رهن اجاره آپارتمان دارآباد

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ سبکرو خ گل مریم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ شهید سبکرو نبش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; دارآباد کوی علی قیدی نبش بن بست دو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دارآباد روبروی زمین ورز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دارآباد سبکرو خ طالب نسب بالاترازپل رودخانه روبروی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دارآباد خ محبی کوی یز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دارآباد خ هاشمی بالاتر از پارک ساح..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دارآباد خ یاران مجتمع یاران ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; دارآباد خ سبکرو کوی گود..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دارآباد نرسیده به میدان دارآباد خ پورابتها..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید از ۱۵ الی ۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; دارآباد خ سبکرو بن بست صاحب الزمان پ..

کولر . گاز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دارآباد بیمارستان مسیح دانشوری کوی طالب نس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دارآباد نرسیده به میدان جنب بانک ملی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دارآباد خ محبی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دارآباد خ محبی کوی او..

گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دارآباد خ استادهاشمی کوی اک..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دارآباد خ سبکرو پلاک ه..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ابتدای دارآباد کوی جانپور روبروی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دارآباد خ هاشمی بالاتر از پارک ساح..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دارآباد خ سبکرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; دارآباد خ سبک رو..

گاز . آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دارآباد پورابتهاج نبش کوی دلارام پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دارآباد کوی جانپو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دارآباد نرسیده به بیمارستان روبروی نان بربر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دارآباد سبکرو نبش کوی محمدرضا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی نبش جهانپور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دارآباد سبک رو طالبی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; دارآباد خ محمود قید..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . روف گاردن

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دارآباد خ سبکرو نبش طالب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دارآباد بعد از میدان دارآباد جنب بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دارآباد خ شهید جواد سبکرو نبش محمد..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج نبش کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۳ ساله ; دارآباد خ جانپور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دارآباد خ افتخاری کوی رجبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; داراباد میدان دارآباد خ جانپور کوی لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دارآباد خ اقبالی کوی جا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دارآباد خ سبکرو روبروی رودخانه پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دارآباد میدان سبکرو کوی کاموئی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی نبش خ غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ----/۲۷۰م رهن کامل- اجاره به زوج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دارآباد خ سبکرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دارآباد خ سبکرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دارآباد خ سبکرو کوی صحرائی غربی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  113 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی خ صومعه زاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دارآباد بالاتراز موزه حیات وحش خ ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۶۵ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دارآباد خ افتخار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت . مبله

به مجرد هم اجاره داده میشود- اطلاع دقیق نداشت

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دارآباد بالاتر از محک خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دارآباد کوی جانپور کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دارآباد بالاتر از میدان ایستگاه پله ..

گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸مترانباری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دارآباد خ جانپور کوی گلها بن ب..

کولر . گاز . باز سازی شده

ورودی مجزا

تهران رهن اجاره آپارتمان |  92 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج ایستگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دارآباد بن بست محمود ق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ط دوم پارکینگ مزاحم

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ جانپور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دارآباد بالاتر از میدان شهداء کوی اسکندری کوی سجاد کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دارآباد ایستگاه مدرسه ک شهید ..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲بالکن

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دارآبادخ سلمان پلاک..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درحال بازسازی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد خ اسکندری خ امام سجاد کوی قائم م..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دارآباد خ محبی کوی فتحی زاویه پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دارآباد خ ۳۲ کوی ۲..

کولر . گاز . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دارآباد خ سبک رو پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دارآباد سبکرو بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دارآباد روبروی ورزشگاه جنب آژانس مسکن آجودان..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دارآباد خ اسکندر..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دارآباد خ سلمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; دارآباد کوی دل آراء ساختمان دل آرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ س..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ; دارآباد خ افتخاری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ---/۳۰۰م رهن کامل-از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; دارآباد خ افتخاری خ صومعه زاده روبروی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ طالب نسب کوی بهار پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد خ شهید محمود ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لندری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ هاشمی کوی اکبرزاده پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی بن ب..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دارآباد خ هاشمی بالاتر از پارک کوی مهربان..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج خ اسکندری پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج خ صومعه زاده بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دارآباد خ افتخاری کوی صحرا ۱۲متری هامون ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دارآباد خ طالب نسب کوی قنات کوی مهربا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دارآباد روبروی ورزشگاه پلاک ۱۹۰/۱ آپا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد خ شهید محمود ق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۴۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دارآباد خ پورابتهاج خ افتخاری..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد بلواراوشان کوی شهرداری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  155 متر

