رهن اجاره دفتر کار جنت آباد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

ورودی مجزا-مناسب همه مشاغل فاقد تابلو

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ برای مسکونی

۱۲۵ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; جنت آباد شمالی شهرک مبعث خ بهارس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی بالاتر از ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۳ خوابه ۷ ساله ; جنت آباد جنوبی پاس..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوارلاله پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی کوی سازمان آ..

شوفاژ . کولر . گاز

انباری داخل واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; جنت آباد جنوبی تقاطع کاشانی پاسا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی-کلیدنخورده

۶۰ متر ۳ خوابه ۱۰ ساله ; جنت آباد روبروی برج ط..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جنت آباد مرکزی نبش خ دانش پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی ک دا..

شوفاژ . کولر . گاز

مورد اجاره یک اتاق از واحد۵۵ متری -فقط خانم

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد تقاطع لاله شر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله ش..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; جنت آباد جنوبی خ چهارباغ شرقی نبش ۱۶متری او..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی ۲۰متری گلستان غربی طبقه فوقانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جنت آباد شمالی نبش بهارستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جنت آبادشمالی خ گلزار..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

سوپرمکس

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آبادجنوبی لاله شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . تابلو خور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲ ساله ; جنت آبادجنوبی خ بهمنی نژاد پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱ اتاق تحت تصرف مالک

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; جنت آباد روبروی خ نیرو مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی نبش خ سازمان آب روبرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جنت آباد بالاتر از همت نبش ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارراه لاله مجتمع تج..

آسانسور . چیلر

تهران رهن اجاره دفتر کار |  83 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق خ جوانمرد..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; جنت آباد مرکزی خ مخبری پلاک..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جنت آباد ۳۵متری خ چهار..

شوفاژ . کولر . گاز

با سابقه دندانپزشکی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد شمالی نبش بهارستان ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله شرقی روبروی جامب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مناسب کافی شاپ و قهوه خانه سنتی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت نب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لال..

گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس جنب بانک پا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

کمیسیون کامل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جنت آباد جنوبی ضلع شمالی چهاربا..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب دفترکار و آرایشگاه زنانه- مناسب دانشجو نیز میباشد

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; جنت آباد جنوبی روبروی سمرقند ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; جنت آباد جنوبی روبروی خ نیرو پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی چهارراه انصار المهدی بهارس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آباد مرکزی نبش شاهین شمالی و همت ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شاهین شمالی خ شهید گزاوند و..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش غربی خ آزادگان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; جنت آباد جنوبی نرسیده به لاله ساختمان ط..

گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; جنت آبادشمالی بالاترازبانک پاسارگا..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جنت آباد چهارباغ شر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه اول قدیمی ; جنت آباد جنوبی نرسیده به سمرقند ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به آرایشگاه زنانه و مزون و آموزشگاه مورد اجاره از یک واحد ۹۰ متر ۲ خوابه

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جنت آباد چهارراه ایرانپارس شهرک مبعث بهارستان سوم..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره حداکثر به ۴نفر- بازدید از ساعت ۱۷

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شاهین شمالی خ ۳۵ متری گلستان روبروی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان نبش ۱۶ متری دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تابلوخور

۱۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; جنت آباد خ شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

ورودی مجزا

۱۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; ستاری شمالی بالاتر از کوروش نبش ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; جنت آباد میدان چهاربا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت امور اداری

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جنت آباد بزرگراه آبشناسان نبش بلوار مبعث..

گاز . پکیج . باز سازی شده

اجاره فقط به پزشک

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد جنوبی لاله شرقی جنب بستنی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۰ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی نبش بن بست قا..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۷۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جنت آباد شمالی بزرگراه آبشناسان نبش بلوار مبعث..

کولر . گاز . پکیج . فلت

دارای پروانه داروخانه- پروانه بفروش میرسد:(۱/۳۰۰میلیارد)- در حال حاضر داروخانه میباشد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جنت آباد خ ستاری جنوبی روبروی فروشگاه ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; جنت آباد مرکزی نبش خ د..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ مخبری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب پزشک و وکلا و آرایشگاه

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی روبروی مرکز خ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; جنت آباد ۲۰ متری گلستان بین ۱۶ متری اول و دوم رو..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت مجتم..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از بهارستان ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بصورت سنداداری:(----/۲۵۰م رهن کامل)

۲۵ متر - طبقه سوم ۴ ساله ; جنت آباد جنوبی خ چهارباغ شرقی نبش ۱۶ متری دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی نبش ۲۰متری گلستان خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت روبروی بانک پارسیان..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۰ متر - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی جنب جانبو س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۱۵۰متری ۴ خوابه میباشد-اجاره به مشاغلی که مربوط به بانوان میباشد

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شرقی بالاتر از کوی شهید مع..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جنت آباد چهارباغ شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی نرسیده به شا..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; جنت آباد بالاتر از همت مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۱ متر - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد جنوبی نرسیده به سمرقند بورس ط..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۱۳۰ متر نوساز ; جنت آباد شمالی نبش آبشناسان بالاتر از پمپ بنز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . فلت

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; جنت آبادشمالی بهارستان نوزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فقط معاوضه باآپارتمان درجنت آبادشمالی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس نبش بهارستان ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۳۸ متر - طبقه اول ۲۴ ساله ; جنت آباد بیست متری گلستان شرقی ابتدای خ معین..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شاهین شمالی خ شهید گزاوند و..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی ک سازما..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی خ آهو پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به دفتروکالت-مطب-مسکونی

تهران رهن اجاره دفتر کار |  40 متر

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله غربی نبش گلستانه طبقه فوقانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ل..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; جنت آباد چهارراه ایرانپارس جنب ساختمان بام لند..

