رهن اجاره آپارتمان دردشت

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; خ دردشت ۴۸متری شر..

کولر . گاز

بازسازی

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دردشت نرسیده به چهارراه گلبرگ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت میدان نخجیر کوی علیرضا شی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نارمک دردشت ۷۲شرقی خ ولیعص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دردشت کوی ابراهیمی پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ مزاحم

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت کوی حمزه لوئی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک دردشت خ ۷۲شرقی بالاترازخانه ورزش کوی یکم ول..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; نارمک خ دردشت میدان سوم خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دردشت میدان یکم کوی ۸متری شرقی ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ حیدرخانی کوی تاج..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک خ دردشت میدان هشتم کوی ۸متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دردشت میدان سوم کوی شهید هراتی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک دردشت میدان ششم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دردشت نرسیده به چهار راه د..

کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دردشت خ ۷۲شرقی کوی ولیعصر ۲ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  54 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; نارمک دردشت کوی اولیائی پل..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نارمک خ دردشت خ عبادی خ اسماعیلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دردشت میدان یکم چهارراه حاج صادقی بن بست ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . اسپلیت

۸۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دردشت خ حاج صادقی شرقی پلاک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; نارمک خ دردشت خ عابدی کوی اسماعیلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دردشت خ شهید عابدی بن بست ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; نارمک خ دردشت روبروی خ حسن شی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۴شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به ۴نفر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت میدان نخیر بن بست غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دردشت خ عابدی بن بست د..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; نارمک خ دردشت میدان هفتم خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  58 متر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ حاجی صادقی شرقی میدان یکم کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دردشت خ نیکچه فراها..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; نارمک خ دردشت میدان یکم ۸متری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک خ دردشت میدان ۵ کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۰۹۳۸۸۶۱۶۹۳۴صفری با هماهنگی مستاجر بازدید از ساعت یک تا ۴ و۸تا ۹ شب

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دردشت ک نادعلی..

گاز . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک دردشت خ ۵۴(نادع..

گاز . آسانسور . ایرکاندیشن

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت میدان ۳۲ خ محقق امین بن بست صاد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دردشت خ شهیدان بوجاریان م۱۱ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک خ دردشت خ ۷۴شرقی میدان نخجیر خ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دردشت خ شهید عابدی بلوار ضعیف کوچه شهید..

شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; دردشت خ اولیائی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نارمک خ دردشت پائین تر از چهارراه..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی برجهای گلبر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; نارمک خ دردشت نبش میدان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دردشت خ ۷۲شرقی کوی ولیعصر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک دردشت کامیاب شر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک دردشت میدان سوم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نارمک دردشت خ ۵۸ شرقی ( عیسی اب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید بعداظهر

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دردشت حاجی صادقی نرسیده به بزرگرا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷۹۷۵۳۱۷ هماهنگی مستاجر- اجاره فقط خانواده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دردشت خ اولیائی ضلع شمال شرقی مید..

گاز . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دردشت بالاترازگلبرگ خ اولیائی بن ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; دردشت خ ۶۲ میدان ۹ ک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نارمک خ دردشت کوی ثابتی میدان سوم بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی خ اردکانی ه..

کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ شهید اولی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دردشت جنب مترو علم و صنعت خ حیدرخانی کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دردشت خ اولیائی کوی ق..

کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ موتور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دردشت خ۶۶ کوی اکبری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ خدابنده پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۰ ساله ; نارمک دردشت برج گلبرگ بلو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نارمک خ دردشت کوچه حاجی ص..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; نارمک خ دردشت میدان یکم ۷متر..

گاز . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت کوی دقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ دردشت خ حاجی صادقی..

کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; دردشت خ ۶۲ میدان ۹ ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰م رهن کامل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نارمک خ دردشت خ شهید اول..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ- ۱۵مترانباری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دردشت خ اولیائی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک دردشت خ عابدینی کوی ..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۰ ساله ; نارمک دردشت برج گلبرگ بل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; نارمک دردشت چهارراه کامیاب ( جلال حاجی صادقی ) میدان یکم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ ابراه..

