رهن اجاره آپارتمان دبستان

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ آریان ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی همدانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳پارکینگ

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سید خندان خ دبستان خ آریان محمودی نبش ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; دبستان ک صفا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی صفا ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سیدخندان خ دبستان بعد از بانک صادرات ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حم..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

طبقه سوم:(۳/۳۰۰م---/۵۰م)

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آگاهی ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دبستان کوی حیامنش پلاک ه..

شوفاژ . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; سیدخندان دبستان کوی شعبانی پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حمیدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۸ واحد

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سیدخندان خ دبستان کوی شیخ شعبانی پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . لابی

۲ پارکینگ-یا ---/۳۱۰ م رهن کامل

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به مجرد- غیرمبله:(۲/۵۰۰م---/۴۰م)

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همدانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ برادران شیخ شعبان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; سیدخندان دبستان کوی رمض..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آقاباقری پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

قراردادکوتاه مدت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی گلفام پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

اجاره کوتاه مدت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دبستان خ حمیدی..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی هم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; دبستان خ همدانی واح..

کولر . گاز

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ محمودی نبش بن بست ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دبستان خ همدانی پلا..

کولر . گاز

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی همدانی روبروی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; سیدخندان خ دبستان جنب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دبستان ک حمیدی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; دبستان خ شیخ شعبا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی فر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دبستان خ حمیدی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دبستان خ موحد کاشا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حمیدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دبستان کوی حیامن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آگاهی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ شیخ شعبانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سیدخندان دبستان کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی شهید ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ شیخ شع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی هم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دبستان کوی حمیدی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قرارداد۶ماهه بسته میشود

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دبستان خ آریان محمو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سیدخندان دبستان کوی حمیدی پلا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سیدخندان دبستان خ شعبانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سید خندان خ دبستان خ آریان م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  125 متر

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دبستان خ حمیدی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ صفافر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همدا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی همدانی ..

کولر . گاز

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سیدخندان خ دبستان کوی آقاب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دبستان موحدکاشان..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی شع..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سیدخندان نبش دبستان کوی صفافردوسی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی هم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی همدانی بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

به مجرد نیز داده می شود

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دبستان کوی موسوی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶پله به پایین

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دبستان کوی شیخ شعبانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دبستان خ موحد کاشانی بالاتر از..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰متری:(۵۰۰---/۲۱۰م)

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سیدخندان خ دبستان خ کابلی خ همدانی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ آریان محمودی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ محم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴/۵۰۰م---/۵۰م

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سیدخندان خ دبستان کوی آریان م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دبستان خ موسوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ---/۱۰۰م رهن کامل

تهران رهن اجاره آپارتمان |  40 متر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سیدخندان خ دبستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

درکل ۱۲ واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حیامنش بن بست آرام..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ شیخ شع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ گلچهره پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سیدخندان دبستان موحد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آگاهی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ آریان محمودی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; سید خندان خ دبستان کوی موسوی نبش میخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی همدانی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی شعبانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دبستان خ همدانی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی شیخ ش..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دبستان خ همدانی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان (شهید کابلی) خ شیخ شعبا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ مصطفی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی رضا آقا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سیدخندان خ دبستان کوی آریان محمودی کوی گلگشت ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی شهید صفا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

بازدید امروز از ساعت ۱۷ الی ۲۰ و چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۸-بازدید با هماهنگی

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان نبش کوی آریامحمودی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سیدخندان خ دبستان خ آریان محمودی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی فر..

کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حیامنش پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی هم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان شهید موسوی شهید فرج..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فقط زوج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سیدخندان خ دبستان کوی آریان م..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی صفافردوسی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به زوج

۱۶۳ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; سیدخندان خ شهید کابلی(دبستان) خ حیامنش ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همدانی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

آسانسور دردست اقدام

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی موحدکاشان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سیدخندان دبستان خ موحد کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آگ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی همدانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ۱/۵۰۰م---/۵۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سیدخندان دبستان کوی ولایت پ..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همد..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی شع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ شیخ شع..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ شیخ شعبانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶مترانباری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سیدخندان خ دبستان کوی فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; سیدخندان دبستان آقاباقری کوی یک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ آریان محمودی بن بست ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ شیخ ش..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همد..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ موحد ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سید خندان خ دبستان روبروی بانک سپه ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حمیدی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی محمودی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ موحدکا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی شهید رضا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سید خندان خ دبستان کوی موسوی نبش سو..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ آریان محمودی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دبستان کابلی خ موحد کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان حیامنش پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حیا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حیامنش پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سید خندان خ دبستان (شهیدکابلی) ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی سیداحمدموسوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷مترانباری

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ کابلی کوی صف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط به زوج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سیدخندان دبستان موحدکاش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; دبستان خ موسوی بن بست ..

کولر . گاز . چیلر . باز سازی شده . فلت

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حم..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; سید خندان خ دبستان (شهیدکابلی) ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دبستان

منطقه 7

هفت شهرداری تهران