رهن اجاره آپارتمان دروس

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروس خ یارمحمدی نبش چ..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۲ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ ترابی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروس خ یخچال بالاتر از وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دروس خ بهیار..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ شیدائی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; دروس خ بهداد پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروس خ محسنیان خ نیلو..

گاز . داکت اسپلیت

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دروس خ صالح حسینی نبش م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

درکل ۲۰ واحد-۳پارکینگ- قابل تبدیل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; دروس بلوار شهرزاد کوی زمرد کار کوی..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دروس خ شاپوری کوی شهر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; دروس خ بهداد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دروس خ یارمحمدی کوی افخمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دروس بلوار شهرزاد بین یارمحمدی و کماسائ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دروس شیدائی بن بست مرشد پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دروس خ پورمشکان..

آسانسور . فن کوئل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; دروس احتشامیه نرسیده به میدان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروس خ هدایت میدان هد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

طبقه چهارم:(۲/۵۰۰میلیارد رهن کامل)

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دروس خ محسنیان بن بست رامی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دروس خ محسنیان روبروی بهستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس خ هدایت کوی به..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . مسترروم

۳پارکینگ

۱۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دروس هاتف اصفهانی کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دروس خ صالح حسینی پلاک ۴۵ مج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

لابی ۲۴ساعته- یا ----/۳م----/۴۰۰م قابل تبدیل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دروس خ وارسته خ بهرنگ پل..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروس نبش بهیار ساختمان یاس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروس خ شهید چیذری بن بست پروانه خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دروس خ شیدایی بن بست مرشد پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا---/۳۵۰م رهن کامل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروس صالح حسینی پائین تراز حجت سوری بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروس خ برادران رحمانی بالاتر از ۳راه منظری..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دروس خ هدایت نبش دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; دروس خ وارسته نبش کوی خروش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; دروس خ سلیمی بن بست بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تا ۱۳۰م قابل تبدیل

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دروس یارمحمدی خ شاهرخ شاهی..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . لابی

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دروس خ هدایت خ امیری ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پاسداران خ دروس خ هدایت خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دروس چیذری نبش خ شاپوری پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دروس نبش مصباح کریمی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; دروس خ بهداد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; دروس احتشامیه نرسیده به ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دروس خ محسنیان خ شاپوری کوی ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس وارسته کوی پابر..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; دروس بلوار شهرزاد نبش فیروزکوه پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . روف گاردن . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس خ وارسته خ جعفری نجف ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۳پارکینگ-۲بالکن

۲۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروس میدان هدایت کوی دهقان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده . مسترروم

بازدید با هماهنگی

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; دروس صالح حسینی کوی دولت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; دروس خ یارمحمدی بن بست ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۲پارکینگ

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس خ وارسته کوی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروس خ یارمحمدی خ چیذری بن بست پروانه بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دروس هدایت کوی روزبه پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دروس خ وارسته کوی پنج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

جکوزی داخلی

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۱۷ ساله ; دروس خ هدایت خ جهانب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروس خ هدایت خ جهانب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; دروس خ صالح حسینی کوی دولت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروس یاراحمدی کوی ی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰متر بالکن

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروس خ صالح حسینی پایین تر از سوری بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروس خ حسینی نرسیده به میربلوکی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دروس خ هدایت کوی پن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دروس خ هدایت خ پن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس خ وارسته کوی سعیدی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۱۶۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دروس خ هدایت خ دوم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دروس خ کماسائی کوی یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دروس خ چیذری ک بن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

- قابل تبدیل-

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروس بلوار شهرزاد جنب ملل ..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس خ وارسته کوی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به دلار

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف نوساز ; دروس بهستان یکم برج پارک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دروس خ شیدائی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دروس محسنیان پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بر

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دروس خ یارمحمدی خ عزیز..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروس خ چیذری کوی پروانه سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دروس وارسته خ بهرن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دروس فکوریان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دروس بلوارشهرزاد پورمشکانی خ مهرداد جنوبی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۵ متر - طبقه سوم نوساز ; دروس خ هدایت روبروی بیمارستان نبش..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . فلت

تبدیل تا ----/۲۰۰م

تهران رهن اجاره آپارتمان |  95 متر

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دروس خ وارسته خ پابرجا کوی جلیلی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دروس خ یارمحمدی خ میربلوکی پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس خ شیدائی خ دوم غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروس خ هدایت کوی فری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

یکخواب مستر- یا ---/۴۸۰م رهن کامل

تهران رهن اجاره آپارتمان |  195 متر

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروس خ مینا خ زی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس هدایت کوی مس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . سالن اجتماعات

