر از سهروردی روبروی با..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

۵۰ متر نوساز ; مطهری خ سنا..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- بورس بچگانه

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مطهری سلیمان خاطر نرسیده به ۴راه مل..

گاز

دیوار نقاشی -ارتفاع ۲.۸ متر

۷۵ متر - طبقه همکف نوساز ; قائم مقام پایین تراز مطهری..

شوفاژ . کولر . گاز

رستوران ایتالیایی -ارتفاع۲-دکور-قیمت لوازم ۱۰۰م

۵۲ متر نوساز ; مطهری خ مهر..

شوفاژ . کولر . گاز

بی واسطه - ارتفاع۴/۵-۲دهنه

۲۴ متر نوساز ; سلیمان خاطر نرسیده به ۴راه م..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

۱۰۰ متر نوساز ; مطهری کوه ن..

شوفاژ . کولر . گاز . تابلو خور

۳۰ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; مطهری ابتدای امیراتابک پاساژ امیراتابک جن..

فن کوئل . ایرکاندیشن . آب و برق

۳۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر پاسا..

آب و برق

۵۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مطهری چهارراه سهروردی جنب بانک..

کولر . گاز

یک دهنه - جواز ازاد

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; مطهری سلیمان خاطر پلاک ه..

گاز

ارتفاع ۴ متر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

مغازه

مطهری

منطقه 6

شش شهرداری تهران