رهن اجاره آپارتمان در منطقه چهار شهرداری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین کوی ۲۱۰شرقی بین ۱۳۵..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ امین نرسیده به تپه کوی..

کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ مظفری بین ۲..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد خ گلستان چهارم شرقی (شهید عیوض توحی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

هماهنگی با ۰۹۱۹۷۷۲۱۰۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس توحید کوی هفتم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; گلبرگ شرقی جنب بوستان مع..

گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم خ گلستان پنجم غربی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

اجاره به زوج -بازدید ساعت ۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت کامیاب ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۰ غربی بین طاهری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ گلایل بن بس..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴ پله به پائین

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس خ استخر روبروی باشگاه دارائی..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; خ دردشت ۴۸متری شر..

کولر . گاز

بازسازی

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; رسالت سرسبز بین مترو سرسبز و دردشت خ داورشما..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; فرجام غربی تقاطع خ سراج کوی حسی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ وفادار غربی بین باقری و اردیبهشت کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; فرجام شرقی خ برادران محمد ..

گاز . آسانسور . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک میدان ۸۵ خ بهار پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بنی هاشم نرسیده به میدان خ خسروآبادی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۵ واحد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; هروی خ ضابطی کوی شریفی غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله ابوذر غفاری ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی کامل/حداکثر ۵ نفر باشند

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; نارمک خ گلستان تقاطع مسیل باختر پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثربلوار مطهری خ د..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مجیدیه جنوبی خ سیاوش فراهانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; رسالت خ هنگام خ شمیران نو خ یازدهم شرقی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان پن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهرانپارس بلواراردیبهشت خ ..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خواجه عبدالله کوی چهاردهم کوی زروا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نارمک میدان ۴۶ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۱۳۳ شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دردشت نرسیده به چهارراه گلبرگ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ فرجام بلوار اردیبهشت بین باقری و ایزدپناه..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; گلبرگ غربی خ مسیل باختر کوی نوروزی فر کوی سل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی غرب..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده . درب ضد سرقت

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نارمک بالاتر از چهارراه تلفنخانه خ نصرالله زاده کوی فتوحی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; هروی خ مروارید سوم پلا..

گاز . آسانسور . فن کوئل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; حکیمیه خ بهشت کوی بهشت ششم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ اردیبهشت کوی ۱۸۸ (نیازی) بین باق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نارمک خ سمنگان بالاتر از مسجد جامع روبروی با..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پنجره دوجداره

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نارمک خ مرجان خ صادق پور پلاک..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک میدان ۸۸ کوچه شهید..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس بین گیو و تیرانداز خ ۲۲۲..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تبدیل تا ----/۸۰م

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; گلبرگ شرقی خ مدائن جنوبی نبش کوی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; گلبرگ غربی خ کرمان خ ابراهیم..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نظام آباد شمالی بخت آزاد نرسیده به مسجد ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

سوم رویتی

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ میرزاعلی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ طاهر کوی سنبل پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم خ نصیری پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; مجیدیه شمالی خ پرتوی کوی قدس پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نارمک بالاتر از چهارراه تلفنخانه خ نصرالله زاده کوی فتوحی بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد پلا..

کولر . گاز . فلت

تبدیل تا ---/۳۰م

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بنی هاشم پایین تر از میدان ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; حکیمیه بزرگراه بابائی شهرک شهید بهشتی مجتمع والفج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ----/۱۷۰م رهن کامل-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ سجده ای جنوبی خ شادا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; هروی خ وفامنش خ جمالی غربی بن بست باب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام کوی حاج بیگ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۱جنوبی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گلبرگ غربی تقاطع کرمان خ الیاسی پل..

کولر . گاز

انباری داخل واحد

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش خ حسین شهید کوی صاحب ا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; هروی خ ساقدوش خ گلستان چه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سرسبز جنوبی ک عشقی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی خ کریمی کوی میرزاکوچک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول خ فراهانی کوی عربشاهی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; هروی خ صفر رنجبر کوی آبشار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک ضلع شرقی میدان ۱۵ پلاک..

