رهن اجاره آپارتمان حسین آباد

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران خ حسین آباد خ جوانشیر کوی مهرلایقی پور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; حسین آباد خ مژده بن بست فرعی دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; حسین آباد کوی عیسی ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پاسداران حسین آباد خ مژده فرع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; لویزان حسین آباد خ جوانشیر مجتم..

گاز . آسانسور . چیلر . لابی

ترجیحا زوج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; پاسداران حسین آباد خ وفامنش ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هروی حسین آباد سه راه لویزان خ شعبانلو کوی گل ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پاسداران حسین آباد خ احمدآبادی خ گلزار غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; حسین آباد خ جعفریان کوی لو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

واحد بصورت دوبلکس

۲۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; حسین آباد خ مژده فرعی چهارم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . جاروبرقی مرکزی . مسترروم

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; حسین آباد خ مژد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پاسداران خ حسین آباد خ م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; لویزان حسین آباد خ جوانشیر مجتمع مسک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پاسداران حسین آباد خ وفامنش خ جوانشیر مجتمع مسکون..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در۶بلوک- از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; هروی حسین آباد خ جوانشیر خ شعبانلو ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; حسین آباد خ شعبانلو کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر کوی گلزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; هروی حسین آباد خ مژده نبش فرع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد موجه نیز اجاره داده میشود

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۶ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد خ جوانشیر روبروی بان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; حسین آباد کوی عیسی ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; حسین آباد خ مژده کوی نسترن ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; حسین آباد خ مژده خ مژده..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; حسین آباد ک عیسی بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر مجتمع مسکون..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

درچندبلوک -۲پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; حسین آباد کوی کلانتری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۸

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پاسدارن حسین آباد خ مژده کوی یکم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; حسین آباد گلزارشرقی خ دوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حسین آباد کوی کلانتری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ- تبدیل تا ---/۲۰۰م-۲لاین آسانسور

۱۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; حسین آباد ک شم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; حسین آباد کوی اعتمادشرقی تقاطع کوی سنبل برج با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی ازساعت۱۶ - ۲ لاین آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  111 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد خ جوانشیر کوی گلزار غر..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی . شوتینگ زباله . آب اضطراری . برق اضطراری

۲لاین آسانسور

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; حسین آباد خ جوانشیر خ گلزار..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; حسین آباد جوانشیر مجتمع بهاران..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . شوتینگ زباله

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی حسین آباد خ مژده فرعی دوم ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فلت

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هروی حسین آباد خ مژده فرعی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; حسین آباد ک عیسی بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; حسین آباد خ مژده کوی خسروبیگی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; حسین آباد خ مژده خ مژده چ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; حسین آباد خ وفامنش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر خ اردیبهشت کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; حسین آباد خ مژده فرعی چ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; حسین آباد ک عیسی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; لویزان میدان حسین آباد خ جوانشیر ساختمان مسکونی..

گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده . لابی . دوربین مداربسته

تبدیل تا ---/۲۰۰م- از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-باشگاه ورزشی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; هروی میدان حسین آباد نبش کوی کلانتر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر کوی مهرپرور کوی شیوا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حسین آباد خ مژده فرع..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر خ شعبانعلی کوی نست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پاسداران حسین آباد خ مژده نبش خسروبیگی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; هروی حسین آباد مفتوحی نبش افتخاریان ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در۲ بلوک

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر خ شعبانلو کوی نسترن پلاک ۴ س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۲۹ واحد

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر پشت بانک تجارت کوی گلزار شرقی ج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; حسین آباد ک عیسی بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پاسداران حسین آباد کوی عیسی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پاسداران حسین آباد خ مژده فرعی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر پشت بانک تجارت کوی گلزار شرقی ج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پاسداران حسین آباد کوی کلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; حسین آباد کوی عیسی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; حسین آباد خ وفامنش ساختمان پزشکان فاراب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱۷ ساله ; پاسداران میدان حسین اباد بالاتراز چهارراه لویز..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; حسین آباد مژده فرعی چهارم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۱۵۰م

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; حسین آّباد خ افتخاریان کوی نصیحت پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر خ ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

کمیسیون کامل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; پاسداران حسین آباد خ افتخاریان ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر (مژده) خ گ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد ک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره به زوج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پاسداران میدان حسین آباد خ جوانشیر خ اردیبهشت ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; حسین آباد جوانشیر احمدآبادی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پاسداران میدان حسین آبادکوی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پاسداران حسین آباد افتخاریان خ عزیزی کوی شقایق نب..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; حسین آباد مژده خ سو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد جنب مخابرات کوی نسترن ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; حسین آّباد خ مبارک آباد خ افتخاریان ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; پاسداران حسین آباد خ مژده فرعی اول ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