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس خ وارسته کوی کابلی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲لاین آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروس خ حسن تاش ساختمان قضاء پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; دروس پورمشکانی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

کلیدنخورده

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروس بلوارشهرزاد بلوارآئینه بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده . سالن اجتماعات

تهران رهن اجاره آپارتمان |  172 متر

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دروس احتشامیه خ حجت سوری پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دروس خ محسنیان بن بست م..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دروس خ وارسته کوی مشا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

----/۵۰۰ م رهن کامل

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دروس میدان احتشامیه خ راست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . باربیکیو . لابی

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروس خ احتشامی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دروس شیبانی خ سیروس غ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروس خ هدایتی کوی جور..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروس تقاطع چیذری و یارمح..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده

در کل ۹ واحد(۰۹۳۹۵۳۷۱۷۱۷ آقای بنیاد لو) ۲۲۷۶۷۲۴۱ جهت هماهنگی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; دروس خ حسن تاش پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دروس خ نیستان سوم خ هاشمیان ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ پورمشکانی کوی سحر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر - طبقه دوم ۳ ساله ; دروس خ یارمحمدی خ کریمی خ زیارت طلب ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . فلت . مبله

۲۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دروس خ یارمحمدی کوی افخمی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دروس خ هدایت پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دروس م هدایت کوی علی اع..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت

۲پارکینگ

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دروس خ هدایت کوی غفاری نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروس خ صالح حسین..

شوفاژ . کولر

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; دروس خ هدایت خ فری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروس بلوارشهرزاد خ نا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۲بالکن- بازسازی شده

۲۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس بالاترازمیدان احتشامیه بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت . سالن اجتماعات

۲پارکینگ

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروس میدان دوم احتشام..

آسانسور . چیلر . اسپلیت . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروس وارسته ساختمان یاس ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروس هدایت پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۳۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروس خ بهداد پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۳پارکینگ

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروس ابتدای محسنیان س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروس محسنیان نرسیده به دولت روبروی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت . باربیکیو

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس خ فکوریان بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروس خ چیذری نبش پروا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باربیکیو . دوربین مداربسته

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; دروس خ پابرجا کوی آب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروس یارمحمدی تقاطع چیذری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ قبا خ زیبا ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج جوان

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دروس خ وارسته کوی مخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; دروس خ هدایت خ سوم شر..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دروس بلوار شهرزاد شیدایی شهید پابرجا کوی شهید ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲نبش-کلید نخورده-

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروس خ صالح حسین..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دروس یاراحمدی کوی ی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دروس خ شیدائی کوی پابرجا کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دروس خ هدایت کوی جهانبانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲انباری - بازدید با هماهنگی ۲۲۵۵۶۳۲۹ آقای رزاقی

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پاسداران دروس خ راستوان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده . دوربین مداربسته

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس خ محسنیان خ صفاری پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دروس شیبانی خ گلناز پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی . برق اضطراری

۲پارکینگ-

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; دروس خ بهستان پنج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروس بالاترازمیدان احتشامیه پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده . دوربین مداربسته

در۲ بلوک- مجرد آقا و زوج بدون بچه - بازدید از ساعت ۵ الی ۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروس خ وارسته کوی پن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دروس خ مهیار خ حسن تاش ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

یا ----/۲۰۰م رهن کامل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دروس بلوار شهرزاد کوی ادی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵متر بالکن

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; دروس بلوارشهرزاد بین کوی مختاری..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳پارکینگ

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دروس خ وارسته پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . مبله

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد

تهران رهن اجاره آپارتمان |  120 متر

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دروس بلوار شهرزا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروس خ کماسائی کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروس خ هدایت خ سوم غربی امیری کیا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲مترانباری-۱۵۰متر سالن واقع درزیرهمکف مشاع میباشد-قابل تبدیل تا---/۳۰۰م

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروس بلوار شهرزاد پور مشکانی زمردکار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; دروس بلوار شهرزاد کوی نارون پلاک ۱۸..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس خ سعید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس خ وارسته خ امیر پابرجا خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . سالن بدنسازی . لابی

یا ۵/۵۰۰م---/۲۵۰م

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروس خ آقامیری خ حسن تاش ساختمان غزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس بلوارشهرزاد خ پورمشکانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مبله . لابی

بصورت غیرمبله:--/۵م---/۲۰۰م

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروس خ کماسائی کوی تر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۳پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروس خ هدایت کوی پنجم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دروس

منطقه 3

سه شهرداری تهران