کولر . گاز

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; هروی خ امیرنیا کوی نیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک ۴۶متری خ دین محمدی کوی کوروش ب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس بین ۱۰۵ و ۱۰۷ خ ۱۲۰غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بنی هاشم ساقدوش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۰م ودیعه ۴/۵۰۰م اجاره

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; هروی خ وفامنش خ مفتوحی خ اردیبهشت ب..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نارمک میدان ۲۱ کوی افشاری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; فرجام غربی بالاترازمیدان صد خ آبگون (۴۱)ساختمان س..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  115 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; هروی میدان شریفی خ شقایق پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳لاین آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به عراقی روبروی قنادی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نارمک خ حیدرخانی کوی و..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ شفیعی کوی ق..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶ بین ۱۳۱و..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس بهار خ ۱۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; هروی خ مکران جنوبی خ ح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; ساقدوش خ ندا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نارمک مهرشمالی پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس فلکه چهارم خ وفادارشرقی خ رجائی ۳۵متر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین گیو وب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک چهارراه سرسبز میدان ۵۷ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک هفت حوض خ مرج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک میدان ۶۵ نبش بن بست شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; هروی مفتوحی شرقی خ اردیبهشت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی نرسیده به بزرگرا..

کولر . گاز

۹۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک خ مدائن نرسیده به خ گ..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ هلیائی(درختی)خ طالبی آهوئی مجتمع حض..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت میدان نخجیر کوی علیرضا شی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ امیرنیا کوی..

گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ وفادار شرقی خ ۳۹ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک میدان تسلیحات کوی کریمی ثان..

کولر . گاز

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نارمک خ آیت پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; فرجام غربی خ عبادی خ صالحی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم کوی ت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مبله

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس بین خ ۱۳۳و۱۳۵ کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان ششم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره هلال احمر خ ۱۷۸شرقی خ غفا..

کولر . گاز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; میدان ۹۵ کوی صاحب الامر بن بست ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی خ طبابطائی مجتمع ..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نارمک دردشت ۷۲شرقی خ ولیعص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هروی مکران شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸ بین تیرانداز و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی بین ۱۳۱و..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نارمک ۴۶متری غربی خ شهید آق میونی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ استخر ۲۰متری بوستان بین بوستان چ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک خ ۳۷ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; گلبرگ غربی خ کرمان خ رحمتی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی خ دین محمدی بن بست..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس سه راه استخر بوستان اول شرقی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ امین ۱۲ متری ..

کولر . گاز

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی یاس پل..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی چهارراه خا..

کولر . گاز

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهیدعراقی خ ملکی نسب بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم روبروی بانک م..

کولر . گاز . باز سازی شده

ملک روی مغازه واقع شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک میدان ۱۹ کوی نور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم شهرک فرهنگیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هروی خ ضابطی کوی بنف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۵ متر - طبقه زیرهمکف ; نارمک میدان ۲۱ کو ی۱۰متری..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فلت

۵پله به پائین-ترجیحا اجاره به خانم دانشجو-ازسن بنااطلاع دقیق نداشتند

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران خ حسین آباد خ جوانشیر کوی مهرلایقی پور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمس آباد بلوارگلزار خ نادرزندی شرقی خ طالق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; گلبرگ غربی خ صفایی خ سوسن آب احم..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین سجده ای ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ خ اردیبهشت کوی ۲۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نارمک میدان ۱۵ کوی زمانی نیا کو..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان شمالی خ طاووس..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نارمک خ برادران صادق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۸ بین عادل و زرین پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی کوی طالبی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نارمک خ گلستان کوی نجف آبادی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس روبروی ترمینال خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس شهرک گلستان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ رشید جنوبی ک ۱۵۲غربی بین ر..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۵۲غ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سرسبز خ دمیرچی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

منطقه 4 شهرداری

چهار شهرداری تهران