کولر . گاز

۲۲مترانباری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; جنت آباد بالاترازهمت مجتمع..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

طبقه اول تجاری میباشد

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲لاین آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب آتلیه-رستوران-دارای کلیه تجهیزات اداری-۶پله به پائین

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; جنت آباد جنوبی روبروی مجتمع سمرقند لاله شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلس..

گاز . فلت

مناسب انبار

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله غربی روبروی داروخا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کارهای کم تردد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جنت آبادمرکزی نرسیده به ۳۵متری مخب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . دوربین مداربسته . هواساز

لابی من- ۸۰متری:(----/۲۰۰م رهن کامل)- قابل تبدیل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ ۱۲متری گلستان غربی خ مشعوف بین..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جنت آباد مرکزی تقاطع ه..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; جنت آباد روبروی خ نیرو مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار خ ۱۴م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بصورت یک سالن میباشد

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارراه لاله مجتمع تج..

گاز . آسانسور . چیلر

۹۷ متر - طبقه اول نوساز ; جنت آباد ۳۵متری گلستان بالاترازپارک گلبن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت نبش ک دانش برج اداری و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه درکل ۲۳ ساله ; جنت آباد خ ۳۵ متری لاله شرقی خ مجاهد کبیر خ لاله..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۵۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی گلزارش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . فلت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی ک سازما..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جنت آباد مرکزی شاهین شمالی نرسیده به ۳۵م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سعادت اباد نبش ۳۸ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی نرسیده به میدان آتش نشانی نب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه نوساز ; جنت آباد بالاتر از همت مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شاهین شمالی کبیری طامه نبش..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; جنت آباد حنوبی سمرقند ساختمان ..

گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

در حال حاضر آرایشگاه زنانه فعال - از تعداد واحد ها اطلاع نداشتند

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; جنت آباد شمالی آبشناسان پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . مبله

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵متری گلستان نرسیده به ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با آپارتمان

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵متری گلستان نرسیده به ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با آپارتمان

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; جنت آباد جنوبی لاله شرقی نرسیده به چهارر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

۲لاین آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; جنت آباد مرکزی بلوار مخبری ۱۶متری دوم شمالی مخابرات ی..

شوفاژ . گاز . باز سازی شده

واحد نمیدانست

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جنت آباد شمالی نبش چهارراه المهدی بهارستان نوز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی خ نسترن اول ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; جنت آباد سیمون بولیوار خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل تا--/۱۵۰م

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جنت اباد شاهین شمالی کبیری تامه نب..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جنت آبادجنوبی نرسیده به میدان چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارراه لاله مجتمع تج..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد چهار باغ شرقی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۶ ساله ; جنت آبادمرکزی تقاطع اتوبان همت بر..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۴۰ متر ۱ خوابه ۱۰ ساله ; جنت آباد روبروی برج ط..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

واحدها بالای مغازه -

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شرقی گل میخ..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب انبار

۱۰۰ متر نوساز ; جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس نبش ب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; جنت آباد مرکزی روبروی ۲۰متری گلستان کوی عسگر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جنت آباد شاهین جنوبی نبش کوی ۷..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی نبش سوم ش..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جنت آباد بزرگراه آبشناسان نبش بلوار مبعث..

گاز . پکیج . باز سازی شده

اجاره فقط به پزشک

۱۰۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی چهارراه ایرانپارس خ رجب صلاحی نبش بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق خ گل مری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط اجاره به دفترخانه و مطب-دفترخدمات الکترونیک

۴۴۰ متر ۷ خوابه - طبقه درکل ۲۰ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; جنت آباد مرکزی نرسیده به نیایش نبش کوی یاز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; جنت آباد مرکزی بلوار مخبری ۱۶متری دوم شمالی مخابرات ی..

شوفاژ . گاز . باز سازی شده

واحد نمیدانست

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی نبش میدان چهار باغ مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله . پارتیشن

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی بالاترازمیدان چهارباغ روبروی بانک ..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

مناسب دندانپزشکی وکالت ومهندسی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی نبش خ باهنر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ خ چهارباغ شرقی نبش ۱۶متری اول شمالی ج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

مناسب مطب

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; جنت آبادشمالی ۲۰متری گلس..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی شاهین شمالی روبروی بانک سپه نبش..

کولر . گاز . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آبادشمالی بالاتر از همت خ..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

جنت آباد

منطقه 5

پنج شهرداری تهران