رهن اجاره آپارتمان ازگل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ازگل کوی طلوعی کوی بن..

کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; ازگل کوی تهرانی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ازگل خ هاشم ازگلی بن بست ..

گاز . آسانسور . تهویه مطبوع

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; ازگل روبروی آبشار شرقی کوی ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; ازگل خ کامران خ آبشار شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ازگل خ نوبهار کوی فرهنگیان مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; ازگل خ نوبهار جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; ازگل خ صدرنژاد بیدستان یکم کوی ی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۳ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی نبش ک ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی بن بست درختی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ازگل ۱۲متری قائم کوی آذر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ازگل خ بیدستان یکم بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; ازگل خیابان گلچین کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی ک ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ازگل کوی طلوعی کوی بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; ازگل خ نوبهار جنوبی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۲پاکینگ

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; ازگل خ گلچین شمالی مجتمع بوستان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی بن بست درختی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ازگل نرسیده به میدان روبروی موبایل..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

طبقه سوم:(۲/۸۰۰م----/۲۰م)

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; ازگل گلستان یکم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ازگل آبشار شرقی آبشار غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ازگل خ نوبهار خ گلستان دوم کوی آذر بن بست گل ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; ازگل خ آبشار شرقی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

۲۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ازگل گلچین شمالی خ گل اف..

شوفاژ . کولر . گاز

تماس ازساعت ۱۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ازگل اراج ک رازق..

گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ازگل خ گلچین جنو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ازگل خ نوبهار ساختمان ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ازگل خ نیروی زمینی خ نوبهار مجتم..

گاز . آسانسور . گرمایشی از کف . اسپلیت

بازدید با هماهنگی سرایدار کلید دست نگهبان

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ازگل هاشم ازگل..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی ک ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; ازگل گلستان شرقی خ مه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ازگل نوبهار کوی فرهنگیان کوی نیلوفر ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; ازگل ۱۲متری قائم نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ازگل خیابان ازگل خیابان گلچین ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ازگل خ هاشم ازگلی نبش ک ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; ازگل خ گلزار مجتمع حیات نو ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۵ ساله ; ازگل گلچین شمالی بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ازگل خ شاه علیدوست مج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن بدنسازی

لابی من ۲۴ساعته

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ازگل خ گلچین جنوبی ۱۲ متری قائم روبروی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; ازگل نوبهار جنوبی کوی فرهنگیان کوی بوستان ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

بازدید با هماهنگی سرایدار

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ازگل بلوار اوشان شهرک گلها کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; ازگل نبش امام علی برج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . روف گاردن

کافی شاپ

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; ازگل خ اصلی ک بیدستان دوم مجتمع بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی بن بست..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; ازگل خ مدرسه کوی تهرانی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; ازگل خ نوبهار کوی فرهنگیان مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; ازگل ارتش خ هاشم ازگلی کوی درختی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ازگل خ نوبهار نبش فرهنگیان بر..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

۲بالکن-اجاره ترجیحا به زوج یا حداکثر به ۳نفر-لابی من ۲۴ساعته-آشپزخانه فرنیش میباشد

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی خ درختی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; ازگل خیابان ازگل خیابان گلچین ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; ازگل خ گلچین کوی شاه علیدوست پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; ازگل نوبهار شمالی گلستان شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ازگل میدان ازگ..

کولر . گاز . پکیج

بازسازی

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ازگل خ گلچین جنوبی ۱۲متری قائم روبروی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

۲پارکینگ-در۳بلوک

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ازگل روبروی تره بار کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; ازگل خ گلچین شرقی تقاطع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ازگل خ نوبهار برج گل نر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۰ ساله ; ازگل گلچین بر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی کوی گل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ازگل بلوار اوشان شهرک گلها کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; ازگل جنوب کوی لاله برج ل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; ازگل گل بهار مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; ازگل خ همیشه بهارپلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ازگل خیابان ازگل خیابان گلچین ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; ازگل گلزار خ لادن شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۸ ساله ; ازگل گلچین شمالی بر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ازگل خ نوبهار نبش فرهنگیان برج ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

لابی من

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ازگل ارتش کوی مدرسه نبش گلستان ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مسترروم

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ازگل خ نوبهار جنوبی روبروی برج مرو..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن کنفرانس

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ازگل خ نوبهار جنوبی روبروی برج مرو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ازگل خ گلستان دوم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ازگل بلواراوشان شهرک گلها کوی مریم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ازگل کوی مدرسه نبش خاک نگار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; ازگل خ نوبهار ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . ایرکاندیشن

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ازگل بیدستان ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ازگل خ نوبهار برج د..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . دوربین مداربسته

لابی من

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; ازگل خ گلچین کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; ازگل ۱۲متری قائم کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

تهران رهن اجاره آپارتمان |  113 متر

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; ازگل خ نوبهار کوی گلب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . اعلام حریق . اطفاء حریق

