رهن اجاره آپارتمان امام حسین

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; امام حسین خ کفائی امانی نرسیده به صفا کوی مق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; امام حسین صفای غربی کوی پیشیار بن بست شیبانی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; امام حسین خ اقبال بن بست فر..

کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; امام حسین خ صفای شرقی کوی حجتیه..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; امام حسین نرسیده به صفا غربی کوی قنادی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; امام حسین خ مازنداران مقابل پار..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; امام حسین خ مازندران کوی پاک جسم بن بست چ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; امام حسین خ زرین نعل کوی ناظرزاده..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; امام حسین خ انقلاب بالاترازمترو بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; امام حسین خ مازندران کوی پاک جسم بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; امام حسین مازندران خ پاک جسم کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امام حسین خ منتظری کوی منصور پل..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; امام حسین خ منتظری روبروی پارک خیام کوی افشار..

کولر . گاز . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امام حسین خ زرین نعل کوی پرستاری خ احمدی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر خ اسدی کوی قوسی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; امام حسین خ صفاشرقی خ حضرتی بن بست ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; امام حسین خ مازندران خ شهید جلیلی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ صفا شرقی خ باقر قاسمی کوی فارابی نب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; امام حسین خ ایران مهر (منتظری)خ طوفانی کوی عزی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; امام حسین خ صفا غرب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امام حسین خ مدنی روبروی بیمارستان کوی مشهور بن ب..

کولر . گاز . باز سازی شده

قرارداد۱۶ماهه

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; امام حسین خ مرتجائی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; امام حسین خ مازندران کوی پاک جسم کوی اسما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; امام حسین خ صفا شرقی جنب باشگاه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر نرسیده به چهارراه ص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; امام حسین خ صفا غربی خ ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین صفای غربی کوی بلوری بن بست دوم..

کولر . گاز

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; امام حسین خ مدنی کوی پورمقدم بن ب..

کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; امام حسین خ صفا غربی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج یا بچه بزرگ داشته باشند

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; امام حسین خ دماوند خ منتظری کوی سعیدی ..

کولر . گاز

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; امام حسین خ منتظری کوی سالاری کوی..

کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; امام حسین جنب گذر بزرگراه امام علی نرسیده به شهرداری جنب ..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; امام حسین خ زرین نعل کوی خسر..

گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امام حسین صفای شرقی نبش اقبال پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; امام حسین ضلع شمالی میدان جنب بانک ملی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; امام حسین خ صفای شرقی کوی فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; امام حسین صفای شرقی خ باقرقاسمی کوی اسدی..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; امام حسین خ اقبال کوی دماوندی پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; امام حسین خشکبارچی نبش زاهد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; امام حسین خ ۱۷ شهریورشمالی کوی روحنده کو..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; امام حسین ابتدای خ انقلاب کوی کفائ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; امام حسین خ مرتجائی شرقی کوی ثابتی کوی عی..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امام حسین خ صفا شرقی خ اکبری اف..

گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امام حسین خ صفای شرق..

کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; امام حسین منتظری بلوارا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; امام حسین منتظری خ مرتجائی پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; امام حسین خ اقبال بالاتر از پارک خیام نبش چهارراه ط..

کولر . گاز

انباری داخل واحد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; امام حسین خ شهید منتظری یاایران مهر پایین تر از صفا نبش..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ صفای شرقی بالاترازچهارراه ایرانم..

کولر . گاز

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; امام حسین خ صفا غربی کوی پاک جسم بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; امام حسین خ صفای غربی کوی سلیمان..

کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; امام حسین نبش خ برادران پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; امام حسین صفاغربی خ احمدی کوی..

کولر . گاز

ازنمااطلاع نداشتند

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امام حسین خ انقلاب بعد از مترو b r t بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴پله به پائین

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; امام حسین خ منتظری کوی ع..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; امام حسین خ مدنی کوی نوربن بست رحی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; امام حسین خ صفا کوی اسماعیلی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ صفای غربی کوی پیشیار پ..

کولر . گاز

انباری کاذب

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; امام حسین خ پیشیا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴مترانباری

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; امام حسین خ ثارالله شرقی بالاتر از بزرگراه امام علی کوی ع..

گاز . فن کوئل . فلت

انباری داخل واحد-دارای ورودی مستقل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; امام حسین زاهد گیلانی نبش ثارالله..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; امام حسین خ مازندران خ زرین نعل کوی قلی پو..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; امام حسین خ منتظری خ طوفانی کوی حاج دائی (ابوالفضل آق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; امام حسین صفا شرقی کوی جاوید بن بست رشی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; امام حسین مرتجائی شرقی کوی علیپو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴/۳۱تخلیه

۱۶ متر - طبقه سوم قدیمی ; امام حسین خ اقبال بن بست مومنی ..

کولر . گاز . فلت

اجاره به خانم

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; امام حسین خ اقبال لاهوری جنب فروشگاه نیکو..

کولر . گاز

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; امام حسین خ صفا چهارراه اقبال پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; امام حسین خ صفای شرقی کوی احترامی..

