رهن اجاره دفتر کار بنی هاشم

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کوی شج..

کولر . گاز . پکیج

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی صا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم خسروآباد..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۵ متر - طبقه سوم ۱۱ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کل..

کولر . گاز . فلت

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بنی هاشم نرسیده به سازمان آب ..

کولر . گاز . اسپلیت . مبله

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بنی هاشم بالاتر از سه راه پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; بنی هاشم روبروی سه راه پرتوی کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بنی هاشم خ نصیبی کوی شفق پ..

کولر . گاز

۱۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم ضلع شرقی میدان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بنی هاشم نرسیده به سه راه پرتوی کوی ..

کولر . گاز

۴۸ متر - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم ضلع جنوبی میدان برج ادا..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی (پرتوی)کوی ..

کولر . گاز . پکیج

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی سپیده مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی نرسیده به می..

گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بنی هاشم کوی طبری پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی (پرتوی)کوی ش..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بنی هاشم بالاتر از پرتوی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بنی هاشم ک تبری مجتمع ت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم خ میرهاشمی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

مناسب همه ی مشاغل بدون تابلو

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم نبش قدیر..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر - طبقه ششم نوساز ; بنی هاشم کوی لاله ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۴۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی نبش شجاعیان پل..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۱۰پله به پایین

۸۰ متر ۱ خوابه قدیمی ; بنی هاشم شمالی تقاطع شهرآبادی و..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . باربیکیو

واحد ۴۰متری دارای ۴۰متر تراس

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم شمالی نبش ک شقایق پلا..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم کوی شقایق پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۱۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم بالاتر از میدان نبش شقایق غ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بنی هاشم نبش خ پرتو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بنی هاشم شمالی خ طب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بنی هاشم نبش خ پرتو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم شمالی نبش کوی شقایق پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۵متری:(باتوافق)

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; بنی هاشم شمالی نرسیده به پمپ گاز ..

کولر . آیفون تصویری . پکیج

۲۲۰ متر نوساز ; بنی هاشم شمالی روبروی برج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۳۸۰ متر - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; بنی هاشم خ طبری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

مناسب رستوران و سفره خانه

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; بنی هاشم کوی طبر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; بنی هاشم جنب رویان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی بن بست هاشمیان قواره سوم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره دفتر کار |  70 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم شمالی خسروآب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم نرسیده به میدان نبش کوی لاله مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت . مبله

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بنی هاشم کوی نماز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر - زمین: ۷۵ متر ۲۵ ساله ; بنی هاشم کوی ولی زاده نبش کوی..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

کمیسیون کامل-مناسب انبار و شرکت و دفترکار

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بنی هاشم نبش کوی حم..

کولر . گاز

۹۵ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; بنی هاشم مترو خواجه عبدالله کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بنی هاشم ضلع شمال شرقی میدان بنی هاشم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم نبش خ رحیمی ساختمان دا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۷۰متری میباشد-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم ضلع شرقی میدان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۱ متر - طبقه اول ۵ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بنی هاشم روبروی برج نسترن کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مورد اجاره یک اتاق ۱۵متری ازکل واحد

۱۰۱ متر - طبقه اول ۵ ساله ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بنی هاشم کوی سپید ساختمان ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی بالاترازمیدان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی طبر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ پرت..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بنی هاشم خ خسروآباد..

کولر . گاز

۹۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; بنی هاشم نرسیده به مترو کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; بنی هاشم کوی هشت متری اول ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بنی هاشم کوی۸متری ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بنی هاشم شمالی خ طبری م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم نبش پرتوی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد اجاره یک اتاق ۱۵ متری از واحد فوق - اجاره جهت مشاغل کم تردد

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بزرگراه رسالت ابتدای بنی هاشم کوی هش..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; بنی هاشم خ نصیبی کوی ..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط-مناسب دفتر کار و انبار

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم کوی طبر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم شمالی نبش خ پرتوی(رح..

کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم بالاتر از پمپ گاز سابق نرسیده به مید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بنی هاشم خ قادری خ بهارستان دوم پل..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بنی هاشم نبش کوی حم..

کولر . گاز

قابلیت ۳ خواب دارد

۲۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; بنی هاشم روبروی پمپ گاز پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۴۰متری:(---/۴۸۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بنی هاشم هشت متری ا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی بالاتر از پمپ گاز کوی شهید..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کنتورهای مستقل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم نرسیده به پمپ گاز کوی سپیده مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم روبروی خ نستر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بنی هاشم نبش شمال شرقی خ پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم بالاتر از پمپ گاز کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۱ خوابه ۳۰ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی شا..

