رهن اجاره دفتر کار زعفرانیه

۲۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی کوهکن بن ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . فلت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی نرسیده به پ..

گاز . آسانسور

گودمن

۲۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی ساختمان ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۹۰ متر ۷ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی طبقه فوقانی بانک پاسار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زعفرانیه تقاطع آصف کوی سپیدکو..

کولر . گاز . گرمایشی از کف

۶۷ متر - طبقه اول ۵ ساله ; زعفرانیه خ پسیان شمالی خ شارستان پنجم..

کولر . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف . فلت

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; زعفرانیه پسیان اسماعیلی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ طاهری خ مژگان کو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۶پارکینگ-مناسب سکونت و کارهای کم تردد

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی طبقه فوقانی بانک پا..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

مناسب مزون

۸۴ متر ۱ خوابه - طبقه ۹ ۲ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ پسیان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; زعفرانیه خ آصف کوی اک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; زعفرانیه خ آصف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; زعفرانیه آصف نشاط غ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

جهت مسکونی ------/۱۲م اجاره ---------/۲۰۰م ودیعه

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; زعفرانیه میدان الف نبش محمودیه ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی جنب پالادیوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; زعفرانیه خ بهزادی طبقه فوقانی بان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۷متری:(---/۹۰۰م رهن کامل)-قابل تبدیل-هرواحد ۲پارکینگ

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ آصف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; زعفرانیه میدان آص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب مطب و دندانپزشکی ووکلا

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی جنب بانک پاسارگاد..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۲ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; زعفرانیه نبش شادآور پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۶۷متری ۲خوابه میباشد- مناسب کارهای زیبائی و مزون

۹۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنوب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فلت

۳۷۰ متر - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه مقدس اردبیلی نبش شادآور پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنوبی بین مقدس اردبیلی و و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش شا..

گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ; زعفرانیه میدان الف نبش محمودیه ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه بین کیهان و پسیان روبروی بان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۳۳۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; زعفرانیه خ کمال طاهری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خرم نژاد بالاتر از رستوران ..

گاز . آسانسور . چیلر

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; زعفرانیه مقدی اردبیلی جنب ساختمان پالادیو..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه مقدس اردبیلی خ پسیان شارستان ششم ..

کولر . گاز

مناسب انبار

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی روبروی پا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

-

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۹ ۳ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی مجتمع ت..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۹۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنوب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فلت

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; زعفرانیه پسیان جنوبی..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

ازتعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خرم ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; زعفرانیه کوی بهار پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مینی چیلر

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خ خر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۳۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; زعفرانیه خ اردیبهشت شرقی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۰متری با ۳پارکینگ:( ----/۳۰م----/۱۵۰م)

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه جنب پالادیوم کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی خ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲پارکینگ

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰۰ متر ۱۴ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; زعفرانیه خ سیمین..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فقط اداری مناسب سفارت آموزشی و پزشکی - اجاره یکسال پیش دریافت میشود-۳ بالکن

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنوبی بین مقدس اردبیلی وو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی پلاک ۵۰ ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی ساختما..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط اجاره به همکارمتخصص دندانپزشک

۹۵ متر - طبقه چهارم ۸ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بعداز پسیان ساخ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بالاترازکلانتری ولنج..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; زعفرانیه خ کیهان خ اسماعیلی کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . فلت

۴پله به پائین

۷۰ متر - طبقه ششم ۵ ساله ; زعفرانیه خ میرشریفی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

پارتیشن بندی-از جهت ملک اطلاع نداشتند- شیرینی مشاور

۱۹۰ متر - زمین: ۹۴ متر ۴ ساله ; زعفرانیه شارستان ششم نبش ..

گاز . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی طبقه فوقانی رستوران دژ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه جنب پالادیوم ک شیرین..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش خ ب پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; زعفرانیه خ آصف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ پسیان جنوبی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بین پسیان و میدان الف طبقه فوقانی رستو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . لابی

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بالاتر از مجتمع پالادیوم نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۲پارکینگ

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ آصف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; زعفرانیه خ آصف ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ پسیان جنوبی نرسیده ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ امیر سوری نبش..

کولر . گاز . مبله

همکف داروخانه میباشد

۳۰ متر - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه بلواربهزادی جنب سوپرولنجک بن بست بهار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۲۰ متر - طبقه پنجم ۴ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بالاترازمیدان الف مجت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۱۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; زعفرانیه مقدس اردبیلی جنب بانک کارآف..