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۳ ۹ ساله ; ازگل خ نوبهار ک گلب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۲ ساله ; ازگل خ نوبهار کوی نیلوفر پلاک ۸..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

کلید نزد سرایدار

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۹ ساله ; ازگل خ توانبخشی بن بست میخک س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اجاره به خارجی

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; ازگل خ گلچین جنوبی خ شاه عل..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ازگل خ نوبهار گلستان دوم خ گل آ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید ۹الی ۱۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ازگل خ نوبهار خ گلستان دوم بن بست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ازگل کوچه مدرسه نبش خاک نگار مقد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . لابی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  63 متر

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۸ ۱۲ ساله ; ازگل خ نوبهار برج گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۰ ساله ; ازگل خ توانبخشی برج گلستان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۶۰م اجاره یکسال پیش گرفته میشود

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ نوساز ; ازگل خ گلچین کوی گلچهره خ خلیج فارس ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن بدنسازی

سالن سینما

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; ازگل خ نوبهار خ فرهنگیان کوی نیلوف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; ازگل بلوارارتش خ نخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ازگل بالاتر از بلوار صدرنژاد نبش ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۳ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی نبش ک ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; ازگل پائین تر از کوی مدرسه ۱۲متری قائم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; ازگل خ صدرنژاد نبش بن بست ساح..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ازگل گلچین جنوبی شاه علی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; ازگل شهرک لاله کوی هفتم شرقی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ازگل میدان ازگل ضلع جنوبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; ازگل نوبهار کوی فرهنگیان ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . درب ضد سرقت

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۰ ساله ; ازگل خ نیروی هوائی خ توانب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی کوی بهار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۳ ساله ; ازگل خ نوبهار خ گل بهار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هر واحد ۲پارکینگ- باهماهنگی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی نبش ک ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; ازگل انتهای خ گلچین نرسیده به امام علی کو..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ازگل ۱۲متری قائم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲انباری- قابل تبدیل به ۳/۳۰۰م---/۱۵۰م

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۲ ساله ; ازگل نوبهارشمالی برج مرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ازگل خ هاشمی ازگل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ازگل خ هاشم ازگل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; ازگل خ هاشم ازگلی کوی گل پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ازگل خ گلچین کوی گلچهره بن بست خلیج ف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . شوتینگ زباله

در۳بلوک

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; ازگل کوی توانبخشی بن بست میخک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ازگل خ نوبهار ساختمان ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; ازگل خ گلچین خ گلشن ش..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۱ ساله ; ازگل خ نوبهار جنوبی کوی گلبهار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . لابی

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ازگل خ قائم کوی آذر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; ازگل خ قائم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; ازگل خ ولیعصر کوی لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; ازگل خ بیدستان یکم پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; ازگل خ گلشن ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰متری:(۲/۵۰۰م---/۸۰م)

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ازگل کوچه نوبهار پلاک ه..

کولر . گاز

اجاره یک اتاق۱۰متری-اجاره به سالن زیبایی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ازگل خ شهیدازگلی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ازگل خ گلچین خ گلچهره برج خلیج فارس ساخ..

گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

لابی-سالن بیلیارد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۲ ساله ; ازگل خ نوبهار برج مرو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ازگل خ کامران کوی توانبخشی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب زوج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ازگل خ نوبهار نبش کوی فرهنگیا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات

۲لاین آسانسور-لابی من-یکخواب مستر-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ازگل خ ازگلی پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ازگل سه راه اقدسیه نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

یا ----/۲۰۰م رهن کامل

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ازگل شهرک محلاتی فاز۳ بل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

به مجرد و افراد دارای حیوانات خانگی اجاره داده نمیشود

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; ازگل پائین تر از کوی مدرسه ۱۲متری قائم..

شوفاژ . کولر . گاز

۶پله به پائین

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۴ ۱۰ ساله ; ازگل خ گلشنی غربی مج..

گاز . آسانسور . چیلر

بازدید با هماهنگی نگهبان-ازتعداد کل واحدهااطلاع نداشتند

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ازگل بالاترازمیدان کوی طلوعی بن بس..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; ازگل خ گلزار نبش کوی شب بو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ازگل خ گلچین برجهای شهردا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن بدنسازی . شوتینگ زباله

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; مینی سیتی خ ارتش خ ازگل شهرک هفتم تیر کوی شهید حمید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; ازگل نبش گلچین شمالی بن بست ساحر مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی۲۲۴۵۴۷۹۴

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ازگل کوی مدرسه پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

طبقه اول همکف میباشد

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; ازگل خ ۱۲متری قائم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

پارکینگ با توافق-بازدید با هماهنگی

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ازگل کوی هاشم ازگلی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ازگل خ گلچین برج خلیج فا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ازگل خ پروین کوی گلپر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

ازگل

منطقه 1

یک شهرداری تهران