رهن اجاره دفتر کار سپهبدقرنی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; سپهبد قرنی خ صار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵۰ ساله ; سپهبد قرنی جنب بیمارستان آپ..

کولر . گاز

۳۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; سپهبدقرنی تقاطع طالقانی جنب هلال احمر س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سپهبد قرنی خ شاد..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کریمخان خ سپبهبد قرنی جنب بیمارستان ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سپهبد قرنی خ شاد..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سپهبد قرنی خ شاد..

کولر . گاز

۲۱۸ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; سپهبد قرنی خیابان کلانتری روبروی سفا..

کولر . آسانسور . فن کوئل . پکیج

۱۶ متر - طبقه اول ۳۰ ساله ; سپهبد قرنی روبروی بیمارستان آپادانا ساختمان..

گاز . آسانسور

فلت

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سپهبد قرنی نرسیده به ..

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; کریمخان خ سپهبدقرنی خ امانی پشت کلیسا پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سپهبدقرنی روبروی توشی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

مناسب دفتر وکالت-کتابخانه با ۱۰۰۰ جلد کتاب حقوقی

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سپهبدقرنی بالاتر از طالقانی خ شاد..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سپهبدقرنی تقاطع طالقانی جنب هلال ..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ سپهبدقرنی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طالقانی سپهبدقرنی کوی سوسن پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷ متر - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان خ سپهبدقرنی نبش خ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سپهبدقرنی بالاترازطالقانی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; سپهبدقرنی بالاترازطالقانی جنب هتل مهرگان بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۶پله به پائین

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; سپهبدقرنی نبش شاد..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . پکیج

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سپهبدقرنی پل کریمخان خ امانی پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریمخان سپهبدقرنی کوی ا..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان خ سپهبد قرنی خ شاداب..

گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سپهبدقرنی پل کریمخان خ امانی پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; سپهبدقرنی نرسیده به کریمخان روبروی بیمارستان آپاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سپهبدقرنی نرسیده به پل کریمخان ک..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۲اسپیلت

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ; نجات اللهی خ سپهبدقرنی کوی خسرو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; سپهبد قرنی تقاطع طالقانی جنب هلال ..

کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; فردوسی ابتدای سپهبدقر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; سپهبدقرنی تقاطع طالقانی جنب هلال ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰متری:(۲/۴۰۰م---/۱۰۰م)

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سپهبدقرنی تقاطع کریمخان کوی حقیقت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان سپهبد قرنی نبش کلانتری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سپهبدقرنی نرسیده به کریمخان خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۰ ساله ; ایرانشهر خ سپهبدقرنی بین طالقانی و سمیه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳پارکینگ-از تعداد واحدها و جهت ملک اطلاع نداشتند

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کریمخان سپهبد قرنی تقاطع..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سپهبدقرنی روبروی بیمارستان آپادانا س..

گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۸۷ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; کریمخان سپهبد قرنی کوی ارا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سپهبدقرنی جنب بیمارستان آپادانا پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

طبقه سوم :--/۱۲۰م رهن کامل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; ویلا خ سپهبد قرنی خ شهید محمدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سپهبدقرنی بالاتر از سمیه روبروی مجتمع قضائی شهید..

کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبدیل تا ۶۰۰---/۶۰م

۸۷ متر ۳ خوابه ۲۵ ساله ; سپهبد قرنی روبروی بیمارستان آپ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

واحد۱۶متری:۱/۵۰۰---/۱۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; سپهبد قرنی نبش شاداب غربی بن ب..

کولر . گاز . باز سازی شده . برق 3 فاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سپهبد قرنی بعد از طالقانی بین بانک سپه و سرم..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۵ ساله ; سپهبدقرنی خ کلانتری روبروی وزارت صنای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; کریمخان سپهبدقرنی خ کلانتری روبروی س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

سپهبدقرنی

منطقه 6

شش شهرداری تهران