رهن اجاره دفتر کار دولت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت بین اختیاریه و محسن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۱۰صبح الی ۱۸

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت چهارراه دیباجی بن بست ناز جنب داروخا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت بین دیباجی و یارمحمدی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت ابتدای بلوار کاوه پلاک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دولت کوچه معتمد..

گاز . آسانسور . چیلر

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; دولت بالاتر از دیباجی جنوبی خ حسین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دولت چهارراه کاوه جنب بنتون ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دولت خ بختیاری..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دولت بین سه راه نشاط و بلوار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دولت سه راه نشاط خ محمدزاده سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مناسب پزشک-آموزشگاه

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دولت بالاتر از دیباجی کوی حسینیه ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران خ دولت نبش کاوه پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵۰ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت بالاترازچهارراه دیباجی نبش بن بست حافظ ساختمان بانک اقت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پارتیشن

۵پارکینگ ط ۴- ط اول ۲پارکینگ- ط سوم ۳پارکینگ

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت نبش عفیف مصمم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دولت بلوارکاوه کوی مطلبی نژاد ساختمان..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . اسپلیت

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت چهارراه دیباجی بن بست ناز جنب داروخا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دولت تقاطع دولت و اختیاریه جنوبی بن بس..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دولت نبش خ عفیف مصم..

شوفاژ . گاز . آسانسور . چیلر . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دولت بالاترازچهارراه دیباجی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

۱ اتاق تحت تصرف مالک

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت چهارراه دیباجی بن بست ناز طبقه فوقانی دار..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

ترجیحا مطب و کلینیک

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت نبش معتقد بن بست بامداد پل..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابلیت ۵ اتاق

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دولت چهار راه قنات خ آقا میری نبش هاشمیان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دولت چهارراه قنات جنب بانک سپه ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۰ متر - طبقه اول ۵ ساله ; دولت خ کیکاووس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت خ سلیمی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تهران رهن اجاره دفتر کار |  68 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شریعتی دولت چهارراه کاوه جنب بنتون پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; چهارراه پاسداران دولت روبروی نمایندگی ایران خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش بن بست ها..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دولت نبش محسنیان جنب بانک ملی..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دولت ابتدای خیابان دولت نرسیده به رستو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دولت روبروی تهیه غذای فارسی پ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت نبش سلیمی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دولت نبش عفیف مصمم پلاک ..

گاز . آسانسور . چیلر

در۲ورودی

۸۵ متر - طبقه پنجم ۲ ساله ; دولت بین معتقد و نامدار پلاک ۴۵..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۲لاین آسانسور

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دولت بین کوی نامدار و معتقد ساختما..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲لاین آسانسور

۲۴۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پاسداران ابتدای دولت پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; دولت نبش عفیف مصصم پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت نبش یارمحمدی پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۲۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دولت نبش خ مطهری پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۰ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت خ صدر بالاتر از ..

گاز . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دولت چهار راه قنات ساختمان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دولت روبروی کلانتری دولت پلاک..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; دولت بین دیباجی و اختیاری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; دولت چهارراه قنات خ آقا میری نبش هاشمیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دولت نبش مطهری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

کمیسیون کامل-مناسب مطب و دفتر وکالت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دولت چهارراه اختیاریه کوی فرهنگ پلاک ۶ (طبقه فو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مبله

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران خ دولت نبش عفیف مصمم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت بلوارکاوه کوی مطلبی نژاد ساختمان..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . اسپلیت

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دولت بین اختیاریه و دیباجی ک هروی ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی دولت نرسیده به رستوران ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; دولت چهارراه قنات نبش بن بست ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دولت نبش سلیمی ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت چهارراه دیباجی بن بست ناز جنب داروخا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره فقط مطب

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; دولت تقاطع دولت وبلوارکاوه ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت نرسیده به اختیاریه نبش عفیف مصمم ..

گاز . آسانسور . پکیج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی دولت نرسیده به فا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تابلو خور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; دولت خ سنجابی روبروی بانک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶ پله به پائین /دفتر وکالت و مطب و بیمه

۱۸۰ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت خ صدر بالاتر از خ..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

قابل تبدیل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دولت خ نهم کیکاووس پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت نرسیده به سه راه نشاط نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . تابلو خور

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دولت نبش سلیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پاسداران دولت نبش خ دیده پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دولت بین یارمحمدی و دیبا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دولت چهارراه قنات خ شهید ر..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی دولت نرسیده به فا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تابلو خور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دولت خ کاوه جنب بنتون ساختمان وارس..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی دولت بلوار کاوه خ به..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت بالاتر از بلوار کاوه بالاتر از سه راه نشاط روبروی بن ب..

گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دولت نرسیده به کاوه روبروی پمپ بنز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت نبش جلالی ..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب مطب

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; دولت کوی حسینیه ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; دولت چهارراه کاوه خ مطهری پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دولت بین چهارراه قنات و دیباجی پلاک ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دولت بالاترازچهارراه دیب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۴پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دولت چهارراه دیباجی روبروی نمایشگاه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دولت روبروی پمپ بنزین دیباجی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت نبش جلالی..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب مطب

۱۹۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی دولت نبش معتقد پلاک..

گاز . آب و برق

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دولت سه راه نشاط نبش بن بست م..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مبله

انباری داخل واحد-ترجیحا اجاره به پزشک

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دولت کوی حسام عراق..

کولر . گاز . باز سازی شده

کترینگ

۷۷ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دولت بین فکوریان وکاو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت روبروی پمپ بنزین کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دولت بین دیباجی و اختیا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۱۱۰ متر ۵ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دولت روبروی یارمحمدی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; دولت بین دیباجی و اختیاریه ساختمان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; دولت بلوارکاوه نبش کوی یاس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

طبقه پنجم:م اداری ----۲/۸۰۰م----/۱۰۰م

تهران رهن اجاره دفتر کار |  90 متر

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت نبش جلالی..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب مطب و دفترکار

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دولت چهارراه دلبخوا..

کولر . گاز . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; دولت بالاتر از بلوار کا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; دولت خ قلندری جنوبی کوی شما..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دولت روبروی یارمحمدی خ حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دولت بین اختیاریه و دیباجی نبش خ مح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

سالن کنفرانس-از یک واح ۱۶۰متری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت نرسیده به دیباجی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دولت نرسیده به ایستگاه قلهک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۰۱ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دولت خ کلاهدوز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دولت بالاترازسه راه نشاط طبقه فوقانی بان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دولت نبش خ مطهری پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

اطلاع دقیق نداشتند-ورودی مجزا

۱۶ متر - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت چهارراه کاوه نبش بلوار کاوه ورودی او..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مناسب مطب-مورداجاره یک اتاق از واحد ۸۰ متری ۲خوابه

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دولت روبروی پمپ بنزین س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره دفتر کار |  75 متر

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت سه راه نشاط نبش مو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شریعتی خ دولت چهارراه کاوه خ وارسته نبش ف..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت چهارراه دلبخواه جنب رانندگی شمس ..

کولر . گاز . پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت بلوارکاوه نبش اخلاقی غ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

قابل تبدیل

۸۵ متر - طبقه اول ۷ ساله ; دولت نبش نعمتی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

وسایل آرایشگاه مردانه:--/۶۰م

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت بالاترازایستگاه دلب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت نرسیده به پاسداران جنب پارکین..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۸۵متری:(---/۱۷۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دولت تقاطع دیباجی روبروی پمپ بنزین کوی بهش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دولت نبش بلوار کاوه ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دولت بین دیباجی و اختیا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

قابل تبدیل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دولت خ امامزاده ساختمان آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دولت بالاترازسه راه نشاط طبقه فوقانی بان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دولت بالاتر از اختیاریه پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت نبش کوی تراب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دولت بین دیباجی و اختیاریه جنب بان..

گاز . آسانسور . چیلر

تابلوخور- تبدیل تا ---/۲۵۰م

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; دولت بین چهارراه قنات و کاوه شماره..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به دندانپزشکی با وسایل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت نرسیده به چهارراه پاس..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ دولت بین کاوه وق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دولت تقاطع بلوارکاوه ساختمان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی-۲لاین آسانسور مناسب پزشکان وکلا و اموزشگاه

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دولت نبش یارمحمدی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دولت نبش محسنیان ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دولت خ امامزاده ساختمان آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دولت ۴ راه دیباج..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده-جهت مطب

۹۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دولت بین کاوه و سه راه نشاط نبش کوی ترا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کمیسیون کامل

۲۸۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; دولت چهارراه اختیاری و دیباجی پل..

مهد کودک - آموزشگاه -

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دولت خ اخلاقی غربی بن بست بید..

کولر . گاز . فن کوئل . مبله

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قلهک خ دولت روبروی کلانتری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; دولت ۴ راه دیباج..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; دولت نبش دیباجی جنوبی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; دولت نرسیده به بلوار کاوه خ مطهری پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دولت بین بلوار کاوه و سه راه نشاط نبش کوی تر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دولت بین چهارراه قنات و چهارراه..

گاز . آسانسور . چیلر . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دولت تقاطع دولت و سلیمی ساختمان سپی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دولت بالاتر از دانشگاه الهیات پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تابلوخور-ورودی مستقل-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۴۰۰ متر - زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; دولت نبش شامخ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دولت نبش محسنیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دولت تقاطع دولت و سلیمی ساختمان سپی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید ۹الی ۱۸ به جزء پنج شنبه و جمعه

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دولت خ یارمحمدی کوی مصباح ..

کولر . گاز . باز سازی شده

دارای کلیه لوازم آرایشگاه زنانه-مناسب آرایشگاه و مزون

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

دولت

منطقه 3

سه شهرداری تهران