رهن آپارتمان آزادی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی خوش بالاتراز سپه کوی..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آزادی خ خوش بین سپه و هاشمی کوی منصور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی استاد معین خ آیت الله دستغیب بین استاد معین و ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; آزادی میمنت کوی درودیان کوی داوودی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آزادی جیحون خ فرهنگ کوی اکبری پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; آزادی استادمعین خ دستغیب کوی ..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی خوش بالاتراز سپه ک..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آزادی خ خوش بین سپه و هاشمی کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; آزادی جیحون خ هاشمی نرسیده به کارون بالاترازفروشگاه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آزادی استاد معین خ هاشمی کوی شهدا بن بست غلا..

کولر . گاز

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; آزادی استادمعین خ هاشمی کوی رجبعلی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی استادمعین خ آل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; آزادی خ حبیب اللهی نبش ک عبداللهی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آزادی خ خوش بالاتر از تقاطع کمیل کوی عباس زاده کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آزادی نرسیده به چهارراه خوش جنب دانشگاه سوره کوی کیامیاران بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آزادی خ خوش خ هاشمی پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آزادی خ زنجان جنوبی کوی امیر پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آزادی رودکی شمالی نرسیده به پرچم پ..

کولر . گاز

همکف تجاری میباشد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آزادی بین استادمعین و سعیدی پلا..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آزادی جیحون خ گلستانی خ سلیمانی کوی..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی خ شهیدان کوی داوودیان خ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; آزادی استادمعین دستغیب کوی صابری کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی خ خوش بین امام خمینی و هاشمی کوی فر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; آزادی استاد معین کوی ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آزادی بین یادگار و جیحون خ مشعوف ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی حبیب اللهی کوی فرحناز کوی نورزاد نبش ثمری سی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی خ آذربایجان غربی کوی عبدالله زاده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی انقلاب جنب خ بهزاد کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تهران رهن کامل آپارتمان |  110 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; آزادی مهرآبادجنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; آزادی حبیب اللهی جنب مترو خ نورزاد بن بست..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; آزادی استادمعین بزرگراه سعیدی خ هاشمی کوی آجرل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; آزادی خ حبیب اللهی میدان حسن حسینی خ ابراهیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آزادی هاشمی نرسیده به استادمعین کوی عطائی ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  67 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آزادی ضلع جنوب شهیدا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲۵ ساله ; آزادی شهرک آپادانا بلوک ۲۹ ورود..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آزادی خ بهبودی خ علی شکاری ک ۱۷..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; آزادی خ لعل آخر بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه ۲۰ ساله ; آزادی جنب ایستگاه مترو شادمان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آزادی تقاطع خوش و آذربایجان کوی پورجبار ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; آزادی خ حبیب زادگان ک د..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی خ کلهر نرسیده به نواب پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; آزادی جنب مترو حبیب اللهی خ نورزاد پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آزادی خ هاشمی ۲۱متری کوی کشاورز رضائی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آزادی زنجان جنوبی نرسیده به طوس کوی طاهری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم خ رضایی دهقان ن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر قدیمی ; آزادی استادمعین دامپزشکی کوی سل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

واحد ۴۰متری سوئیت میباشد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; آزادی بالاترازدانشگاه شریف کوی صادقی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی استاد معین خ میرقاسمی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; آزادی نرسیده به یادگار خ میمنت ک درودیا..

کولر . گاز

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی خ نجارزادگان ک استاد رحیمی کوی صحت ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آزادی استاد معین ۲۱ متری ک کرامت..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۰ ساله ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آزادی بهبودی تقاطع ن..

کولر . گاز

بازسازی

۱۸ ساله ; آزادی خ بهبودی نرسیده مستعانیه ..

کولر . گاز . باز سازی شده

قدیمی ; آزادی خ بهبودی پ ..

کولر . گاز

بازسازی -

۱۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; آزادی روبروی وزارت کار ک ک..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; آزادی خ شادمان خ تیمو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آزادی بین جمالزاده و دکتر قریب خ والعصر نبش خ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۰متری:(---/۷۵م رهن کامل)

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; آزادی دکتر هوشیار ک نیکامی بن ..

گاز . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; آزادی نجارزادگان نبش ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۴ نوساز ; آزادی استادیوم آ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; آزادی بهبودی شهید صالحیان ..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

۲ بالکن

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; آزادی حبیب الهی میدان حسنی ک بهمن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آزادی خ لعل آخر بن بست ش..

گاز . پکیج

بازسازی شده

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آزادی روبروی مترو حبیب الهی نبش ک نو..

کولر . گاز . مبله

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; آزادی استاد معین خ دستغیب خ..

کولر . گاز

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی خ حبیب الهی حسینی دست راست جنب پارک خ اب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون یک طرفه - بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی شهرک آزادی تیر ۱غربی خیاب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آزادی نبش خ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی شهرک آزادی تیر ۱غربی خیاب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۴ متر - طبقه اول ۱۶ ساله ; آزادی استاد معین خ پورشمس ..