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دارآباد کوی جانپور بالاتر از مدرن پارک مج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ شهید ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دارآباد بالاترازبیمارستان مسیح دانشوری کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دارآباد خ سبکرو خ سنائی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

در۳بلوک- طبقه سوم:(۳/۵۰۰م---/۸۰م)

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دارآباد خ سبکرو خ طالب نسب روبروی کوی بنفش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دارآباد افتخاری رجبی صومعه زاده ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

در۲بلوک

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; دارآباد خ افتخاری کوی جهانپور..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دارآباد خ هاشمی بالاتر از پارک کوی مهربان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج روبروی بانک پارسیان کوی نا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دارآباد خ افتخاری نبش بن ب..

گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

ورودی مستقل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد خ رجبی خ محمدرضاقیدی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ سبکرو نبش ثنایی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دارآباد خ سبکرو نبش رجبی بر..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد خ سبکرو خ ترکمان سهراب ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآبادخ هاشمی کوی اکبرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دارآباد خ شهید هاشم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵پله به پائین

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی کوی جهانپور پلاک ۳ س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج . سالن اجتماعات

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دارآباد نرسیده به بیمارستان مسیح دانشوری ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دارآباد خ افتخار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج روبروی داروخانه پریسا کوی سلمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ سبکرو نبش فنائی پلا..

گاز . آسانسور . چیلر . لابی

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دارآباد خ محبی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دارآباد خ افتخاری ساختمان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دارآباد خ سبکرو پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دارآباد خ مژده خ صحرای ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دارآباد بالاترازبیمارستان مسیح دانشوری کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دارآباد کوی اقبالی (جانپور) پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره حداکثر به ۳نفر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد خ محبی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دارآباد کوی مسجد جامع پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دارآباد خ شهید سبکرو کوی طالب نسب..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آجودانیه دارآباد کوی جانپور روبروی مدرن پار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دارآباد خ اسکندری پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دارآباد خ قیدی بن بست گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دارآباد افتخاری خ جهانپور نبش ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دارآباد بالاترازآجودانیه وموزه کوی نارنج نبش کوی بانک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; دارآباد صحرای غربی پلاک ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات . لابی

مستر

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج ایستگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دارآباد بالاترازمیدان شهدای د..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دارآباد خ ر..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . سالن اجتماعات . اطفاء حریق

سرایداری - - ۲کله-دوربین

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دارآباد خ رجبی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; دارآبادخ هاشمی کوی اکبرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دارآباد خ سبکرو پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دارآباد خ سبکرو کوی طالب نسب پل..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دارآباد بلوار محک کوی به..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; دارآباد خ سبکرو جنب پارک س..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد روبروی بیمارستان مسیح ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دارآباد بلوار اوشان بلوار شورا خ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بالکن

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج نبش بن بست پله ساختمان م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دارآباد خ افتخاری کوی صحرا ۱۲متری هامون ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

قابل تبدیل تا --/۲۰۰م ودیعه مابقی اجاره

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; دارآباد افتخاری رجبی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فقط به زوج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دارآباد نرسیده به بیمارستان د..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دارآباد خ هاشمی روبروی پارک ساحلی مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; دارآباد افتخاری کوی طالب نسب پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج خ افتخاری خ صومعه زاده ب..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی خ صومعه زاده روبروی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; دارآباد خ محبی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

اجاره حداکثر به ۳نفر-به مجرد اجاره داده نمیشود

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دارآباد پورابتهاج کوی محمو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی۰۹۱۰۹۷۸۳۶۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دارآباد بالاتر از محک آرمان کوی آرام ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دارآباد بلوار ارتش بلوار اوشان ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دارآباد

منطقه 1

یک شهرداری تهران