رهن اجاره دفتر کار جمال زاده

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمالزاده شمالی ۸ متری سیمین ک..

کولر . گاز

قابل تبدیل

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جمالزاده شمالی بین نصرت وبلوارکشاور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

اجاره فقط به وکیل

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی دانشور ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی خ فرصت شیرازی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; جمالزاده نبش نصرت طبقه فوقانی بانک ملت ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمالزاده شمالی تقاطع نص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جمالزاده شمالی بین خ قریب و جمالزاده ساخ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; جمالزاده شمالی نبش کوی سام پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی خ فرصت شیرازی کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه همکف:(----/۲م----/۱۰۰م)- انباری داخل واحد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بین خ فرصت و..

کولر . گاز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; جمالزاده شمالی نبش شیبانی جنب چشم پز..

کولر . آیفون تصویری . باز سازی شده . کولر گازی

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی مهدی زاده پلاک ۲۷ سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی مهدی زاده پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

مناسب مطب یادفتروکالت- بصورت مشترک با یک نفر وکیل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی خ فرصت شیراز..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; انقلاب جمالزاده جنوبی کوی دانش ور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی دانشو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶ متر - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بعد از ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق ۱۶ متری از واحد ۶۵متری میباشد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; جمالزاده شمالی خ فرصت غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; جمالزاده جنوبی نبش جمهوری خ ن..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی خ فرصت شیراز..

شوفاژ . کولر . گاز

قرارداد۱۸ماهه-مناسب کارهای کم تردد-اداری ۱۰۰م ودیعه ۱/۵۰۰م اجاره

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی دانشور ..

کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی نبش کوی شیب..

کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جمال زاده دکتر قریب روبروی بیمارستان ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی دان..

کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; جمالزاده شمالی خ فرصت پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمالزاده شمالی خ طوسی نرسیده به دکتر قریب..

کولر . گاز

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; فرصت شیرازی بین جمال زاده و ..

کولر . گاز

بازسازی

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جمالزاده شمالی خ نصرت پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی مهدیز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲ متر - طبقه چهارم قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از تقاطع..

کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۶۷متری ۳خوابه میباشد

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی خ طوسی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی خ کلهر بالاترازچهارر..

کولر . گاز

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به ف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بن بست قائم مقا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جمالزاده خ فرصت بین قریب و جما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی رشتچی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

تهران رهن اجاره دفتر کار |  65 متر

۲۱۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۴۰ ساله ; جمالزاده شمالی خ طوسی ک ..

شوفاژ . گاز

پارکینگ حیاط

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده روبروی املاک پایتخت..

کولر . گاز

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی بین نصرت و بلوار کشاورز نبش کوی اعزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۸ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی خ باستان شم..

کولر . گاز . فلت

اجاره به مجرد

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جمالزاده جنوبی ک دان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جمالزاده جنوبی ک رش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۳۰ ساله ; جمال زاده شمالی خ طوسی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

تریبلکس

۱۹۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمالزاده شمالی خ باقر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; جمالزاده شمالی نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; جمالزاده جنوبی نبش شعله ور..

کولر . گاز

با دو ورودی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی رشت چی پ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

تهران رهن اجاره دفتر کار |  65 متر

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی مهدیزاده پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی تقاطع نص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سوم رویتی -بصورت مسکونی:۹۵۰ اجاره----/۹۸ م ودیعه جهت مسکونی

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی تقاطع آزادی بن بست قائم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به نصرت ک بز..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر - طبقه اول ۴ ساله ; جمالزاده شمالی بالاترازنصرت نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت . مبله

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی نبش خ نص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه ۹ ۲۰ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی دان..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جمالزاده خ والعصر روبروی ایستگاه غریب ..

گاز . اسپلیت

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده نبش والعصر کوی علیخانی پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; جمالزاده شمالی بالاتر از انقلاب خ فرصت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۱ ساله ; جمالزاده شمالی نبش نص..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مورد اجاره یک اتاق ۱۵متری

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جمالزاده شمالی تقاطع نص..

کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق ۲۵متری ازواحدفوق

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جمالزاده جنوبی نبش خ دیل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; انقلاب ابتدای جمالزاده جنوبی کوی دانشو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; جمالزاده جنوبی نبش دیلمان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی رش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به نصرت سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جمالزاده جنوبی بین لبافی نژاد و جمهوری بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; جمالزاده شمالی بین نصرت و ..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی روبروی سه راه با..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ---/۱۳۰م رهن کامل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی نبش کوی شی..

کولر . گاز . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . دوربین مداربسته . تابلو خور

۷متر تابلوخور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۹ ۲۰ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی دانشو..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۹ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوارک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دارای سابقه آژانس هواپیمائی-۴۵متربالکن

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; انقلاب خ جمالزاده شمالی بالاتر از ایستگاه تاکسیر..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; جمالزاده جنوبی نبش شعله ور ..

