رهن اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض برجهای مخابر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ هفدهم پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به تیراژه خ امام حسین بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن گلستان دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; پونک اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ البر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . مبله

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازچهارراه مرزداران خ ردائی خ عباس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی مرزداران خ اسکندرزاده خ گ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازمیدان پونک ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبرشرقی اسکندرزاده جنوبی کوی اول جنب کانون زبان د..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر کوی سو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون یک طرفه بازسازی

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازپل نیایش خ دربندی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار تعاون خ اندیشه جنوبی ۱۲متری س..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

قابل تبدیل- نقاشی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ نفت مجتمع فرهن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نسترن مجتمع حافظ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مبله

در۲بلوک

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ طالقان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ معین خ کوهسار ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بلوار پونک خ پونه هفتم ..

کولر . گاز . فلت

۲پله به پائین-

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازهمت خ ۲۲بهمن نرسیده..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار خ ط..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی تختی بالاتر از نیایش خ امام رضا ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی ایستگاه طالقانی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری کوی محمدابر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ البرز ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی اقبال پور خ کوهسار نهم م..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ۲۲بهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

درب ریموت

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲ بهمن ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ اقبال پور خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک معین ۱۲ کوهسار شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ---/۱۳۰ رهن کامل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ فکوری کوی چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش سیمون بولیوار کوی هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

هماهنگی با ۰۹۳۹۶۵۱۰۸۶۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستا..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الوند ک حسن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از پل همت گلستان شرقی سروس..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۲۱ ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲ بهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر کوی میلاد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۴بلوک

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبالپور نبش کوی ۱۶متر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی خ سوری سوم..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ امام ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالبی خ مفتح شرق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  163 متر

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ تختی خ امام رضا س..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

درکل ۱۴ واحد

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سیمون بولیوار خ معین نبش م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ غمو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به جلال آل احمد خ شایق شم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اقبالپور نبش کوهسار شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نیروی هوائی خ شقایق ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۰۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازحکیم خ بیدکی ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

کلیدنخورده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی نبش پل غربی نیایش کوی سوم تالارا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره به زوج یامجرد خانم

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کوی دربندی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اقبالپور کوهسار کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ پارک (قموشی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار م دانشگاه ستاری خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; اشرفی جلال آل احمدخ ارمکان دو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر نبش امیرابراهیم مجتمع م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تیراژه خ خان بابائی شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ امیرابراهیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

۲لاین آسانسور- اجاره فقط به زوج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سیمون بولیوار نبش معین و..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اسکندری پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ نیلوفر ک به..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲بهمن خ امیرابراهیم کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

حتی مجرد

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی ضلع شمالی باهنر روبروی پارک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر . سالن اجتماعات

دارای مهد کودک

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ; اشرفی اصفهانی کوی سعدی پ..

کولر . گاز . آسانسور

از سن بنا اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ ۵ نفت ن..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; اشرفی خ باهنر خ طالبی بن بست امیر پلاک ۳۲ س..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-در ۲بلوک

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲ بهمن بن بست شمشاد..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از اقبالپور خ الوند کوی ح..

شوفاژ . کولر . گاز

انباری داخل واحد

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری خ امام رضا کوی دوم غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۲۱ ۱۴ ساله ; اشرفی خ۲۲بهمن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری روبروی شهرداری کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-انباری مشاع

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ تختی خ امام رضا نبش چهارم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی خ معین کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ چهارده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲آسانسور-۲پارکینگ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تیراژه ک شهید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی بالاتر از پل حکیم خ نسترن خ آهنگ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۶۳ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ چهاردیواری کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به حکیم بین گلس..

شوفاژ

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی برج نگین ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۲۱ ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی برن..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به نیایش کوی ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجردنیزاجاره داده میشود

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ قر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ خان بابائی شرقی جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به همت شهرک هما خ حی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی ۱۴ الی ۲۰ - ۰۹۲۱۲۳۷۰۴۴۵هماهنگی

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲ بهمن نرسیده به مهستان روبروی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلبرگ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی تیراژه خ نیک زارع پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره فقط به زوج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری خ ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم ک ن..

کولر . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

در ۲ بلوک ۱۰ مترانبار

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۳۵متری طالقانی ..

کولر . گاز

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه ۲۲بهمن کوی ۱۲متری چ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری کوی حصارکی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی گل ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم ک ن..

آسانسور . چیلر . فن کوئل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی مجتمع شهاب پروا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  73 متر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبرشرقی خ شاهد گلستان ۲۹..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کو..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی تقاطع اشرفی و ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ جلال آل احمد خ ارمکان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اشرفی اصفهانی گلستان ۲۷ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از پیامبر اول گ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر کوی کاشفی نی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی نبش معین پنجم پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یکخواب مستر- هماهنگی با مستاجر آقای اجاقی ۰۹۱۲۳۷۲۲۹۴۴

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن باغ فیض خ جنت کوی ۴ شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی پشت تیراژه خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی خ امام حسین روبروی پ..

کولر . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ البرز کوهسار ۸ غ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸متر حیاط فقط زوج

۵۵ متر - طبقه سوم ۹ ساله ; اشرفی خ اسکندرزاده خ گلست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

مستر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان چه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ اقبالپور خ کوهسار خ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت کوی بیستم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی---اطلاع دقیق نداشتند

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ۲۲بهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ البرز کوهسار هشتم غ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی مقابل تیراژه ک شهید چراغ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی بزرگراه حکیم ابتدای ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . شوتینگ زباله

درکل ۳۰ واحد

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ طالقانی کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نف..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باغ فیض خ مطهری خ طالبی کوی چهار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی جنوبی خروجی همت شرق خ منوچهر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی حصارک خ سلمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲بهمن ناطق نوری کوی نادع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; اشرفی خ باهنر خ هجرت شقای..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه کوی ۱۲متری..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازسازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش شهرک نفت کوی هفدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض نبش ساختمان مخا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان ۱۴ نبش اسکندرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بزرگراه جلال خ امیر کبیر جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض بلوار ۲۲ بهمن نبش خ نی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پاک خ حیدری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض خ نسترن خ آهنگ جنوبی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه موم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین خ کوهسار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی ک ابن سینا م..

شوفاژ . آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن بالاترازامیرابراهی..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک کوهسار خ کوهسارهفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  58 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ۲۲اشرفی اصفهانی بهمن خ امیرابراهیم ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان ۱۲ ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به نیایش خ ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تیراژه کوی نیک زارع ۱۲متری چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری ک ل..

کولر . گاز

بهارخواب

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار خ طالقانی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۲۱ ; اشرفی اصفهانی تقاطع مرزداران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ازسن بنااطلاع نداشتند

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی پایین تر از تیراژه امام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ مخابرات..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

اشرفی اصفهانی

منطقه 5

پنج شهرداری تهران