رهن اجاره آپارتمان تهرانپارس

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۰ غربی بین طاهری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ وفادار غربی بین باقری و اردیبهشت کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس خ استخر روبروی باشگاه دارائی..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهرانپارس بلواراردیبهشت خ ..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ فرجام بلوار اردیبهشت بین باقری و ایزدپناه..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۱۳۳ شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ اردیبهشت کوی ۱۸۸ (نیازی) بین باق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس بین گیو و تیرانداز خ ۲۲۲..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تبدیل تا ----/۸۰م

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ سجده ای جنوبی خ شادا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۱جنوبی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس بین ۱۰۵ و ۱۰۷ خ ۱۲۰غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین گیو وب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس بهار خ ۱۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس فلکه چهارم خ وفادارشرقی خ رجائی ۳۵متر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶ بین ۱۳۱و..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸ بین تیرانداز و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی نرسیده به بزرگرا..

کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان ششم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم کوی ت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مبله

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی خ طبابطائی مجتمع ..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره هلال احمر خ ۱۷۸شرقی خ غفا..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ استخر ۲۰متری بوستان بین بوستان چ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ هلیائی(درختی)خ طالبی آهوئی مجتمع حض..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس سه راه استخر بوستان اول شرقی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی بین ۱۳۱و..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس بین خ ۱۳۳و۱۳۵ کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ وفادار شرقی خ ۳۹ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; تهرانپارس میدان پروین بلوار شاهد پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ امین ۱۲ متری ..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم شهرک فرهنگیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۸ بین عادل و زرین پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۵۲غ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ خ اردیبهشت کوی ۲۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس شهرک گلستان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; تهرانپارس خ بهار..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ رشید جنوبی ک ۱۵۲غربی بین ر..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس روبروی ترمینال خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین سجده ای ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۰۸ غربی بین خ ۱۰۳ و ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; تهرانپارس خ اردیبهشت نبش۱۸۰/۱ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوارشاهد خ ۲۰۸ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس باقری نرسیده به همت کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس شهرک کوثر ی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۰ بین ۱۳۳و۱۳۱ پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس بین بلوار و ۱۳۱ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۰۳ خ ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; تهران پارس ۱۳۲غربی بین رشید ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول بین گلبرگ و فلکه اول نرسید..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان دوازدهم ک درایت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید شهرک پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۶ بین ۱۰۵ و۱۰۳ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی خ اردیبهشت خ ۲۱۶غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس بین اردیبهشت و باقری خ ۲۲۲غربی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس بهار مهر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ صاحب الزمان بوستان ششم غ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۰غربی بین عادل و طاه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۵۰غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سه راه استخر خ وفادار شرقی خ انقلاب ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس اتوبان باقری بین باقری و قزا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهران پارس شرقی خ ۲۲۲ شرقی بین رز ..

گاز

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ ۱۰۹ خ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهرانپارس خ درختی شهرک فیلیپس کوی فیلیپس سوم نبش کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۳ و ۱۳۵ خ ۲۰۶ پل..

کولر . گاز

تماس از ساعت ۱۰ الی ۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۰شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶ بین ۱۳۳ و ۱۳۵ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی نبش میدان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس ۲۱۸ غربی بین طاهری و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ درختی شهرک فیلیپس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۴شرقی پلاک ۸۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر یکم ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس بین عادل و زرین پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس بین فلکه سوم و میدان پروین خ مظفری کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۲ شرقی بین مظفری و تیران..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس میدان شاهد کوی ادیب پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بلواراردیبهشت جنوبی کوی خا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس چهارراه شاهد خ شیرود کوی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین بین ۱۳۳ و ۱۳۵ کوی ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تبدیل تا ----/۸۰م

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین بین ۱۳۱ و ۱۳۳..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ وفادار شرقی بین ۱۳۵ و ۱۳۷ کوی ۲۲۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶خ ۱۳۷ کوی ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۱۹۰ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس استخر بوستان دوازدهم غربی مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۸غربی بین عادل و تیرانداز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۳۲شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ ۲۲۰شرقی بین ۱۳۳وبلوار کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تهرانپارس بین پروین و رستم خ ۲۲۰شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس چهارراه استقلال خ کوهستان خ کوهستا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس ۱۹۸ بین عادل وب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین ۱۹۸شرقی بین گیو وک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۳ نبش ۱..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ ۲۲۲غربی تقاطع اخوت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

جای پارک ۲ماشین

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۶ بین ۱۰۵ و۱۰۳ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بین عادل و طاهری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۲۱۸شرقی بین ۱۳۱ و ۱۳..

کولر . گاز

۳۳ متر - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس خ زهدی بالاترازمیدان رهبر روبروی م..

کولر . گاز . فلت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۸شرقی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ شادالوئی بین سجده ای جنوبی و بلوار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۲۲ پلاک..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس بین خ خیری و مظفری کوی ۲۲۲ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس شهرک گلستان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۱ و ۱۳۳ ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۰ بین ۱۳۵ و ..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ توحید روبروی پارک پلیس کوی هجدهم..

کولر . گاز . فلت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۳۰/۱ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ ملکی (۱۱۱)نبش جنوب غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید فقط ۱۷الی۲۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس کوی نیروهوائی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶شرقی کوی ۲۲۲شرقی بین طالقانی و ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ مهرنامی تقاطع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ سجده ای خ شادا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸شرقی (توکل) نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل-۳۰مترپارکینگ

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۳ و ۱۳۵ کوی برغمدی (۲۲۲شرق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۲۰شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم شهرک ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ مهران سجده ای جنوب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین نبش ۲۰۲شرقی تق..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۴شرقی خ ۱۳۵جنوبی ۲۰متری ولیعصر نبش داروخان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس ۱۱۶غربی بین ۱۰۳وباقری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ ۲۲۲شرقی پل..

کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; تهرانپارس خ ۲۲۲شرقی بین ۱۳..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک کوثر یاس چهارم پل..

شوفاژ . کولر . گاز

انباری داخل واحد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; تهرانپارس باقری کوی۱۸..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶شرقی بین ۱۳۳ و ۱۳۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در کل ۱۶ واحد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; تهرانپارس خ دماوند ایستگاه داریوش بین خ ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهرانپارس خ فرجام نرسیده به فلکه دوم خ شهید گلشن..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

واحد فوق در حیاط واقع میباشد

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۲شرقی بین بلوار و مظفری ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

یا ۱/۲۰۰م----/۴۰م

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; تهرانپارس شهرک گلستان بن بست مریم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۰متری:(----/۴م----/۲۵۰م)

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ۲۲۲شرقی بین ۱۳۱و۱۳۳..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۵ و ۱۳۷ خ ۲۰۸شرقی جنب مسج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ توحید خ هشتم غربی..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸غربی خ پور..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۲شرقی بین گیو و..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۲۱۴شرقی تق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ نباتی خ فت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۲شرقی خ معینی نژاد کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ امین خ ملکی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط به زوج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس کوی نیروی هوائی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس بین خیری و بلوارپروین (۲۰..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۰ بین ۱۰۹ و..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ مهرنامی تقاطع..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ ۲۱۰شرقی پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

تهرانپارس

منطقه 4

چهار شهرداری تهران