همسطح حیاط

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد خ مژده کوی چها..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پاسداران حسین آباد خ وفامنش خ مفتو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . ماهواره مرکزی . دوربین مداربسته

آفتابگیری کامل

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۱ ساله ; لویزان حسین آباد مجتمع پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر . پکیج

۴بلوک

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر احمدآبادی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پاسداران حسین آباد ساختمان گل آراء پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران حسین آباد جوانشیر کوی لایقی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۲ ساله ; پاسداران حسین آباد جوانشیر جنب بانک تجارت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; حسین آباد شعبان لو مخابرات لطیفی ک..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۲۲۲ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پاسداران حسین آباد عیسی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز

در۲بلوک-انباری مشاع میباشد

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; پاسداران خ مغان میدان حسین آباد کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . اسپلیت

۱۶۵متری:--/۱۰۰م ودیعه ---/۳م اجاره

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر جنب بانک تجارت بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پاسداران حسین آباد خ گلزار غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۸ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر مجتمع مسکونی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

درکل ۴۰ واحد- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۴۲۰۹۸۳۷-ازنما اطلاع نداشتند

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; پاسداران خ حسین آباد مژده فرع..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; حسین آباد خ وفامنش خ جوانشیر خ احمدآبادی خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; حسین آباد خ شعبانلو کوی نسترن پ..

شوفاژ . کولر . گاز . داکت اسپلیت . باز سازی شده

قابل تبدیل به ۳خواب

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; حسین آباد جوانشیر گلزار بن بست یکم نسیم غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; پاسداران حسین آباد خ مژ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر مجتمع فارابی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

کتابخانه

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; حسین آباد خ مژده فرعی چه..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده

اجاره به زوج یا مجرد

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; هروی حسین آباد خ مژده بن بست مژد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; حسین آباد خ احمدآبادی گلزار..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

دارای ۲ پارکینگ

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۱ ساله ; پاسداران حسین آباد خ مژده نبش احمدآبادی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; لویزان میدان حسین آباد خ جهانشیر نبش بانک تجارت خ دوم ..

کولر . گاز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; هروی حسین آباد خ مژده کوی فرعی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هروی میدان حسین آباد خ مژده پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پاسداران خ وفامنش میدان حسین آباد کوی کلان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; حسین آباد خ جعفریان خ جوانشیر نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل به --/۶۰م ودیعه --۱/۸۰۰ اجاره

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد خ مژده کوی خسروبیگی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; حسین آباد خ مژده فرعی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; پاسداران م حسین آباد خ وفامنش خ جوانشیر خ احمد آب..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر خ گلزار غرب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; حسین آبادانتهای خ جوانشیر مجتمع پزشکا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۶ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر مجتمع مسکونی فا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد خ افتخاریان خ عزیزی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; حسین آباد حسین اباد خ افتخاریان ک عزیزی ک..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پاسداران حسین آباد خ مژده فرعی چهارم کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; حسین آباد کوی عیسی بیگی پلاک..

کولر . گاز . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیر همکف ۲ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر نبش بانک تجارت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستاجر - - برج ۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; حسین آباد حسین آباد خ وفا منش ک اع..

شوفاژ . کولر . گاز

بعد از عید

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پاسداران حسین آباد خ وفامنش کوی وفا ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره فقط به خانواده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; هروی حسین آباد خ وفامنش کوی اعت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; هروی حسین آباد خ مژده فرعی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر کوی اردیب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; پاسداران حسین آباد مفتوحی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر ک..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۳۰متری بصورت دوبلکس:(---/۱۲۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; حسین آباد خ مژده انتهای فرعی۴ ابتد..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۵ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد خ جوانش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; حسین آباد کوی سن..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد کوی اعت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; حسین آباد خ مژده فرعی چهارم کوی نستر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۲۹ واحد-تماس از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۹/۳۰

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پاسداران حسین آباد خ مژده فرع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; هروی حسین آباد جنب رستورا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۷ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد خ وفامنش خ جوانشیر ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; حسین آباد وفامنش ک ابراهیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; صیاد شیرازی ورودی حسین آباد خ..

کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی اجاره به زوج و دانشجو

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . شوتینگ زباله

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; حسین آباد خ مژده..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه واحد ها ۲۵ ساله ; حسین آباد خ مژده..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; هروی حسین آباد گلزارش..

کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; حسین آباد خ وفامنش کوی غربی جمالی ب..

شوفاژ . کولر . گاز

بالکن

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; حسین آباد کوی شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد گلزارغربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حسین آباد بالاتر از میدان خ مژده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; حسین آباد خ وفامنش کوچه گیتی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه نوساز ; هروی حسین آباد مژده..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۶۰متری:---/۲۴۰م رهن کامل-قابل تبدیل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

حسین آباد

منطقه 4

چهار شهرداری تهران