رهن اجاره دفتر کار ساقدوش

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; ساقدوش نبش گلستان س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; ساقدوش پایین تر از تالار ساقدوش خ افشاری خ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پاسداران خ ساقدوش ک بوستان ۷ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ساقدوش یا شهید افشاری نبش گلستان ۳روب..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; پاسداران خ ساقدوش خ رحمانیان شرقی پ..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; پاسداران ساقدوش خ رحمانیان شرقی پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ساقدوش گلستان ۳..

گاز . آسانسور . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ساقدوش کوی رحمانیان ..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب آرایشگاه زنانه با سابقه کار و جواز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پاسداران خ ساقدوش گلستان سوم روبروی رستوران ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران خ ساقدوش نبش گلستان ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پاسداران ساقدوش خ توحیدی شرقی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

تهران رهن اجاره دفتر کار |  160 متر

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; پاسداران ساقدوش خ گلستان ۴ نبش بنی فاط..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; ساقدوش نبش گلستان سوم ساختمان..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ساقدوش رحمانیان شما..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران ساقدوش نبش بوستان هفتم شرقی ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; پاسداران ساقدوش نبش بوستان هفتم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هروی ساقدوش خ گلستان چهارم نبش صیاد پلاک ۱۲۹..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; پاسداران ساقدوش خ رحمانیان شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; پاسداران ساقدوش خ رحمانیان..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پاسداران ساقدوش گلستان..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده . چاه آب

مناسب مطب یا شرکت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ساقدوش نبش گلستان سوم پلاک ۹۸..

کولر . گاز . اسپلیت

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ساقدوش مجیدافشاری نبش بوستان هفتم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; ساقدوش نبش بوستان هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; هروی نبش ساقدوش گلستان پنجم سا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هروی خ ساقدوش خ رحمانیان پلاک..

کولر . گاز

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; ساقدوش جنب تالار ساقدوش نبش بوستان هفتم شرق..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . فلت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; ساقدوش نبش گلستان سوم طبقه فوقانی فر..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هروی خ ساقدوش گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هروی خ ساقدوش نبش گلستان ..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . دوربین مداربسته

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; پاسداران ساقدوش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلیت

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; ساقدوش بنی فاطمه..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۱ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; هروی خ ساقدوش نبش گلستان سوم پلاک ۱..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ساقدوش خ بوستان ش..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۴۸متری:(۱/۲۰۰م---/۲۳م)

۴۰۰ متر - زمین: ۱,۸۰۰ متر قدیمی ; پاسداران خ بوستان ششم خ گیلان خ ساقدوش ..

کولر . گاز

پارکینگ در حیاط

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; هروی خ ساقدوش نبش گلستان ..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۹۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۲۵ ساله ; هروی ساقدوش کوی ند..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ساقدوش خ رحمانیان شم..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; ساقدوش رحمانیان شما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پاسداران ساقدوش نبش..

کولر . گاز . فن کوئل

۱۴۰ متر - طبقه اول ۸ ساله ; هروی ساقدوش بین بوستان ششم و..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

تبدیل تا ---/۲۰۰م-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پاسداران ساقدوش رحمانیان شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; پاسداران ساقدوش رحمانیان شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; پاسداران ساقدوش افشاری نبش بوستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۲۵ ساله ; پاسداران ساقدوش رحمانیان شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۱۴۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; میدان هروی ساقدوش بین بوستان ششم..

گاز . پکیج . باز سازی شده . فلت

سابقه پیشخوان دولت

۱۰۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; پاسداران ساقدوش رحمانیان شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ساقدوش خ رحمانیان شمالی پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پاسداران ساقدوش خ گلستان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران ساقدوش نبش گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

ساقدوش

منطقه 4

چهار شهرداری تهران