کولر . گاز . آسانسور

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نارمک دردشت خ اولیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . برق اضطراری . دوربین مداربسته

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دردشت خ عابدی خ دانش پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دردشت خ حاجی صادقی ش..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; دردشت خ حیدرخانی ک اه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; نارمک دردشت خ عابر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نارمک دردشت کوی ۴۸شر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; دردشت ابتدای کامیاب ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; دردشت ک حمزه لویی ساختما..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک دردشت ورودی میدان ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰متربالکن

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دردشت میدان چهارم کوی ول..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ مزاحم

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نارمک دردشت میدان نخجیر کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نارمک خ دردشت خ دفار..

شوفاژ . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی ساعت ۱۴ به بعد

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; رسالت چهارراه دردشت میدان ۱۲ ک میراش..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دردشت خ حسن شیخ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دردشت کوی ۶۲ بلواربرادران ضعیف کوی اخلاقی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت دردشت خ حیدرخانی خ تاجیک نژا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ ضعیف کوی اسماعی..

کولر . گاز

انباری داخل واحد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲ شرقی بر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نارمک دردشت کوی خدابنده ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  57 متر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دردشت کوی حسن شیخ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; دردشت خ حیدرخانی شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دردشت مترو علم وصنعت میدان نخجیر ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی روبروی میدان نخجیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نارمک دردشت کوی شهید یعقوبی (خ ۷..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; نارمک دردشت خ اولیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۴شرقی بن بست ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نارمک خ دردشت بین دردشت و باقری کوی خدا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۵۲ش..

کولر . گاز

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; نارمک خ دردشت نبش ابراه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نارمک دردشت خ اولیائی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ پنجم شرقی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نارمک خ دردشت خ دبی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ شهید اولیائی روبروی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۱۵۰م

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک دردشت بالاترازچهارراه حاج..

کولر . گاز

۴۰مترانباری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نارمک پارک شقایق خ دردشت کوی کیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

اجاره فقط به زوج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ; نارمک خ دردشت شمالی..

کولر . گاز

۲سرویس-از سن بنا اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دردشت بزرگراه رسالت کوی برادران باقری خ احدزاده مترو علم..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نارمک خ دردشت خ اخلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک دردشت خ شهید شیخ خ حمزه لوئی کوی نور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دردشت میدان ۵ ک باجول پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت میدان پانزدهم پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک دردشت میدان نخجیر ۷۲شرقی کوی صا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۶۲شرقی مهرسوم بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دردشت میدان نخجیر کوی ولیعصر پل..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نارمک خ دردشت خ حاجی صا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نارمک خ دردشت کوی بصائری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ حاج صادقی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک خ دردشت خ دقیقی پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نارمک دردشت میدان یازدهم کوی شه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط زوج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نارمک خ دردشت بالاترازحاج صادقی کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ ضعی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ حاجی صادقی ورودی میدان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نارمک دردشت کوی شی..

کولر . گاز

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; نارمک خ دردشت میدان یازدهم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک دردشت اولیائی میدان پنجم کوی ۸متری دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دردشت خ حاج عبادی شر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۱۰۰م

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دردشت ابتدای اولیا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

چهارم رویتی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نارمک خ دردشت کوی نادعلی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت میدان نخجیر کوی ولیع..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; نارمک خ دردشت مهرشمال..

شوفاژ . کولر . گاز

ترجیحا اجاره به زوج

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دردشت خ عابدی خ ضعی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید از ساعت ۱۸ به بعد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دردشت حاجی صادقی شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت ضلع جنوب غربی میدان یکم ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد- از نما و جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت میدان نخجیر کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نارمک دردشت میدان دهم بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵مترانباری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نارمک خ دردشت میدان چهارم کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت اولیائی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; نارمک دردشت کوی عابدی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تخلیه بیستم اسفندماه

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ کامیاب ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

از نما اطلاع نداشتند

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; دردشت خ حاجی صادقی میدان دوم کوی شری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نارمک خ دردشت میدان چهارم کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نارمک دردشت بلوارضعیف کوی اسم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت میدان نخجیر کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۴ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نارمک خ دردشت خ بصائری بن بست ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; نارمک دردشت خ ۴۸شر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دردشت کوی نیکچه فراهانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دردشت خ عیسی ابراهی..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دردشت میدان سوم پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دردشت

منطقه 4

چهار شهرداری تهران