رهن اجاره دفتر کار بلوار مرزداران

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; مرزداران بلوار آریافر خ معتمدی ک صادقی نب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; مرزداران خ ۳۵ متری لاله ک لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک ژاندارمری جنب پمپ گاز خ آرش نبش ک ال..

شوفاژ . کولر . گاز

درب مجزا

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مرزداران روبروی آریافر نبش هایدا پ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۱۰ متر - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری ضلع غرب یادگار امام ..

آسانسور . چیلر . فلت

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; مرزداران نبش خ سرسبز شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مرزداران خ حضرت ابوالفضل بوستان چه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر - طبقه چهارم ۵ ساله ; مرزداران خ شهید ابراهیمی روبروی مخابرات ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۳۴ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری سرسبز جنوبی ..

گاز . آب و برق

مناسب آرایشگاه مردانه

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مرزداران خ ایثار سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; مرزداران خ ناهید خ عرب ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تعمیرات به سلیقه مشتری

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره دفتر کار |  125 متر

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; جلال آل احمدبین آرش و پا..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی روبروی مخابرات ب..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی الوند ۱۶ نا..

شوفاژ . کولر . گاز

برای آموزشگاه آرایش و پیرایش ومزون

۱۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; مرزداران خ البرز کوی البر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۵ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی پلاک ..

گاز . آسانسور . چیلر . دوربین مداربسته

ازتعداد واحدهااطلاع دقیق نداشتند

۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; ژاندارمری خ آرش ..

شوفاژ . گاز . فلت

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۶ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مرزداران خ آریافر خ پردیس کوی پردیس دوم..

کولر . گاز

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مرزداران بین ایثار وآریافر طبقه فوقانی بانک اقتصاد..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرات ..

آسانسور . چیلر . فلت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مرزداران بلوار آریافر ۲۰متری معتمدی کوی صادقی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل- مناسب دفاتر مهندسی و وکالت

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی الوند ۱۶ نا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

برای آموزشگاه آرایش و پیرایش

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مرزداران جنب یادگار امام نبش ابراهیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی کوی حور پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰متری:(----/۳م----/۶۰م)

۱۱۰ متر - طبقه ششم ۱۵ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . فلت

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۵ ساله ; مرزداران خ شهید ابراهیمی روبروی مخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۶۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; مرزداران خ ۳۵ متری لاله ک لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

مناسب آتلیه و مزون-قابلیت تبدیل به سند اداری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مرزداران شهرک ژاندارمری جلال آل احمد ابتدای پل آزمایش م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مرزداران خ ابوالفضل ک کیه..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۵ متر - طبقه سوم قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ ایثار..

کولر . گاز . فلت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مرزداران بین گلها و ابوالفضل نرسیده به قنادی ماه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره دفتر کار |  55 متر

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; مرزداران ۳۵متری لاله بوستان ششم شرقی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; مرزداران نبش اطاعتی سا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مرزداران بالاتر از پل یادگار روبروی نگ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی الوند ۱۶ نا..

شوفاژ . کولر . گاز

برای آموزشگاه آرایش و پیرایش

۸۰ متر - طبقه ۱۲ ۱۲ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی..

گاز . آسانسور . فن کوئل . فلت

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی روبروی برج الو..

کولر . گاز . فلت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; مرزداران خ ایثار خ سه..

گاز . اسپلیت . فلت

زیرهمکف:(۱/۳۰۰م----/۳۰م)

۱۵۰ متر - طبقه اول ۲ ساله ; بلوارمرزداران خ ابوال..

گاز . آسانسور . فلت

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مرزداران اطاعتی جنوبی کوی مهر..

کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; مرزداران بین خ ایثار و اری..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مرزداران خ ایثار خ سه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مرزداران بین سرسبز و آریافر طبقه فو..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; مرزداران خ الوند ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; مرزداران خ ۳۵ متری لاله لاله ..

کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مرزداران جلال آل احمد پل آز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آرش خ جهاد پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . دوربین مداربسته

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری ضلع غرب یادگار امام ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; مرزداران خ ایثار روبروی مسجدامیرالمومنین ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۰ متر - طبقه ۱۲ ۵ ساله ; مرزداران خ شهیدابراهیمی روبروی مخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۲۳۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; مرزداران روبروی سه راه آریافر پل..

کولر . آسانسور

مناسب انبار

۱۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; مرزداران نبش گلستان ۲۶ پلاک..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۱۳۷ متر - طبقه پنجم نوساز ; مرزداران آریافر خ دریا جنب مجتمع آموزشی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فلت

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی روبروی برج الو..

کولر . گاز

فلت

۱۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; مرزداران ۳۵ متری لاله چ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . فلت

۱۳۷ متر - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار آریا آری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بین اطاعتی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پارتیشن

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مرزداران خ سپهر د..

گاز . فن کوئل . اسپلیت

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مرزداران آریافر نبش گلدیس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر - طبقه اول ۲۸ ساله ; مرزداران بین آریافر و سر..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

ملک روی مغازه واقع میباشد-مورد تکواحدی-مناسب آرایشگاه زنانه با کلیه لوازم-۳سال سابقه آرایشگاه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شهرک ژاندارمری خ بیژن ابراهیمی جنب تاکسی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; مرزداران جلال آل احمد جنب پمپ گاز خ آرش ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۶پله به پایین

۱۰۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مرزداران خ گلستان خ پژ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۸ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; شهرک ژاندارمری خ ایثار خ ..