گاز . آسانسور . گرمایشی از کف . پکیج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خ خرم نژاد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۵ ساله ; زعفرانیه جنب بانک شهر ساختمان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خ خرم نژاد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

واحدهای دیگر ۱۳۵ و ۱۵۰متری میباشند

۸۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه آصف کوی مرتضی اکبری کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . چیلر . فلت

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی نبش میدان الف ساختمان ادا..

گاز . آسانسور . چیلر

۲۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; زعفرانیه مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی بین خ کی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۷۴ متر - طبقه هشتم ۳ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی مج..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . فلت

۱۳۰ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نرسیده به پسیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

پارتیشن بندی

۱۳۰ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی میدان..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . فلت . هواساز

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; زعفرانیه بلوار ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

هر واحد ۲ پارکینگ

۸۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه آصف کوی مرتضی اکبری کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . چیلر . فلت

۱۲۰ متر - طبقه سوم ۱ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بین خ الف ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۷۰ متر - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ آصف نبش قا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . فلت

۱۲ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی روبروی بانک ملت نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق۱۲متری از یک واحد ۱۰۴ متری اجاره فقط به دندانپزشک

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ شادآو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خرم ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحد۲۳۰متری دارای یک سوئیت ۵۰متری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ پسیان جنوب..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۴۶ متر - طبقه هفتم نوساز ; زعفرانیه خ پسیان جنوب..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ آصف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۵۰ متر ۵ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; زعفرانیه تقاطع ولیعصر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; زعفرانیه خ پسیان جنوبی پلاک..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; زعفرانیه مقدس اردبیلی پسیان شهیداکبری با..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ آصف نبش قا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-بازدید با هماهنگی

۱۳۹ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۴ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بین کیهان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . فلت . لابی . برق اضطراری

سیستم هوشمند-مناسب پزشک وجراح

۱۳۱ متر - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ آصف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . فلت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; زعفرانیه آصف کوی اکبری بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۷۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۳۰ ساله ; زعفرانیه پسیان باغستان ..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب آتلیه و غیره

۱۳۴ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; زعفرانیه سه راه زعفرانیه جنب بانک پاسارگا..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۹۷ متر - طبقه هشتم ۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی میدان الف پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۳۰۴ متر ۴ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زعفرانیه خ آصف بلوار بهز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مناسب دفتر وکالت و مطب و ۰۰۰

۱۱۰ متر - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه بین الف وب مجتمع تجاری..

گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . فلت

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; زعفرانیه خ بهزاد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; زعفرانیه خ بهزادی نبش ماکویی پو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نرسیده به چهارراه پسی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

هرواحد ۲تراس

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۲ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش الف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . دوربین مداربسته

لابی من-مناسب شرکتهای خارجی-۶آسانسور

۷۵ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; زعفرانیه خ آصف ک اکبری بن بست..

گاز . پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ بهزادی طبقه فوقانی داروخانه شبانه..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی جنب بانک ملی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۳۰ ساله ; ولیعصرنبش زعفرانیه ساختمان پز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . اسپلیت . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی نبش کوی ش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; زعفرانیه خ آصف کوی اکبری بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . فلت

۲۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بین کیهان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۳۵ متر - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی کوهکن بن ب..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . فلت

۳۵متری:(---/۷۵م رهن کامل-قابل تبدیل)

۱۳۲ متر - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ آصف روبروی بانک ملت طبقه فوقانی بانک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . فلت

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بالاتراز پ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷ ساله ; زعفرانیه کوی سوداچی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درحال حاضرآتلیه

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۵ ساله ; زعفرانیه خ ولیعصر ساختمان پز..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری

اسپیلیت

۵ ساله ; زعفرانیه بلواربهزادی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۲پارکینگ

۲ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنو..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بین کیهان ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۲ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی روبروی بانک ملت نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

فقط مناسب پزشک متخصص از واحد ۱۰۴ متر ۳ خواب

۱۱۰ متر - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه بین خ الف و ب ساخ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فلت . تابلو خور

۲پارکینگ

۱۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی روبروی بانک ملت نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

اجاره پزشک-مورد اجاره یک اتاق ۱۲متری ازکل واحد

۱۲ متر - طبقه چهارم ۹ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی نبش ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فلت

۱۲ متر اتاق از یک واحد ۱۱۰ متری - مناسب پزشک

۱۱۰ متر - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه بین خ الف و ب ساخ..

گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ شهید اکبری بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

زعفرانیه

منطقه 1

یک شهرداری تهران