گاز . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی دانشو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; جمالزاده شمالی نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاترازچهارراه..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی جنب صدو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری مشترک-دارای ۲۰متر سوئیت که در اختیار مالک میباشد

۳۸ متر - طبقه سوم ۳۵ ساله ; جمالزاده شمالی کوی اخ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

جهت مشاغل کم تردد

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; انقلاب ابتدای جمالزاده جنوبی کوی رشتچی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; انقلاب جمالزاده جنوبی کوی ..

کولر . گاز

قابل تبدیل تا--/۳۰م

۲۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; جمالزاده شمالی خ طو..

گاز . پکیج

قابل تبدیل تا ۱۲۰م

۱۲۵ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب خ جمالزاده روبروی بانک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۵۵ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; جمالزاده شمالی ک بز..

کولر . گاز

قابل تبدیل

نوساز ; جمالزاده شمالی خ فر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰ ساله ; جمالزاده شمالی خ نصرت غربی کوی بهشت ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۶ ساله ; جمالزاده شمالی خ ق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جهت بازدید هماهنگی ۰۹۱۲۳۲۷۱۰۶۷ مستاجر آقای غیبی-جهت کارهای کم تردد

۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی کوی بز..

کولر . گاز . فلت

نوساز ; جمالزاده شمالی فرصت شیر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; جمالزاده شمالی بین فرصت و ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; انقلاب جمالزاده شمالی فرصت شیرازی بین جمالزاده و وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی خ نصرت پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جمالزاده شمالی خ نصرت نرسیده به قریب کوی بهش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۲۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; انقلاب خ جمالزاده جنو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت . مبله

۱۳۰ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جمالزاده نرسیده به والعصر پلا..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; جمالزاده شمالی خ فرصت پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی بین فرصت و نصرت نرسیده به کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۸۰۰ متر ۱۰ خوابه - طبقه درکل قدیمی ; جمالزاده فرصت بین اسکندری و قریب پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

ازطول براطلاع نداشتند

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه درکل ۲۰ ساله ; جمالزاده بین بلوارکشاورز و..

کولر . گاز

بازسازی شده - ۲واحد ۸۵ متری ۲خ

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جمالزاده شمالی خ نصرت پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲مترانباری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بین نصرت و ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی صا..

کولر . گاز

ورودی مستقل-مناسب آموزشگاه آرایش و پیرایش

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جمالزاده جنوبی کوچه دانشور ..

آسانسور . فن کوئل

قابل تبدیل

۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; انقلاب جمالزاده جنوبی دانشور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جمالزاده شمالی خ فرص..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بین طوس و ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; جمالزاده شمالی بین خ فرصت ونصرت نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده جنوبی نبش خ ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; جمالزاده شمالی خ فر..

گاز . آسانسور . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز خ..

کولر . گاز

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جمالزاده فرصت نبش والعصر پلاک..

کولر . گاز . تابلو خور

بسیار عالی مناسب رستوران سنتی ، ارایشگاه و ... -قابل تبدیل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی ۸متری سیمین کوی یزدان..

کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جمالزاده شمالی بالاتر از کوی بزمه پ..

کولر . گاز

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; جمالزاده شمالی نبش بلوار ک..

شوفاژ . کولر . آسانسور . تابلو خور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; انقلاب جمالزاده جنوبی تقاطع ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; جمالزاده بالاتر از بلوار کشاورز روبروی دا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

اجاره فقط به پزشک

۵۱۰ متر ۶ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جمالزاده خ فرصت شیرازی ک ف..

کولر . گاز

۳ طبقه تقریبا ۱۷۰متری ۲ خواب

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جمالزاده شمالی فرصت شیرازی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; انقلاب خ جمالزاده جنوبی کوی د..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بالاتر از نصرت نبش کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به نص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

به مجردنیزاجاره داده میشود

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جمالزاده شمالی بالاترازف..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; جمالزاده خیابان نصرت خ ثابت شمالی ک داو..

شوفاژ . کولر . گاز . فن کوئل . پارتیشن

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جمال زاده خ فرصت شیرازی بین دکتر قریب و ول..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی مابین نصرت و کشاورز سا..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جمالزاده دکتر قریب روبروی بیمارستان امام ..

گاز . پکیج

قابل تبدیل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جمالزاده خیابان نصرت نبش کوچه بهشت پ..

کولر . آسانسور . پکیج

مناسب برای مطب پزشکان

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوارکشاورز ج..

کولر . گاز

دارای ۲۰ متر سوئیت-موقعیت اداری نیز دارد.

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جمالزاده جنوبی کوچه دانشور ..

آسانسور . فن کوئل

قابل تبدیل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

جمال زاده

منطقه 6

شش شهرداری تهران