کولر . گاز . فلت

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی روبروی برج الون..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

مناسب آرایشگاه یا مجرد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مزرداران ضلع غرب یادگار امام خ ابر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

بازدید فقط تا ۵ بعدازظهر

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی روبروی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

ترجیحا مناسب مطب و دفاتر خدماتی

۱۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مرزداران خ البرز خ البرز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی ک الون..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; مرزداران جنب بلوار آری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تهران رهن اجاره دفتر کار |  90 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; مرزداران خ ابوالفضل پلاک ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید با هماهنگی-۳نبش-واحدها از۸۰الی ۱۲۰متر میباشد

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران نبش خ البرز پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۵ ساله ; مرزداران خ شهیدابراهیمی روبروی مخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی الوند ۱۶ نا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب آموزشگاه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوارجا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۴ ساله ; مرزداران شرقی بعد از جانبازان جلال..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مرزداران نامدارسیزدهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار جانبازان نبش کمال ل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ جلال آل احمد نرسیده به پل آزمایش خ پاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; مرزداران بین خ ایثار و آر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; مرزداران نبش ابراهیم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مرزداران نرسیده به سرسبز ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مرزداران خ البرز خ البرز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; مرزداران روبروی پمپ ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی برج ا..

کولر . گاز . آسانسور . هواساز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مرزداران ابراهیمی خ آرش نبش الوند دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; مرزداران خ ناهید..

شوفاژ . کولر

۸۰ متر - طبقه هشتم ۷ ساله ; مرزداران خ بیژن ابراهیمی برج الوند مجتمع..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهدی سوم ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مرزداران ابوالفضل کیها..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰۰ متر - طبقه سوم نوساز ; مرزداران ۳۵متری لاله خ بوستان ششم شرقی نبش گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مرزداران غرب پل یادگار امام مجتمع ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

باکمیسیون کامل-در حال حاضر مشاور املاک-جهت مشارکت نیز می باشد

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آریافر خ جانب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۲۰ روز آینده- طبقه چهارم:(---/۲۴۵م رهن کامل)-قابل تبدیل- قابل تبدیل به ۳خواب

۸۰ متر - طبقه ۱۱ ۱۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری ضلع غرب یادگار امام ..

آسانسور . چیلر . فلت

۱۴۰ متر - طبقه ۹ نوساز ; مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکز مخابرات بر..

گاز . آسانسور . چیلر . فلت

نگهبانی-اطاق

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; مرزداران بین یادگار و اشرفی ساختمان ت..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . مبله . لابی . مسترروم

۱۶۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; مرزداران بین آریافر و البرز پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

۱۵پله به پائین

۸۰ متر - طبقه ۱۱ ۱۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری ضلع غرب یادگارامام خ..

گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مرزداران خ ایثار روبروی مسجد امیرالمومنین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; مرزداران نرسیده به اشرفی اصفهانی روبروی با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تابلو خور

یا ---/۱۳۰ م رهن کامل

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مرزداران روبروی بانک پاسار..

شوفاژ . کولر . گاز

مورد اجاره ۳ دانگ از ۶دانگ- موقعیت اداری و تجاری

۹۲ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزدان شهرک ژاندارمری بین اطاعتی وسرسبز جنب..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مرزداران بین خ ناهید و ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزداران بین آریافر و سر..

گاز . اسپلیت . فلت

بصورت شیفتی نیز اجاره داده میشود

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; بلوارمرزداران جنب قنادی اصل تبریزی ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرک ژاندارمری مرزداران سه راه آزمایش نبش کوی صا..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره کارهای کم تردد

۳۲ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مرزداران سه راه باغ فی..

کولر . گاز . فلت

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرات بر..

آسانسور . چیلر . فلت

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مرزداران اطاعتی جنوبی نبش جلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مرزداران تقاطع آریا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; مرزداران تقاطع آریا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۰۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; مرزداران خ ناهید نبش وح..

کولر . گاز . اسپلیت . فلت

۱۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; مرزداران نبش خرمرودی غربی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۱۰۰متری ۴خوابه میباشد

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی..

گاز . آسانسور . پکیج . فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۵ متر - طبقه همکف نوساز ; مرزداران بین آریافر و البرز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

موقعیت تجاری

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مرزداران خ ابوال..

گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۷۲ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آریافر خ معتم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مرزداران نرسیده به چهارراه دانش جنب درمانگاه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر - طبقه ۱۱ ۱۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; مرزداران تقاطع آریا..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; مرزداران ۳۵متری لاله بوستان شش..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

۸پله به پائین

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مرزداران نرسیده به ۳۵ متری ..

کولر . گاز . پکیج

۱۴۰ متر - طبقه ۹ ۳ ساله ; بلوارمرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکز..

آسانسور . چیلر . فلت

۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آرش خ جه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فلت

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مرزداران بالاتر از پل یادگار روبروی نگ..

کولر . گاز . پکیج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; مرزداران خ مهدی دوم نرسیده به جلال ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; مرزداران جنب شهرک فرهنگیان کو..

کولر . گاز . آب و برق

جواز تاکسی سرویس-سهمیه سوخت آرم طرح ترافیک

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بلوارمرزداران سه راه آزمایش نبش صادقی ..

گاز . اسپلیت . فلت

۸۰ متر - طبقه ۱۱ ۱۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری ضلع غرب یادگارامام خ..

گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهرک ژاندارمری خ ایثار نبش نامد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

بلوار مرزداران

منطقه 2

دو شهرداری تهران