رهن اجاره دفتر کار جمهوری

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهارستان خ جمهوری خ ملت بن بست هنر..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جمهوری نبش کوی عبدالله زاده طبقه فوقانی رستوران شمس ت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

موقعیت تجاری- از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۵ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; جمهوری نرسیده به پل حافظ کوی یغما پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

---۱/۸۰۰م اجاره -----/۲۰م ودیعه جهت مسکونی

۸۵ متر نوساز ; جمهوری بین سعدی و بهارستان کوی مظفری ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۰۰متری:(----/۲۰۰م رهن کامل)- ۸۵متری:(---/۱۸۵م رهن کامل)-قابل تبدیل

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; جمهوری شرقی کوی مراغه ای بن ب..

کولر . گاز . فلت

مناسب کارگاه

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جمهوری کوی نوبهار کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه ۹ قدیمی ; جمهوری بالاترازشیخ هادی مجتمع آل..

کولر . گاز . آسانسور . مبله

مورد اجاره یک اتاق ۲۵متری ازکل واحد

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جمهوری ظهیرالاسلام بالاترازچهارراه خانقاه کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۱۲۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; جمهوری روبروی ایستگاه اتوبوس پل..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۲پله به پائین-مناسب تولیدی و انبار

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; جمهوری خ ملت برج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

واحدزیرهمکف تجاری میباشد -دارای برق ۳فاز

۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جمهوری نرسیده به میدان طبقه فوقانی سفره خ..

کولر . گاز

همکف تجاری میباشد

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمهوری بین کارگر و اردیبهشت طبقه فوقا..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جمهوری نرسیده به بهارستان کوی محمو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; جمهوری نرسیده به چهارراه حافظ نبش کوی لال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; جمهوری روبروی ایستگاه اتوبوس پل..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۲پله به پائین-مناسب تولیدی و انبار

۶۰ متر - طبقه پنجم قدیمی ; جمهوری بین حافظ و ولیعصر ساخت..

گاز . آسانسور . اسپلیت . فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جمهوری روبروی سینما جمهوری پلا..

کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جمهوری خ دانشگاه جنوبی نرسیده به خ کمال زاده..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جمهوری بین گلشن وباستان سا..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۲پارکینگ

۲۰ متر - طبقه ۹ قدیمی ; جمهوری تقاطع پل حافظ ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره ۲اتاق از واحد ۱۴۰متری ۵خوابه میباشد

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جمهوری بالاتر از سپهسالار کوی مظفر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمهوری بالاتر از ۳۰تیر جنب هتل نادری کوی ش..

کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جمهوری ظهیرالاسلام نبش مصباح پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; جمهوری نرسیده به بهارستان ابتدای خ ملت کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جمهوری جنب پاساژ توکل پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه ۱۵ ساله ; جمهوری خ حافظ کوی یغما پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در ۲ بلوک-مسکونی :----۱/۸۰۰م ----/۲۰م پارکینگ توافقی

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; جمهوری بالاتر از خ ۳۰تیر پلاک ۵۵۰ پاساژ بیلیار..

کولر . گاز . فلت

مناسب کارگاه دوزندگی-دارای میز برش-اطلاع دقیق نداشتند

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۱ ساله ; جمهوری خ ملت برج بهارستان بلو..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمهوری خ اسکندری بین کلهر و ا..

کولر . گاز

۶۵ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جمهوری بین ابوریحان و دانش..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . فلت . نیمه مبله

انباری داخل واحد

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; جمهوری نرسیده به چهارراه فلسطین طبقه فوقانی بانک ت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مناسب تولیدی پوشاک-دارای جوازتجاری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جمهوری تقاطع کارگر بالاتر از جمالزاده جنوبی بین یا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

طبقه اول ۸۵متری سند تجاری میباشد

۲۳ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; جمهوری خ لاله زار جنب پارکینگ کلیدساز جنب پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۵ خوابه قدیمی ; جمهوری ضلع جنوب غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فقط طبقه اول مبله

۱۰۰ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جمهوری خ رازی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

۱۱۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جمهوری ابوریحان نبش کوی رازی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰مترانباری

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمهوری نبش رازی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

جهت تمامی مشاغل قانونی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمهوری بالاترازپل حافظ روبروی هتل نادری نبش کوی گوه..

کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ ۸ ساله ; بهارستان جمهوری خ ملت..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; جمهوری نرسیده به پل حافظ کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲بلوک

۱۰۰ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جمهوری خ رازی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . فلت

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; جمهوری بین تقاطع جمالزاده و کارگر جنب ایر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; جمهوری خ ملت برج..

گاز . آسانسور . چیلر . نیمه مبله . دوربین مداربسته

۵۰ متر - طبقه اول قدیمی ; جمهوری نبش خ دوم نرسیده به پل حافظ پ..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۰۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جمهوری تقاطع کارگر روبروی بانک آی..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; جمهوری نرسیده به تقاطع اسکندری پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; جمهوری تقاطع لبافی نژاد و کارگر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمهوری نرسیده به روانمهر بن بست وحید ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمهوری بالاترازمیدان کوی عبدالل..

کولر . گاز

بازدید فقط روزهای زوج ازساعت۱۴الی ۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه ۱۲ ساله ; جمهوری نرسیده به پل حافظ کوی یغما مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور

در۲بلوک - واحدها در طبقه اول موجود میباشد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; جمهوری روبروی ایستگاه اتوبوس پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲ متر - طبقه چهارم قدیمی ; جمهوری شرقی بین میدان بهارستان و میدان ..

فاقد آسانسور

برق

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمهوری ۱۲فروردین نرسیده به آذربایجان روبر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جمهوری بین گلشن وجمالزاده نبش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جمهوری تقاطع یاس..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; جمهوری ظهیر الاسلام روبروی بانک تج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تولیدی شاهین

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جمهوری بین میدان و چهارراه اسکندری پ..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جمهوری جنب مترو نواب برج شه..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . پکیج . مبله

پارتیشن بندی-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۴۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; جمهوری خ دانشگاه نبش خ ماستری فراهانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; انقلاب خ جمهوری خ دانشگاه شمالی بین جمهوری و لبافی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . مبله

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمهوری بین چهارراه ابوریحان و فلسطین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰ ساله ; انقلاب جمهوری پل حافظ روبروی بازار موبایل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مبله

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جمهوری خ رازی مجتمع مسکونی رازی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

جهت کارهای کم تردد-قابل تبدیل

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جمهوری نرسیده به چهارراه استانبول کوی شیروانی..

کولر . گاز . باز سازی شده

به مجرد اجاره داده میشود

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جمهوری نرسیده به علاءالدین خ شیخ هادی رو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب تمامی مشاغل

۱۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمهوری نبش چهارراه ۳۰تیر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باکمیسیون کامل-پارکینگ باتوافق-ازتعداد واحدهااطلاع نداشتند

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جمهوری کوی مظفری پلاک ه..

گاز . آسانسور

مناسب تولیدی

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; جمهوری خ ۱۲ فروردین..

کولر . گاز

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; جمهوری چهارراه پیروز بالاترازچهارراه کارگر بن ..

کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبدیل تا--/۲۵م

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

جمهوری

منطقه 6

شش شهرداری تهران