کولر . گاز

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; امام حسین خ صفای شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; امام حسین خ صفاشرقی کوی احمدمنصوری کوی حس..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ صفا خ پرواز کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵مترانباری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; امام حسین خ ثارالله کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; امام حسین خ صفای غربی کوی پیشیار پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; امام حسین خ صفای غربی خ سلیمانی یکم نبش بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; امام حسین صفای غربی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; امام حسین خ اقبال کوی ان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۵ متر - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; امام حسین صفای شرقی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

اجاره به مجرد آقا

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر بین ایرانمهر و امام علی خ ثارالله..

کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر خ من..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; امام حسین خ منتظری خ مرتج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید ازساعت ۱۸

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین اقبال لاهوری روبروی پارک خیام کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; امام حسین خ صفا غربی کوی س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; امام حسین ایستگاه پل چوبی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; امام حسین خ اقبال شمالی خ الماسی کوی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امام حسین صفای غربی خ پاک جسم خ ا..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; امام حسین خ ایرانمهر خ طوفانی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; امام حسین صفای شرقی کوی من..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; امام حسین خ کهن بن بست لادن پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; امام حسین خ منتظری بلوار اسدی کوی گودرزی ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; امام حسین خ ثارالله..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امام حسین خ ثارالله پلاک ..

کولر . گاز

۴۵ متر - طبقه اول قدیمی ; امام حسین بالاترازآتش نشانی بن بست سع..

کولر . گاز . فلت

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; امام حسین خ صفای غربی بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; امام حسین صفای شرقی کوی اسماعیلی پ..

کولر . گاز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; امام حسین خ منتظری کوی طو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; امام حسین خ مدنی نرسیده به سه راه قجاون..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۱۰۰م

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; امام حسین خ زاهدگیلانی کوی..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; امام حسین خ مدنی کوی نور پل..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر کوی غیاثی بن ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر بالاتر از صفا کوی نور..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; امام حسین خ مدنی خ مظفری نبش ..

کولر . گاز . آسانسور

تبدیل تا ---/۳۵م

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; امام حسین خ منتظری چهارراه صفا شرقی کوی زارع کلخوران بن..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; امام حسین خ ثارالله کوی لطفی کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; امام حسین خ اقبال کوی ثارالله بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; امام حسین نرسیده به خ مازندران جنب مسجد حاج نجف بن بست ..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; امام حسین خ کمال اسماع..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; امام حسین خ صفای غربی خ احمدی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر خ مرتجائی ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; امام حسین خ منتظری بالاترازچهارراه صفا ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین خ زرین نعل کوی پرستاری کوی سیاوش نژاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امام حسین خ منتظری خ ثارالله کوی پورهدایت..

کولر . گاز

اجاره به مجرد-بصورت ۲اتاق تودرتو

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; امام حسین خ منتظری بلوار شهید اسدی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امام حسین خ منتظری بلوار اسدی نبش کوی گودرز..

کولر . گاز

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امام حسین چهارراه صفا صفای شرقی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید ازساعت ۱۸-انباری کاذب

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ اقبال لاهوری کوی اس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر بلوار اسدی کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امام حسین خ صفا شرقی خ محوی کو..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; امام حسین خ برادران محمدی کوی شهید ش..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; امام حسین خ مازندران کوی کلانتری سوار ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; امام حسین خ مازندران کوی شهید..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین محراب بیگی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; امام حسین خ صفا پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امام حسین خ صفای غربی کوی اکب..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; امام حسین خ صفا غرب..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; امام حسین شهیدتوکل پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; امام حسین خ اقبال کوی الماسی ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین ابتدای شهید مدنی جنوبی ۳راه برا..

کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر خ مرتجائی کوی مصطفی جمشیدی بن..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; امام حسین خ ثارالله بن بست آذری ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; میدان امام حسین ابتدای ۱۷ شهریو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مناسب زوج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; امام حسین ایرانمهر خ ثارا..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امام حسین خ اقبال لاهو..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر خ طوفانی شرقی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین خ منتظری کوی ع..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; امام حسین ابتدای خ انقلاب بالاتر از مترو ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۲۵م

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; امام حسین زرین نعل خ پرستاری کوی سیاووش نژاد بن..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; امام حسین خ مازندران کوی پیشیار کوی سامی بن ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; امام حسین پشت بیمارستان بوعلی خ منتظری خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰ ساله ; امام حسین کوی اسلام..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; امام حسین ثارالله کوی توکلی پلا..

کولر . گاز

۴پله به پائین

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر نرسیده به چهارراه صف..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ۱۵۰---/۳۰م قابل تبدیل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; امام حسین خ صفاشرقی کوی زع..

کولر . گاز . مبله

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; امام حسین خ ثارالله غربی کوی حضرتی ک..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; امام حسین خ منتظری خ اسدی کوی رودنشین ..

کولر . گاز

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; امام حسین خ صفا خ مح..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

امام حسین

منطقه 13

سیزده شهرداری تهران