گاز

درب مجزا

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۳ نوساز ; آزادی خ ریاحی نرسیده به اکب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; آزادی متروی شریف میدان تیموری به سمت شیخ فضل اله کوچه شهید رض..

کولر . گاز

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آزادی استاد معین۲۱ متری جی بعداز طوس ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی خ دکتر هوشیار خ بهمن پور ک اسماعیلی ک نص..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آزادی مترو دانشگاه شریف خ حبیب اله م حسن حسینی ک شهید ابرا..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی خ دکتر هوشیار خ بهمن پور ک اسماعیلی ک نص..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; آزادی استاد معین هاشمی نبش ک شه..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آزادی ضلع جنوب متروو شریف خ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; آزادی استاد معین روبروی مجتمع فرهنگیان نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون یکطرفه - بازسازی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; آزادی ۱۰ متری شهید محسن حیدری تاش ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آزادی خ میمنت پ با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی استاد معین خ طو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; آزادی جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوی صی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; آزادی استاد معین روبروی مجتمع فرهنگیان نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون یک طرفه - بازسازی

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; آزادی اسکندری شمالی کوچه خازن..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی حبیب زادگان مترو شریف..

گاز . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آزادی بلوار صالحی خ حسین مردی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آزادی خ میمنت پ با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آزادی روبروی مترو استادمعین خ رضائ..

کولر . گاز . پکیج

کنتور مستقل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی حبیب زادگان مترو شریف..

گاز . پکیج

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آزادی استادمعین بین دامپزشکی و هاشمی ک..

کولر . گاز

اجاره به مجرد-کلیدنزدطبقه سوم

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آزادی آذربایجان بین خوش ورودکی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; کارون بالاتر از مرتضوی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آزادی خ حبیب اللهی جنب مترو شریف خ قاسمی کوی امی..

کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; آزادی خ شهیدان ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آزادی خ بهبودی کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به زوج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; آزادی خیابان شهیدان..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آزادی مترو شریف ک قدیر بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آزادی حبیب الهی م حسن حسینی به سمت یادگار..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون یک طرفه

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; آزادی دکترهوشیار خ اکبرآبادغربی..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آزادی جیحون بالاترازدامپزشکی کوی قریب کوی ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی خ ولی اله صادقی غرب دانشگاه شری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اسکندری نرسیده به بوستان روبروی نان فانتزی بن بست..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; آزادی جنب شهرداری منطقه ۱۰ ک مشعوف ن..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آزادی حبیب الهی کوی محمدی ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; آزادی نرسیده به هاشمی..

کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سپه بین رودکی و خو..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; آزادی خ میمنت کوچه درودیان کوچه داوودیان بن ب..

کولر . گاز

نورگیر عالی، خوش نقشه

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آزادی بین اسکندری و اوستا کوچه مرم..

کولر . گاز

حتی مجرد

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; آزادی دکتر هوشیار ک افتخا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آزادی کاوه نبش کلهر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آزادی دکتر هوشیار صاحب الزمان ک شه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; آزادی طوس نرسیده به شهیدان ک مبارز بن ب..

کولر

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هاشمی بین یادگار وجیحون ک روغنی بن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; آزادی خیابان زارع کوچه امامی ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; کمیل مرتضوی ک فولادی و..

کولر . گاز

کمد دیواری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; آزادی بالاتر از سپه ک اسکویی بن ب..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سپه بین رودکی ونواب ک خب..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; آزادی استاد معین دستغیب غربی ک احم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; آزادی بعد از پمپ بنزین خ میر قاسمی ب..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی دکتر هوشیار خ اسد..

گاز . آسانسور . پکیج

ترجیا زوج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; جیحون ک عباسی..

کولر . گاز

کمد دیواری

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بوستان ک سلطان محمدی پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; آزادی بین خوش و قصر الدشت ک راستگو ن..

کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; آزادی بین خوش و بهبودی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ شهیدان خ اکبر آ..

کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; آزادی دکتر هوشیار ک افتخا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم خ میرقاسمی ک اف..

کولر . گاز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی دکتر هوشیار خ عطایی همدان..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آزادی استادحسن بناشمالی نبش ک قدس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آزادی خ طوس تقاطع یادگار فغانی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; آزادی حبیب الهی ک تیموری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; آزادی یادگارامام شمالی پروژه ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ضد سرقت . اطفاء حریق

باکمیسیون کامل-۳آسانسور-۸۵متری:---/۸۵م رهن کامل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی خ استاد معین خ دستغیب غربی خ دوسنگانی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی استاد معین نجار زادگان ک ۱۰..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی دانشگاه شریف انتهای حبیب الهی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; آزادی نرسیده به کارون ک اسد مردی فرعی ..

شوفاژ . کولر . گاز

نقاشی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آزادی میدان حبیب الهی ک صف..

کولر . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آزادی نجار زادگان ک استاد رحیمی ک عض..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کف لمینیت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

آزادی

منطقه 2

دو شهرداری تهران