کولر . گاز . فلت

کمیسیون کامل-۷۵متری بصورت سوئیت دارای حیاط میباشد-

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم شمالی کوی طب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بنی هاشم خ قادری خ بهارستان دوم پل..

کولر . گاز

مناسب انبار

۱۲۰ متر - زمین: ۸۸ متر ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی تقاطع شهرآبادی و..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بنی هاشم کوی نما..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بنی هاشم کوی یکم پلاک ه..

کولر . گاز

۱۰ ساله ; بنی هاشم تقاطع پرتوی طبقه فوقانی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بنی هاشم رحیمی کلور کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

ورودی مستقل

۷ ساله ; بنی هاشم بن بست طبری برج ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۹ ساله ; بنی هاشم نبش کوی مر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ورودی مجزا

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ خادم رضائیا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۲۰ متر - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم روبروی خ نستر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

۶۷ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بنی هاشم خ شهید رحیم..

کولر . گاز . فلت

جهت آشپزخانه با لوازم:(---/۳م---/۶۵م)

۹۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; بنی هاشم کوی مراد..

گاز . آسانسور

۱۰پله به پائین

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم شمالی نبش کوی ش..

شوفاژ . کولر

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بنی هاشم نبش کوی حم..

کولر . گاز

۱۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم نبش ضلع شرقی م..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بنی هاشم ک طبری برج..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم بالاتر از پمپ گاز نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بنی هاشم بالاتراز سه راه پرتویی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بنی هاشم کوی طبر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بنی هاشم شمالی هشت متری اول پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

۱۴۰ متر ۲ خوابه نوساز ; بنی هاشم خ نصیبی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم جنب پمپ گاز ک ط..

گاز . آسانسور

قابل تبدیل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم کوی ۸متری اول پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۵۷ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; بنی هاشم جنوبی بالاتر از سه راه پرتوی کوی شاهب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۵۷متری:(---/۵۷م رهن کامل)-۶۲متری:(---/۶۲م رهن کامل)-قابل تبدیل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بنی هاشم کوی طبری مجتمع ار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ تنگستان..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بنی هاشم روبروی سه راه پرتوی کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . فلت

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بنی هاشم نبش پمپ گاز کوی سپ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بنی هاشم روبروی برج نسترن نبش بن ب..

کولر . گاز . باز سازی شده

همکف تجاری میباشد- واحد ۱۶۰متری:--/۱۴۰م رهن کامل قابل تبدیل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم بالاتر از پرتوئی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بنی هاشم روبروی برج نسترن نبش بن ب..

کولر . گاز

بازسازی شده - قابل تبدیل - واحد بالای تجاری قرار گرفته

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم جنب پمپ گاز کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; بنی هاشم شمالی نبش سه راه پرتوی طبقه فوقانی دار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بزرگراه رسالت روبروی خ بنی ه..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده ، ط ۳ موجود - قابل تبدیل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی ول..

آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر - زمین: ۷۰ متر ۳۰ ساله ; بنی هاشم شمالی جنب سازمان آّب پل..

کولر . گاز

مناسب انبار

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم بالاتر از پمپ گاز کوی طبری مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰متر انباری که بصورت جداگانه اجاره داده میشود:(۱/۵۰۰م---/۵م)

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بنی هاشم نبش سه راه پرتوی ک تن..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; رسالت بنی هاشم شمالی س..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بنی هاشم شمالی کوچه ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم جنب پمپ گاز ک ط..

گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم رحیمی ک..

شوفاژ . کولر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بنی هاشم نرسیده به پمپ گاز ک رضائیان ن..

کولر . گاز

اجاره به انبار هم دار، با حیات اختصاصی

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بنی هاشم ضلع غربی میدان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

ورودی مجزا

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بنی هاشم روبروی برج نسترن نبش بن ب..

کولر . گاز

ت.ت/۹۰ متر تراس - بازسازی شده - قابل تبدیل - واحد بالای تجاری قرار گرفته

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی جنب سه راه پرتوی کوی تنگستان..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی طب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم کوی شاهین پلاک ۲۷ ..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بنی هاشم بالاتر از خ پرتوی نبش ..

کولر . گاز

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی خ خسروآبادی نرسیده به امیرن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بنی هاشم نبش کوی شاهین ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی روبروی برج ..

کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۳۵ متر - طبقه سوم ۹ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی ک..

کولر

/-

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بنی هاشم نبش خ قدیری ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; بنی هاشم ک ا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی طبقه فوقانی بانک پاسار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

بنی هاشم

منطقه 4

چهار شهرداری تهران